Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΒΟΥΡΙ = ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ & ΝΕΑ ΣΜΠΕ- ΕΣΧΑΔΑ 2016

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΝΕΑΣ  ΣΜΠΕ- ΕΣΧΑΔΑ 2016, του
ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΒΟΥΡΙ
 
Εντάσσεται στο σχέδιο πόλης μια εκτός σχεδίου πόλης περιοχή.
 
 Επιχειρείται η ένταξη στο σχέδιο πόλης, η αλλαγή χρήσεων στο σύνολο της   χερσονήσου και το διατυπωμένο αίτημα τους για εξαίρεση από το ΠΔ (ΦΕΚ 254Δ/2004), και τις ζώνες προστασίας και περιορισμών όρων δόμησης που θέτει, αναλυτικά:
Η χερσόνησος βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ. Βουλιαγμένης (ΦΕΚ1129Δ/97). Είναι περιοχή προστασίας σύμφωνα με το ΠΔ (ΦΕΚ 254Δ/2004), στο χάρτη του οποίου, εσφαλμένα περιβάλλεται από κόκκινη διακεκομμένη γραμμή, σαν να ήταν εντός σχεδίου. (Μία γραμμή ενός χάρτη δεν είναι δυνατόν φυσικά να εντάσσει μια περιοχή στο σχέδιο, ΣτΕ ΠΕ 371/2003 ,ΣτΕ ΟΛ  534/2003 ). Στο προτεινόμενο ΕΣΧΑΔΑ σκοπίμως γίνεται αναφορά σε προγενέστερα πολεοδομικά σχέδια και όχι σε αυτά που ισχύουν σήμερα!
Περαιτέρω στο νέο ΕΣΧΑΔΑ ολόκληρη η έκταση και όχι μόνο τμήμα αυτής, αποκτά οικοδομική κόκκινη γραμμή, το οποίο συνεπάγεται ότι δυνητικά η δόμηση θα μπορούσε στο μέλλον να επεκταθεί παντού, με  μια απλή υπουργική απόφαση.
Ο σκοπός εμφανής  μέσα από την οικοδομική γραμμή που ζητούν να εγκριθεί και περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της εκποιούμενης έκτασης, επιχειρείται η ολική οικοπεδοποίηση της  χερσονήσου, η αυθαίρετη κατάτμηση της έκτασης και μετατροπή της σε ‘’πολυτελή γειτονιά’’ που το ΣτΕ κατηγορηματικά απέρριψε.  
 Ο δε συντελεστής δόμησης παραπλανητικά παρουσιάζεται ως μικρότερος του ισχύοντος, που είναι 0,2. Αυτό γιατί ο ΣΔ 0,2 ισχύει σήμερα μόνο για τη ζώνη 2δ (τουριστικές χρήσεις), το οικόπεδο δηλαδή του ΑΣΤΕΡΑ που έχει έκταση 178.118,12 τμ, ενώ με το νέο ΕΣΧΑΔΑ υπολογίζεται πάνω στο σύνολο της έκτασης των 301.864,99 τμ! Προκειμένου να απαλυνθούν οι εντυπώσεις ως προς την αύξηση της δόμησης, στην υφιστάμενη δόμηση συνυπολογίζονται τα 9.269,55 τμ δόμησης άνευ αδείας, δηλαδή αυθαίρετης...
 
Αλλαγή  χρήσεων, με δυνατότητά  ένταξης χρήσεων που εξυπηρετούν τις λειτουργίες
μιας ολόκληρης πόλης.
Όλη η  περιοχή ζητείται να ενταχθεί  στην κατηγορία χρήσεων ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ-ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ του ν.4269/2014. Ωστόσο ο ίδιος ο νόμος ορίζει ότι προκειμένου να  εφαρμοστεί, απαιτείται διαδικασία αναθεώρησης χωρικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή ολόκληρης της ΔΕ Βουλιαγμένης. Ομοίως ισχύει για το ΠΔ προστασίας των ακτών (ΦΕΚ 254Δ/2004) το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί αποσπασματικά και απαγορεύει να γίνει κατάτμηση των περιοχών-ζωνών που καθορίζονται.
Στην κατηγορία χρήσεων ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗ-ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ εντάσσονται όλες οι λειτουργίες μιάς πόλης δηλαδή πολυκαταστήματα, κέντρα διασκέδασης, τράπεζες, περίθαλψη, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοικινήτων κλπ. Συμπεραίνεται ότι στην   επόμενη φάση του πλάνου εντατικοποίησης της επένδυσης, όλα τα παραπάνω  μπορούν να χωροθετηθούν!
Οι αρχαιολογικοί χώροι πουλιούνται.
 Με τη νέα ΣΜΠΕ -ΕΣΧΑΔΑ οι περιλαμβανόμενοι αρχαιολογικοί χώροι ( αρχαιολογικές  ζώνες Α' προστασίας ) δεν προστατεύονται, δεν εξαιρούνται ρητά από την προς πώληση έκταση, άρα  πωλούνται σαν απλή ιδιοκτησία και η προσβασιμότητα τους και η ανάδειξή τους δεν διασφαλίζεται ούτε στα κείμενα αλλά ούτε στα σχέδια της προς έγκριση νέας ΣΜΠΕ -ΕΣΧΑΔΑ .
Ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης δεν αναλύεται με βάση τις εκθέσεις της Δασικής υπηρεσίας .
Με τον ισχυρισμό ότι η έκταση είναι εντός σχεδίου πόλης -  το οποίο δεν ισχύει - καμία ανάλυση και αναφορά δεν γίνεται στο δασικό χαρακτήρα της έκτασης. Διαχρονικά, μέχρι και σήμερα, οι εκθέσεις της δασικής υπηρεσίας για την έκταση της χερσονήσου αναφέρονται σε δασική κάλυψη τουλάχιστον 50%. Εξ άλλου ο δασικός χαρακτήρας μιας έκτασης δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το χαρακτηρισμό της ως εντός ή εκτός σχεδίου. Δασικό χαρακτήρα έχουν πχ τα άλση εντός σχεδίου πόλης, σήμερα η  απουσία ρυμοτομικών γραμμών  και μόνο την κατατάσσει στην κατηγορία πάρκα ή άλση που επίσης προστατεύεται από τη δασική νομοθεσία. Στην έκταση όπου χωροθετούνται οι κατοικίες υπάρχει σημαντική δασώδης βλάστηση (χαλέπιος πεύκη κλπ), τα δέντρα που ''καταργούνται'' προβλέπεται να μεταφυτευτούν , αποσιωπώντας το γεγονός ότι η μεταφύτευση μεγάλων δένδρων δεν είναι  εφικτή.
 
 =================*=================
 
ΝΕΑ  ΣΜΠΕ- ΕΣΧΑΔΑ 2016, του
ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΒΟΥΡΙ
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΧΑΡΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑ= https://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwX3ZheEhGRkZ4dWc/view?usp=sharing

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΚΤΑΣΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ _ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.= https://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwaFJXeE1iQnRRQnM/view?usp=sharing

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 28_2015 ΣΤΕ.= https://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwTmlSNmtka3NaR0k/view?usp=sharing

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ= https://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwS1g1UVJSRVNvUUU/view?usp=sharing

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ= https://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwQVBWYW1LUTZ2UGM/view?usp=sharing

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου