Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΡΙ.ΚΙ.Π. ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΠΗΓΗ
( ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΡΙ.ΚΙ.Π. ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)

Τα σκουπίδια είναι χρυσός! Οι εκκολαπτόμενες επιλογές έχουν αντιπεριβαλλοντικό και αντικοινωνικό χαρακτήρα, θα επιβαρύνουν με νέα υπέρογκα κόστη δήμους και δημότες, ενώ θα ωφελήσουν αποκλειστικά τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που εποφθαλμιούν την ανάληψη των σχετικών εργολαβιών.
Οι φαραωνικών διαστάσεων εγκαταστάσεις που προβλέπονται σε 4 σημεία της Αττικής, θα δέχονται μόνο σύμμεικτα απορρίμματα, ναρκοθετώντας έτσι, εμμέσως πλην σαφώς, κάθε προσπάθεια εφαρμογής συστημάτων ανακύκλωσης στη πηγή και παραβιάζοντας κατάφωρα τη σχετική Ευρωπαική Οδηγία που υποχρεώνει στη πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, θέτοντας μάλιστα και συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους. Με τις εγκαταστάσεις αυτές οι Δήμοι θα κληθούν να καταβάλλουν 80 ευρώ ανά τόνο για τη διάθεση των αποβλήτων τους, έναντι 45 ευρώ ανά τόνο που καταβάλλουν σήμερα.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παράγει 35 τόνους στερεά απόβλητα κατά προσέγγιση την ημέρα. Από αυτά  το 1/3 περίπου είναι κλαδέματα και προιόντα κήπων, ενώ οι ποσότητες που συλλέγονται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών δεν ξεπερνούν το 5-7% του συνόλου. Το σύστημα των μπλε κάδων, σε πανελλαδικό επίπεδο, δεν επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, κυρίως γιατί προυποθέτει μηχανική επιλογή των ανακυκλώσιμων σε ειδικές εγκαταστάσεις (ΚΔΑΥ) και δεν στηρίζεται στο διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων στη πηγή.
Ο Δήμος μας διαθέτει τα απόβλητα των πράσινων κάδων και τα κλαδέματα στο ΧΥΤΑ και πληρώνει για το λόγο αυτό ετησίως στον ΕΔΣΝΑ 1.720.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, με τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων αναμένεται να διπλασιαστεί. Παράλληλα δαπανά καθημερινά τεράστια ποσά σε καύσιμα και ανταλλακτικά  για την κίνηση των απορριμματοφόρων του. Τα προβλήματα επιτείνονται με τη μείωση των εργαζομένων στη καθαριότητα που έχει προκληθεί από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. (διαθεσιμότητες, συνταξιοδοτήσεις και απαγόρευση νέων προσλήψεων).
Ο στόχος της περιβαλλοντικής διαχείρισης και ανακύκλωσης δεν επιτυγχάνεται.
Η περιβαλλοντική και οικονομική ζημία του Δήμου και των πολιτών, με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, διαρκώς θα εντείνεται.
ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο για διαχωρισμό στη πηγή και ανακύκλωση της μέγιστης δυνατής ποσότητας στερεών αποβλήτων, που θα ελαχιστοποιεί τις ποσότητες σύμμεικτων αποβλήτων που θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ και θα αποφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ο Δήμος μας, σε συνεργασία με γειτονικούς Δήμους, να  σχεδιάσει και να εφαρμόσει σύστημα ανακύκλωσης στη πηγή, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :
·        Χωροθέτηση ξεχωριστών χρωμάτων κάδων για ανακυκλώσιμα (σταδιακή εφαρμογή για χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί )
·        Δράσεις ενημέρωσης πολιτών για την ανάγκη ανακύκλωσης στη πηγή.
·        Δημιουργία εγκατάστασης για την εναπόθεση των διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων, πριν τη διάθεσή τους στις βιομηχανίες
·        Ειδική μέριμνα για τα οργανικά απόβλητα (κλαδέματα, αποφάγια κουζίνας κλπ), για τα οποία η ανακύκλωση με την εφαρμογή μεθόδων κομποστοποίησης, αποτελεί υποχρέωση της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαική Οδηγία.. Αμεση χωροθέτηση εγκατάστασης για τον τεμαχισμό κλαδεμάτων και διάθεσή τους σε μονάδα κομποστοποίησης. Μελλοντική χωροθέτηση καφέ κάδων για οργανικά απόβλητα σε όλη την έκταση του Δήμου. Αμεση πιλοτική εφαρμογή για τα μεγάλα καταστήματα εστίασης.
·        Λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της οικιακής κομποστοποίησης.
·        Δημιουργία εγκατάστασης όπου οι δημότες θα εναποθέτουν μη ρυπογόνα ογκώδη απόβλητα, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κλπ
·   Αυστηρή τήρηση προδιαγραφών για ξεχωριστή διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων του Ασκληπιείου. Μέτρα προφύλαξης εργαζομένων.
Η εμπειρία από άλλους Δήμους, και γειτονικούς μας μάλιστα όπως η Ηλιούπολη, αποδεικνύει ότι, αν υπάρχει βούληση, η εφαρμογή στην πράξη πρωτοβουλιών για την ανακύκλωση, είναι ρεαλιστική. Υπάρχουν παραδείγματα, όπως στη Λακωνία, όπου τη διαχείριση αναλαμβάνουν συνεταιριστικές δομές δημοτών, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Ο Δήμος μας πρέπει να πάψει να αρκείται στις εξαγγελίες, αλλά να προχωρήσει άμεσα σε έργα. Γιατί μόνο έτσι θα σταθεί στο πλευρό των δημοτών, που ανάμεσα στα άλλα δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη, καλούνται να πληρώσουν και για τις επιλογές της κεντρικής εξουσίας αναφορικά στη διαχείριση απορριμμάτων, που, εκτός από περιβαλλοντικά καταστροφικές, είναι και οικονομικά ζημιογόνες για τους πολίτες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου