Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 18/10/2015

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ   ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 18/10/2015
 
 

 

Στην άτυπη συνάντηση μελών της ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ της 18/10/2015, προσήλθαν  εκπρόσωποι Δημοτικών κινήσεων – φορέων  και πολίτες.
Συγκεκριμένα παρευρέθησαν εκπρόσωποι από το Κορωπί  - Πειραιά – Βάρη  Βούλα Βουλιαγμένη και συνεργαζόμενος Δικηγόρος WWF και πολίτες(σύνολο 7).
Στη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν τα τοπικά προβλήματα κάθε περιοχής, συζητήθηκε η ανάγκη για συνέχιση του δίκαιου αγώνα για την διάσωση του παρακτίου μετώπου του Σαρωνικού και την διαφύλαξη του Δημόσιου κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλιών προς όφελος των πολιτών και την ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών.
Μέσα από την συζήτηση καταλήξαμε ότι η συνέχιση της διεκδίκησης, μέσα στα πλαίσια της διακήρυξης της ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, είναι απόλυτα αναγκαία στην παρούσα περίοδο, όπου αναμένεται να δημιουργηθεί ένα νέος φορέας για την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας και η λογικότερη εξέλιξη είναι να συμπεριλάβει 
άμεσα την παράκτια ζώνη του Σαρωνικού, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες εκποιήσεις μέσω ΤΑΙΠΕΔ.
Κοινό συμπέρασμα όλων όσων παρέστησαν, είναι ότι η επαναδραστηριοποίηση της ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, είναι επιτακτική ανάγκη και η άμεση σύγκληση  νέας συνάντησης με την συμμετοχή όλων μας και η έκδοση ενός δελτίου τύπου όπου θα απευθύνεται στην νέα κυβέρνηση και θα προσδιορίζει με σαφήνεια τις προτάσεις μας, όπως αναφέρονται στην διακήρυξη.

 
 
   θανος Ματόπουλος
   Δημ.Σύμβουλος ΒΒΒ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου