Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Σημαντικές παρατηρήσεις- ενστάσεις ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ για το προσχέδιο κανονιστικής απόφασης για τις ετήσιες εμποροπανηγύρεις του Δήμου ΒΒΒ


                                                                                    Αριθ. Πρωτ. Δήμου ΒΒΒ: 8356/29.2.2016 
  


 

 

 

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Βούλα  29/ 2  /2016
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 015 / 2016 
  Τηλ          :                                                                  
 

                                                                                                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                                                                    Προς:

                                                                               Κο Δήμαρχο
                                                                                       Κα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Βάρης
                                                                                       Κα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Βούλας     
                                                                                       Κα Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης
                                                                                       Κο Γενικό Γραμματέα   Θέμα:  Σημαντικές παρατηρήσεις & ενστάσεις σχετικά με το προσχέδιο κανονιστικής
                   απόφασης  για την οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό
                   όρων για την   εκμίσθωση χώρων για τις ετήσιες εμποροπανηγύρεις του
                   Δήμου Βάρης Βούλας  Βουλιαγμένης.

Ø Συνημμένα η πρόταση της ΡΙ.ΚΙ.Π. για την εξεταζόμενη κανονιστική.
  (στο τέλος του κειμένου η παραπομπή για την κανονιστική)


    Η ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. εξετάζοντας το προσχέδιο κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό όρων για την διάθεση και κατακύρωση χώρων εκμίσθωση για τις ετήσιες εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, διαπίστωσε ότι η τεκμηρίωση του θέματος είναι ελλιπέστατη και δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα.

Συγκεκριμένα, το νομοθετικό πλαίσιο που επικαλείται στο προσχέδιο της εξεταζόμενης κανονιστικής δεν είναι επικαιροποιημένο με τους πρόσφατους νόμους – εγκυκλίους – κοινές Υπουργικές αποφάσεις – διατάξεις αρμοδίων οργάνων.

Εξάλλου η υφιστάμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 148/2012  για τον «καθορισμό τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών. πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων», κρίνουμε ότι δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην συγκεκριμένη κατηγορία αδειοδοτημένης  κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ο προβλεπόμενος ετήσιος καθορισμός τελών για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων  ανά τ.μ. , δεν έχει καμία σχέση με τον καθορισμό τελών για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από αδειοδοτημένους επαγγελματίες του υπαίθριου εμπορίου που επιθυμούν να εκμισθώσουν κοινοχρήστους  χώρους για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και θα τους παρέχονται  με την άδεια και το ηλεκτρικό ρεύμα κλπ.

Με βάση τα παραπάνω σας διαβιβάζουμε την πρόταση της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β., η οποία είναι επικαιροποιημένη με τους πρόσφατους νόμους – εγκυκλίους – κοινές Υπουργικές αποφάσεις – διατάξεις αρμοδίων οργάνων και έχει ενσωματώσει τις προτάσεις μας επί του θέματος.

Κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να αποσυρθεί το  προσχέδιο κανονιστικής απόφασης για την
οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό όρων για την  εκμίσθωση χώρων
στις ετήσιες εμποροπανηγύρεις του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που προτείνει η διοίκηση και να επανεξεταστεί εκ νέου με ενσωμάτωση  των πρόσφατων νόμων – εγκυκλίων – κοινών Υπουργικών αποφάσεων – διατάξεων αρμοδίων οργάνων και όσες από τις προτάσεις μας σε αυτή τη φάση κρίνεται ότι μπορούν να υιοθετηθούν και να συμπεριληφθούν στην νέα σας πρόταση.

Εφόσον συμφωνήσετε στην προτεινόμενη διαδικασία, η απόσυρση του θέματος από την ημερήσια διάταξη των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων είναι αναγκαία.

 
                                                                                                       Για την     ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.
                                                                                           Ματόπουλος  θάνος

 
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝ.ΟΡΓΑΝ.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ+ΚΑΘΟΡ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ του ΔΗΜΟΥ Β.Β.Β.-ΡΙΚΙΠ 2ος 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου