Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014

Τα στοιχεία των συνδυασμών  που συμμετείχαν στις αυτοδιοικητικές  εκλογές του 2014
 και τα αποτελέσματα των εκλογών  αναρτώνται στο ιστοχώρο του Υπουργείου Εσωτερικών http://ekloges.ypes.gr/ .
Τα οικονομικά ( έσοδα - δαπάνες ) https://diafaneia.singularlogic.eu/diafaneiaportal/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   ΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ημερομηνία
Κατηγορία
Περιγραφή
Έσοδα
Δαπάνες
Πληρωμές
17/04/2014
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
100,00 €
0,00 €
0,00 €
23/04/2014
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
500,00 €
0,00 €
0,00 €
23/04/2014
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
400,00 €
0,00 €
0,00 €
23/04/2014
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
500,00 €
0,00 €
0,00 €
23/04/2014
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
500,00 €
0,00 €
0,00 €
28/04/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.= Δ.Α-Τ.Π. 81/28-4-14
0,00 €
492,00 €
492,00 €
28/04/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 2 ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ - ΜΑΡΚΑΚΗΣ Γ. Τ.Π.Υ. 115
0,00 €
369,00 €
369,00 €
28/04/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
0,00 €
8,00 €
8,00 €
28/04/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
0,00 €
8,00 €
8,00 €
05/05/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΤΥΠΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ + ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ RISTA MIRELA = Δ.Α-Τ.Π. 374/2-5-14
0,00 €
1.476,00 €
1.476,00 €
05/05/2014
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
500,00 €
0,00 €
0,00 €
05/05/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
0,00 €
17,00 €
17,00 €
14/05/2014
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
300,00 €
0,00 €
0,00 €
14/05/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
0,00 €
40,00 €
40,00 €
14/05/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
0,00 €
8,00 €
8,00 €
14/05/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ ΠΡ0ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τ.Π.Υ. 12/12-5-14
0,00 €
246,00 €
246,00 €
19/05/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ-Α.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ-ΤΠΥ 3640
0,00 €
184,50 €
184,50 €
19/05/2014
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
70,00 €
0,00 €
0,00 €
21/05/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ - ΤΠΥ 3640/19-5-2014
0,00 €
30,00 €
30,00 €
21/05/2014
ΕΣΟΔΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
10,00 €
0,00 €
0,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου