Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Κατάθεση προτάσεων ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2017 στα όρια της Δημοτικής κοινότητας Βούλας.
                                                           Βούλα  11/6/2016     

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                Αριθμ. Πρωτοκ. : 034/2016          

   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                     

  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv                       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ    ΕΠΕΙΓΟΝ        

                                                                                    Προς :

                                                                                     Κο Δήμαρχο

                                                                                              Κα Πρόεδρο & Συμβούλους

                                                                                                    Δημοτικής Κοινότητας Βούλας                  Κατάθεση προτάσεων ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. για την κατάρτιση του

τεχνικού προγράμματος 2017  στα όρια της  Δημοτικής κοινότητας  Βούλας.

 
  Ανταποκρινόμενοι στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάρτιση του  τεχνικού προγράμματος 2017  στα όρια της  Δημοτικής κοινότητας  Βούλας,η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης, μετά την επεξεργασία στα συλλογικά όργανα της κίνησης και τις θεματικές  ομάδες εργασίας, καταθέτει  τις προτάσεις που υποβάλλονται.


            ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2017

1.     Συνέχιση της αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών ( ενεργειακής – αντισεισμικής –προσβασιμότητας – εκσυγχρονισμού) σε όλες τις δομές του Δήμου.

2.     Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια, με την ανάπτυξη Δημοτικού δικτύου Wi-Fi. 

3.     Μελέτη και εφαρμογή εκσυγχρονισμού κτηρίου  Πνευματικής Εστίας Βούλας, καθώς   και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άρτια διεξαγωγή των  εκδηλώσεων.

4.     Μελέτη και υλοποίηση Δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης. Αρχικά μπορεί να χωροθετηθεί σε υπάρχουσα σχολική βιβλιοθήκη, με ενσωμάτωση των βιβλίων που  βρίσκονται σε αποθήκευση στην Πνευματική Εστία Βούλας. 

5.     Μελέτη και άμεση υλοποίηση κινηματογραφικής λέσχης στον πολυχώρο της «ΙΩΝΙΑ»,           
              με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές.

6.     Μελέτη και προγραμματισμός για την δημιουργία θερινού κινηματογράφου στον διεκδικούμενο από τον Δήμο χώρο του π. κάμπινγκ Βούλας, προτείνεται η ονομασία «ΒΙΟΛΕΤΑ» ή  «ΠΛΑΝΗΤΗΣ», αναβιώνοντας τον παλαιό θερινό κινηματογράφο. 

7.   Δημιουργία Δημοτικής βάσης δεδομένων  με αρχείο των mails των φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κινήσεων πολιτών, ομάδων εθελοντών και πολιτών, το οποίο θα επιτρέψει την διαβούλευση - ανταλλαγή  απόψεων σε θέματα τα οποία τους αφορούν άμεσα

8.     Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών.
       Η δυνατότητα πρόσβασης στις όλες τις Δημοτικές υπηρεσίες και δομές ατόμων ΑΜΕΑ.

9.     Η προμήθεια όλου του αναγκαίου σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου.

10.  Λήψη των αναγκαίων ενεργειών για την δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Λ. Βουλιαγμένης-Δερβενακίων – Βουτυρά – Προόδου.
Συγκεκριμένα να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για τις αναγκαίες Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, και να γίνει παράλληλα η απαλλοτρίωση του χώρου σαν εκτός σχεδίου περιοχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού  (κατάθεση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στο ταμείο παρακαταθηκών & δανείων  υπέρ των δικαιούχων που θα αναγνωριστούν μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία).

11.  Ενημέρωση και συστράτευση των πολιτών στη εφαρμογή της διαχείρισης απορριμμάτων, με τη βιώσιμη και περιβαλλοντολογικά ορθή μέθοδο της διαλογής στην πηγή. Η χωροθέτηση σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης κάδων σε όλο το εύρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, ξεχωριστών ανά είδος κάδων συλλογής των ανακυκλούμενων απορριμμάτων και η τακτική  αποκομιδή τους.

12.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΔΡΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΥΜΗΤΤΟ

  Να μην μειωθεί ούτε κατ' ελάχιστο το ισοζύγιο πρασίνου.    
              Ο  Σ.Π.Α.Υ.  να στηριχτεί στο έργο του και σε συνεργασία και κοινές παραδοχές με την       
              Γεν.Γραμ. Πολιτικής Προστασίας-Πυροσβεστική υπηρεσία – Δασαρχείο και με τους πολίτες
              να συμμετέχουν να  διαμορφώσουν το πλαίσιο της αναγκαίας συστράτευσης για την
              ανάδειξη και προστασία του συνόλου του ορεινού όγκου του Υμηττού.

 Διαμόρφωση διαδημοτικού αυτοδιοικητικού πλαισίου διεκδίκησης για την προστασία - 
             ανάπτυξη του  φυσικού οικοσυστήματος του  Υμηττού, με πολιτικές που υποστηρίζουν
              την ελεύθερη πρόσβαση,  προς  όφελος των τοπικών κοινωνιών.

 Μελέτη  χωροθέτησης προβλεπόμενων χρήσεων που έχει ανάγκη ο Δήμος, για την    
 προστασία   και ανάδειξη του ορεινού όγκου σαν τόπο υπερτοπικής φυσιολατρικής    
 αναψυχής  από τους πολίτες.
            Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για τα έργα υποδομής και περιβαλλοντικής προστασίας.

13.  Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων - Υλοποίηση έργων οδοποιίας σε όλο τον  Δήμο, με προτεραιότητα στις περιοχές που υστερούν.
            Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ , στις δημόσιες υπηρεσίες, στους      
            Δημόσιους  κοινόχρηστους χώρους, στους χώρους αναψυχής κλπ.

     Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ  μέσω της
            ανάπτυξης  δικτύου πεζοδρόμων, αναβίωσης των ποδηλατοδρόμων και διεκδίκηση
            αναβάθμισης της Δημόσιας   Συγκοινωνίας .

     Δημιουργία αναγκαίων υποδομών στάθμευσης στους  βασικούς κεντρικούς πόλους κάθε πόλης με  Δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

     Οι υπάρχοντες χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν τους πολίτες να σημανθούν κατάλληλα και να  πάψουν να είναι παραμάγαζο των κοντινών επιχειρήσεων.

14.  Η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης και μερική διεύρυνση του, σε τομείς πρόσβασης –  σχεδιασμού παράτασης παραμονής στους περικλειομένους κοινόχρηστους χώρους  – διευκόλυνσης στάθμευσης.

15.  Να επικαιροποιηθεί η συγκοινωνιακή μελέτη και να υλοποιηθούν  άμεσα τα συμπεράσματα της για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση  των μαθητών του 3ου Δημοτικού, αλλά και πεζών στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα .

16.  Να γίνει ανάλογη συγκοινωνιακή μελέτη για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση   των μαθητών σε όλα τα σχολεία της περιοχής.

17.  Στην παραλιακή μεταξύ οδού Ήρας και Διός να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία  και να τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

18.  Μέριμνα για την  κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών, με τακτικά δρομολόγια και διασύνδεση με το κέντρο της πόλης και με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε σημεία όπου σήμερα παρουσιάζονται ελλείψεις (Πανόραμα – Εξοχή όρια με Δίλοφο – Πηγαδάκια, κλπ )

19.  Οριοθέτηση του Λυκορέματος της περιοχής Δικηγορικά, και απελευθέρωση της κοίτης του από εμπόδια με επίλυση της διοχέτευσης των ροών μέσα στον αστικό χώρο μέχρις απολήξεως τους στην θάλασσα, για την αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία.

20.  Καταγραφή, έλεγχος, τακτική συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων.  

21.  Έλεγχος της ποιότητας – καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Υδάτων και έγκαιρη δημοσιοποίηση των απ[αποτελεσμάτων..

22.  Συνεχής μέριμνα της αναβάθμισης όλων των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την χρήση  τους σαν σημεία κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς.

23.   Δράσεις, έργα  και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε  όλους τους Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους.

24.  Η τελική φάση ανάπλασης της πλατείας Ιμίων να γίνει με συναπόφαση Δήμου – Δημοτών μετά από ευρεία διαβούλευση και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.

25.  Για την πλατεία Πηγαδακίων να αναζητηθεί άμεσα η βέλτιστη λύση για την κατασκευή της πολυαναμενόμενης πλατείας.

26.  Για τις ελεύθερες παραλίες της Βούλας και όσες η πολιτεία δεν μεριμνά για την προσβασιμότητα και προστασία τους, ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την  απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο, με ταυτόχρονη ανάληψη κι υλοποίηση παρεμβάσεων που θα  διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία των παραλιών και την καθαριότητα τους. Τελικά να διεκδικηθεί η παραχώρηση χρήσης στον Δήμο όλων των παραλιών.   


                                                                                        Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. -

                                                                             Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας


                                                                                               Βαρδαβάς  Μανώλης 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου