Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β. 27/11/2014 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ


ΑΝΟΙΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β. 27/11/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ : 18.20’ -  ΛΗΞΗ : 21.40’       

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ :Ακρίβος Αποστόλης , Ηλιάδη Μαίρη ,Ηλιοπούλου Γιούλη,

   Ματόπουλος Θάνος , Μιχιώτη Βίκυ , Πετράκος Χρήστος , Τσουκαλά Χαρά, Βαρδαβάς Μανώλης

ΜΕΛΗ  : Κοιλάκος Σταμάτης , Σπανολιός Αντώνης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ : Βαρδαβάς Μανώλης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:  
1.Ενημέρωση -αποτίμηση συζήτησης προυπολογισμού στο περασμένο Δ.Σ(Θάνος)
2. Ενημέρωση για την συνεστίαση της ΡιΚιΠ. (Χαρά)
3. Ενημέρωση για τρέχοντα -εξελίξεις.
4.Διοργάνωση διημερίδας Περιφέρειας- Δήμου για το μεγάλο θέμα του παράκτιου μετώπου.

    Προετοιμασία και άλλες παρεμβάσεις  της ΡιΚιΠ.(Θάνος -Γιούλη)
5. Συζήτηση για τον θεσμό του Συμπαραστάτη του δημότη.

 

Συζητήθηκαν ένα προς ένα  τα θέματα της ημερησίας διάταξης :

 1.Ενημέρωση -αποτίμηση συζήτησης προυπολογισμού στο περασμένο Δ.Σ(Θάνος)

     Έγιναν ερωτήσεις – τοποθετήσεις


 2. Ενημέρωση για την συνεστίαση της ΡιΚιΠ. (Χαρά)

     ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετήθηκε  η πρόταση της Χαράς για διεξαγωγή την 20/12/2014 ημέρα Σάββατο  και ώρα 21,00μ.μ.στην ταβέρνα «ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ» στην Βουλιαγμένη συνεστίαση, με ποικιλία μενού και κρασί στην τιμή 15 €το άτομο.

                    

3. Ενημέρωση για τρέχοντα –εξελίξεις : Συζητήθηκε το θέμα του μέλους της Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β  - Κ . Ι.  που

  μετά από καταδικαστική απόφαση του εφετείου εκτίει ποινή φυλάκισης.

 

      Αποφασίστηκε  ΟΜΟΦΩΝΑ απο το Συντονιστικό να ανασταλλεί η ιδιότητα του μέλους της Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β  του  Κ . Ι.  μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του θέματος στην προσεχή συνέλευση των μελών της Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β 

*Ο Κανονισμός Λειτουργίας και λήψης αποφάσεων της Ρι.Κι.Π. στο άρθρο  2  προβλέπει:

     Η Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Κίνησης, μετά από πρόταση μέλους της Δ. Κ., διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων εκτός του μέλους-αποδέκτη της μομφής να στερήσει την ιδιότητα του μέλους από οποιονδήποτε δεν σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της Δ.Κ. ή παρεμποδίζει την προώθηση των σκοπών της δια λόγων ή έργων.

 

4.Διοργάνωση διημερίδας Περιφέρειας- Δήμου για το μεγάλο θέμα του παράκτιου μετώπου.

    Προετοιμασία και άλλες παρεμβάσεις  της ΡιΚιΠ.(Θάνος -Γιούλη)

     Έγιναν ερωτήσεις – τοποθετήσεις

     Θα συνταχθεί κείμενο με τις θέσεις της ΡιΚιΠ για το παράκτιο μέτωπο (Θάνος) και θα διανεμηθεί απο stand που θα τοποθετηθεί   κατά την  διάρκεια της διημερίδας.

5. Συζήτηση για τον θεσμό του Συμπαραστάτη του δημότη.

    Θα γίνει περαιτέρω διερεύνηση για το θέμα.

 

  • Επίσης αποφασίστηκε τα πρακτικά να κοινοποιηθούν με mail στα μέλη μέσω του google groups και να αναρτηθούν στο

στο blog της ΡιΚιΠ ΒΒΒ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου