Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Δ.Τ.-Αναλυτική Ανακοίνωση : ΘΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ; / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ .....ΤΕΛΙΚΑ ΜΟΝΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ .

       
                                  
                                                                 


                             Βούλα  23/8/2016     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 049 / 2016          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv  

                                       
Δελτίο  Τύπου –
Αναλυτική Ανακοίνωση

ΘΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ;

            ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ .....
                                           ΤΕΛΙΚΑ  ΜΟΝΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ .

                           ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΦΩΣ & Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

Η ΡΙ.ΚΙ.Π  Β.Β.Β. συνεχίζει την μοναχική προσπάθεια συλλογής και λεπτομερούς ανάλυσης των επίσημων στοιχείων που αφορούν το σημαντικότατο θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού και του τρόπου χρηματοδότησής του.
Στα πλαίσια αυτά κατέθεσε επίσημο αίτημα στο Δήμο και παρέλαβε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τις μελέτες, τις οποίες η διοίκηση του Δήμου όφειλε σύμφωνα με το νόμο να  μας διαθέσει προς μελέτη πριν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (14η-15η-16η).
Λάβαμε λοιπόν στις 28/7/2016 τις μελέτες, οι οποίες αφορούσαν την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED μόνο για το δίκτυο του οδοφωτισμού και οι οποίες συζητήθηκαν κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/7/2016. Πρόκειται για την μελέτη με α/α 103/2016 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με ημερομηνία έκδοσης 27/7/2016, μαζί με τρείς μελέτες οδοφωτισμού με αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης δικτύου οδικού φωτισμού σε αντιπροσωπευτικές τυπικές οδούς. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι η πρόταση τους είναι εντός των  προδιαγραφών της κύριας μελέτης του Δήμου και ότι προσφέρουν πρακτικά το καλύτερο αποτέλεσμα φωτισμού σε αυτές τις οδούς και κατ’ επέκταση και στο υπόλοιπο δίκτυο.  
Την προηγούμενη ημέρα (στις 27/7/2016) στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτήθηκε μία άλλη μελέτη με α/α 113/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το δίκτυο του οδοφωτισμού, η οποία επίσης συζητήθηκε κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 27/7/2016 και συμπλήρωσε την προηγούμενη αυξάνοντας το αρχικό εκτιμώμενο κόστος της συγκεκριμένης μελέτης κατά 56,8 % από 2.689.102,38 € σε 4.216.000,00€ (ποσά με ΦΠΑ) για το ακριβώς ίδιο αριθμό φωτιστικών σωμάτων, 5.353 τεμάχια.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π  Β.Β.Β. σωστά επεσήμανε και στις συνεδριάσεις των τριών Δημοτικών Συμβουλίων ότι δεν υπήρχαν έτοιμες μελέτες για να συζητηθεί το θέμα  του τρόπου χρηματοδότησης της δαπάνης αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας LED του Δημοτικού φωτισμού.
Επίσης σωστά επεσήμανε ότι τελικά η μελέτη αφορά μόνο τον οδοφωτισμό, χωρίς όμως το ποσό της δαπάνης να απομειώνεται ανάλογα.
Μελετώντας τις μελέτες του Δήμου και ξεκινώντας από  την τελευταία, την 113/2013, διαπιστώνουμε ότι το κόστος της αντικατάστασης το οποίο είχε προϋπολογιστεί με ακρίβεια το 2013 σε 2.689.102,38 € εκτοξεύτηκε στα 4.216.000,00€ , όταν στο διάστημα αυτών των 3 τελευταίων ετών οι τιμές των φωτιστικών led έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις. Αυτό προκύπτει από ανάλογους προϋπολογισμούς έργων Δήμων με παρόμοια χαρακτηριστικά, των οποίων τα συνολικά κόστη δεν ξεπερνούν τα 3.500.000 €. Άλλωστε και οι περισσότεροι πολίτες έχουν διαπιστώσει την σημαντική μείωση των τιμών στα φωτιστικά τεχνολογίας led τα τελευταία χρόνια.
Στο θέμα αυτό ο Δήμαρχος είχε πει ότι το ‘’ταβάνι’’ της δαπάνης θα είναι τελικά πολύ χαμηλότερο, όταν θέσαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο (14η – 15η συνεδρίαση). Όμως από το αρχικό ποσό των 4.500.000 € για το σύνολο του Δημοτικού φωτισμού,  δηλαδή του οδοφωτισμού και του φωτισμού κοινοχρήστων χώρων,  καταλήξαμε να προϋπολογίζουμε σχεδόν το σύνολο της δαπάνης του έργου για τον οδοφωτισμό και μόνο. Αυτό προκύπτει και από τις μελέτες, στις οποίες ξεκάθαρα αναφέρεται ότι αφορά την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων μόνο του οδοφωτισμού , αλλά στην προμήθεια του ασύρματου συστήματος ελέγχου προβλέπεται διακριτά η εποπτεία και του φωτισμού κοινοχρήστων χώρων.
Η πρόβλεψη για ‘’Εγγύηση σε Είδος’’ με παράδοση από το μειοδότη  ποσότητας φωτιστικών σωμάτων περίπου στο 15% των αναγκαίων ποσοτήτων ανά είδος φωτιστικού χωρίς επιβάρυνση, είναι σαφώς πολύ θετική και την επικροτούμε, αλλά εάν τελικά το ύψος της συνολικής δαπάνης ξεπεράσει τα 3.500.000€. τότε σίγουρα θα έχουμε πληρώσει και τα υποτιθέμενα άνευ αξίας και σαν ‘’ Εγγύηση σε Είδος’’ προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα led.
Για την τελευταία μελέτη, την 103/2016, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής, ύστερα από συγκριτική μελέτη με τα δεδομένα, τα οποία δίνει το αρμόδιο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τα οποία  βασίζονται στα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα:
Η μελέτη ορθώς χρησιμοποιεί τη μέθοδο της μελέτης φωτισμού τυπικής οδού, εφόσον  πρόκειται για έργο με περιοχή κάλυψης ολόκληρου του δικτύου του δημοτικού οδοφωτισμού. Αλλά ακριβώς γι αυτό το λόγο έπρεπε για το σύνολο του έργου να γίνει μια σειρά αντιπροσωπευτικών μελετών, η κάθε μια για μια τυπική οδό που αντιπροσωπεύει μια κατηγορία με παρεμφερή χαρακτηριστικά, δηλαδή να συμπεριλάβει και μικρότερες οδούς και τυπικές διασταυρώσεις οδών.
Η απόλυτα μετρημένη και αποτυπωμένη καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών στους τρεις τύπους φωτιστικών led  παραπέμπει σε σκέψεις αποκλεισμού πολλών εταιρειών, ειδικά όταν αναφέρεται σε πολλά σημεία, ότι οι αποκλίσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού.
Η ορθότερη μέθοδος θα ήταν η απαίτηση για εναρμόνιση με επιπλέον συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα π.χ. CIE 127: 2007 Measurement of LEDs  - CIE 136:2000 Guide to the Lighting of Urban Areas - CIE 129:1998 Guide for Lighting Exterior Work Areas, με ταυτόχρονη μέριμνα υπόδειξης για καίρια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως:
- τη βελτίωση της ποιότητας του φωτισµού όσον αφορά την οπτική άνεση των χρηστών των οδών , λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη θάµβωση, τη θερμοκρασία χρώµατος. Η ψυχρή απόχρωση τις νυχτερινές ώρες δημιουργεί δυσάρεστο νυχτερινό τοπίο αλλά και, αποδεδειγμένα ιατρικώς, επηρεάζει βλαπτικά την ανθρώπινη υγεία. Το εύρος επομένως της  θερμοκρασίας χρώµατος του φωτισμού σαφώς πρέπει να ορίζεται κοντά στη θερμή απόχρωση  της κλίμακας KELVIN .
- στη μελέτη και τη σύμβαση θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα διαμόρφωσης, εύκολα με ειδικούς φακούς, της φωτεινής κατανομής των LED και της προσαρμογής τους, έτσι ώστε το εκπεμπόμενο φως να εκτρέπεται κατά τον άξονα του δρόμου κυρίως.
- η τεκμηριωμένη διαπίστωση ότι ανεπαρκής ψύξη των LED μειώνει τη φωτεινή απόδοση και τη διάρκεια ζωής, άρα πρέπει να προβλέπεται στη μελέτη και την σύμβαση ο έλεγχος της ψύξης του φωτιστικού με θερμοφωτογράφιση και σίγουρα να αυξηθεί το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας που ορίζεται στη μελέτη από -15ο έως +40ο  σε τουλάχιστον +50ο  C.
Το  τελευταίο αλλά πρωταρχικής σημασίας θέμα είναι ο τρόπος χρηματοδότησης και η ΡΙΚΙΠ πιστεύει ακράδαντα ότι οι δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου δεν πρέπει να αποκλείουν προτάσεις που προέρχονται από φορείς της αυτοδιοίκησης όπως η Π.Ε.Τ.Α.  Α.Ε. ή και από φορείς όπως η Κ.Α.Π.Ε. και παρουσιάστηκαν στην τελευταία ημερίδα για το θέμα με ονομασία ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΝ’’.
Αναφέρουμε ενδεικτικά τα  Ευρωπαϊκά προγράμματα HORIZON, Smart Cities,  ΕΣΠΑ, ENERGY FOR MAYORS και επίσης τις πολλαπλές επιλογές χρηματοδότησης μέσα στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της δράσης «20-20-20»( Οι στόχοι της ενέργειας το 2020, είναι να έχουμε μια μείωση κατά 20% σε CO 2 των εκπομπών σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, το 20% της ενέργειας, με βάση την κατανάλωση, που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης) στα πλαίσια του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ. Στο  ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ο Δήμος μας θεωρητικά συμμετέχει, αφού έχει αποφασίσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο από το 2014 και άμεσα πρέπει να ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου και αφού εγκριθεί, να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί .
Η τακτική της βεβιασμένης λήψης απόφασης για τον τρόπο χρηματοδότησης χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εκ του νόμου προβλεπόμενες μελέτες και η εκ των υστέρων δημοσιοποίησή τους δημιουργεί συνθήκες και σκέψεις για προειλημμένες αποφάσεις και υποβαθμίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο καθιστώντας το απλό επικυρωτή  αυτών των αποφάσεων.
Η ΡΙΚΙΠ δεν πιστεύει σε τέτοιου είδους πολιτικές και παλεύει καθημερινά για την  δημοκρατική αναβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική αρχή οφείλει έστω και σήμερα να επανεξετάσει το σύνολο του έργου και του τρόπου χρηματοδότησής του συμπεριλαμβάνοντας στο σκεπτικό της τις συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτουμε.               
Η συνέχιση μίας εσφαλμένης διαδικασίας δεν ωφελεί το Δημόσιο συμφέρον.


*  Στο blog της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  http://rikipvvv.blogspot.gr/  θα βρείτε όλα τα αναφερόμενα στοιχεία και παρουσιάσεις φορέων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη που δημιούργησε για τον Δημοτικό φωτισμό, πατήστε -> ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΙ.ΚΙ.Π
     Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει: τις μελέτες του Δήμου – τις αποφάσεις του Δημοτικού  Συμβουλίου, τις παρουσιάσεις φορέων στην  ημερίδα «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» - τα Σχέδια Δράσεις για την  Αειφόρο Ενέργεια, των Δήμων στα πλαίσια του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – έργα Δήμων δημοτικού φωτισμού – φωτιστικά LED  - όλα τα Δ.Τ. της ΡΙΚΙΠ για τον Δημοτικό φωτισμό.

                                                                                   ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.


Δ.Τ. - ΘΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ;                                       

                                                                 

                                                                   Βούλα  23/8/2016     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 050 / 2016          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   

                                       
Δελτίο  Τύπου - Ανακοίνωση

                   ΘΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ;

Η ΡΙ.ΚΙ.Π  Β.Β.Β. συνεχίζει την μοναχική προσπάθεια συλλογής και λεπτομερούς ανάλυσης των επίσημων στοιχείων που αφορούν το σημαντικότατο θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού και του τρόπου χρηματοδότησής του.

Στα πλαίσια αυτά κατέθεσε επίσημο αίτημα στο Δήμο και παρέλαβε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τις μελέτες, τις οποίες η διοίκηση του Δήμου όφειλε σύμφωνα με το νόμο να  μας διαθέσει προς μελέτη πριν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (14η-15η-16η).

Λάβαμε λοιπόν στις 28/7/2016 τις μελέτες, οι οποίες αφορούσαν την αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED μόνο για το δίκτυο του οδοφωτισμού και οι οποίες συζητήθηκαν κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/7/2016. Πρόκειται για την μελέτη με α/α 103/2016 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με ημερομηνία έκδοσης 27/7/2016, μαζί με τρείς μελέτες οδοφωτισμού με αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης δικτύου οδικού φωτισμού σε αντιπροσωπευτικές τυπικές οδούς. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι η πρόταση τους είναι εντός των  προδιαγραφών της κύριας μελέτης του Δήμου και ότι προσφέρουν πρακτικά το καλύτερο αποτέλεσμα φωτισμού σε αυτές τις οδούς και κατ’ επέκταση και στο υπόλοιπο δίκτυο.  

Την προηγούμενη ημέρα (στις 27/7/2016) στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτήθηκε μία άλλη μελέτη με α/α 113/2013 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το δίκτυο του οδοφωτισμού, η οποία επίσης συζητήθηκε κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 27/7/2016 και συμπλήρωσε την προηγούμενη αυξάνοντας το αρχικό εκτιμώμενο κόστος της συγκεκριμένης μελέτης κατά 56,8 % από 2.689.102,38 € σε 4.216.000,00€ (ποσά με ΦΠΑ) για το ακριβώς ίδιο αριθμό φωτιστικών σωμάτων, ενώ είναι σε όλους γνωστό, ότι τα τελευταία χρόνια οι τιμές του συγκεκριμένου τύπου φωτιστικών μειώνεται συνεχώς.

Η πρόβλεψη για ‘’Εγγύηση σε Είδος’’ με παράδοση από το μειοδότη  ποσότητας φωτιστικών σωμάτων περίπου στο 15% των αναγκαίων ποσοτήτων ανά είδος φωτιστικού χωρίς επιβάρυνση, είναι σαφώς πολύ θετική και την επικροτούμε, αλλά εάν τελικά το ύψος της συνολικής δαπάνης ξεπεράσει τα 3.500.000€. τότε σίγουρα θα έχουμε πληρώσει και τα υποτιθέμενα άνευ αξίας και σαν ‘’Εγγύηση σε Είδος’’ προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα led.

Για την τελευταία μελέτη, την 103/2016, έχουμε επισημάνει αρκετά σημεία που είναι δυνατό να βελτιωθούν, ύστερα από συγκριτική μελέτη με τα δεδομένα, τα οποία δίνει το αρμόδιο Εργαστήριο Φωτοτεχνίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και τα οποία  βασίζονται στα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι η απόλυτα μετρημένη και αποτυπωμένη καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών στους τρεις τύπους φωτιστικών led  παραπέμπει σε σκέψεις αποκλεισμού πολλών εταιρειών, ειδικά όταν αναφέρεται σε πολλά σημεία της μελέτης, ότι οι αποκλίσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού

Το  τελευταίο αλλά πρωταρχικής σημασίας θέμα είναι ο τρόπος χρηματοδότησης και η ΡΙΚΙΠ πιστεύει ακράδαντα ότι οι δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου δεν πρέπει να αποκλείουν προτάσεις που προέρχονται από φορείς της αυτοδιοίκησης και παρουσιάστηκαν στην τελευταία ημερίδα για το θέμα με ονομασία ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΝ’’.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα  Ευρωπαϊκά προγράμματα HORIZON, Smart Cities,  ΕΣΠΑ, ENERGY FOR MAYORS και επίσης τις πολλαπλές επιλογές χρηματοδότησης μέσα στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της δράσης «20-20-20» στα πλαίσια του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ, στο οποίο ο Δήμος μας θεωρητικά συμμετέχει και άμεσα πρέπει να ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου και αφού εγκριθεί, να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί .

Η τακτική της βεβιασμένης λήψης απόφασης για τον τρόπο χρηματοδότησης χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εκ του νόμου προβλεπόμενες μελέτες και η εκ των υστέρων δημοσιοποίησή τους δημιουργεί συνθήκες και σκέψεις για προειλημμένες αποφάσεις και υποβαθμίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο καθιστώντας το απλό επικυρωτή  αυτών των αποφάσεων.

Η ΡΙΚΙΠ δεν πιστεύει σε τέτοιου είδους πολιτικές και παλεύει καθημερινά για την  δημοκρατική αναβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική αρχή οφείλει έστω και σήμερα να επανεξετάσει το σύνολο του έργου και του τρόπου χρηματοδότησής του συμπεριλαμβάνοντας στο σκεπτικό της τις συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτουμε. Η συνέχιση μίας εσφαλμένης διαδικασίας δεν ωφελεί το Δημόσιο συμφέρον.

*  Στο blog της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  http://rikipvvv.blogspot.gr/  θα βρείτε όλα τα αναφερόμενα στοιχεία  και παρουσιάσεις φορέων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη που δημιούργησε για τον Δημοτικό φωτισμό, πατήστε -> ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΙ.ΚΙ.Π
     Η ψηφιακή βιβλιοθήκη περιλαμβάνει: τις μελέτες του Δήμου – τις αποφάσεις του Δημοτικού  Συμβουλίου, τις παρουσιάσεις φορέων στην  ημερίδα «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» - τα Σχέδια Δράσεις για την  Αειφόρο Ενέργεια, των Δήμων στα πλαίσια του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – έργα Δήμων δημοτικού φωτισμού – φωτιστικά LED  - όλα τα Δ.Τ. της ΡΙΚΙΠ για τον Δημοτικό φωτισμό.                                                                                          ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Δ.Τ.- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                 

                                                                  Βούλα  9/8/2016     

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 046 / 2016          

   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      

  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   

                                       

Δελτίο  Τύπου – ΑνακοίνωσηΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ  ΒΟΥΛΑΣ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. συνεχίζει την έγκυρη και πλήρη ενημέρωση των πολιτών, όπως κάνει πάντοτε για όλα τα θέματα. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα δημοσιεύουμε τα επίσημα αποτελέσματα των  αναλύσεων  για την ποιότητα των υδάτων των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τον μήνα Ιούλιο 2016 (μετρήσεις 26/07/2016), που διενεργούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Τα αποτελέσματα του μήνα Ιούλιου 2016, μόλις γνωστοποιήθηκαν, αναρτήθηκαν στο blog της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.  http://rikipvvv.blogspot.gr/  στην ειδική ενότητα ‘’ ΥΔΑΤΑ  ΑΚΤΩΝ  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ‘’ μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που επικαιροποιούνται καθημερινά.    ΝΕΕΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ:·       Τα 9 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τα δικαιώματά σας στις παραλίες-ΕΚΠΟΙΖΩ-30.6.2016·      Στα καθαρότερα του κόσμου τα νερά της Ελλάδας-Ειδ.Γραμ.Υδατων 2.8.2016 (ΠΑΚΟΕ=αόριστες μετρήσεις)

·      Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση-Υπ.Υγειας 4.8.2016 (ΩΩΛΩ465ΦΥΟ-1Υ1)

·        Οι ''ακατάλληλες παραλίες'' και ο πόλεμος εξωδίκων σε ταραγμένα νερά- για ΠΑΚΟΕ 7.8.2016

·       ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2016 ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ-·       Αναθεώρηση Δικτύου παρακολούθησης ποιότητας υδάτων κολύμβησης Περιφέρειας Αττικής- 21.7.2016 ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ·       ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Περ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2015-Γραμ.ΥΔΑΤΩΝ    Για το θέμα της αναμόρφωσης του υφιστάμενου δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης  στα διοικητικά όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. συντάσσει και σύντομα θα καταθέσει ολοκληρωμένο και πλήρως τεκμηριωμένο φάκελο ανά προτεινόμενη προς έλεγχο ακτή κολύμβησης , με σκοπό την αύξηση των σημείων δειγματοληψίας από 8 σημεία σε ισάριθμες ακτές, σε τουλάχιστον 21 σημεία σε 12 πολυσύχναστες ακτές κολύμβησης.

                                                                                                                              

                                                                                                                           ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

ΔEN ΞΕΧΝΑΜΕ: ΧΙΡΟΣΙΜΑ 6/8/1945 – ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 9/8/1945                         

                                                                 


                            
                            Βούλα  6/8 /2016     

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 045 / 2016          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   

                                       

Δελτίο  Τύπου - Ανακοίνωση
ΔEN ΞΕΧΝΑΜΕ: ΧΙΡΟΣΙΜΑ   6/8/1945 – ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ  9/8/1945


Η κραυγή της Χιροσίμα και η ηχώ της που ακούγεται καθημερινά

μας κρατά σε εγρήγορση.


Ο πόλεμος εναντίον αμάχων είναι το μεγαλύτερο έγκλημα, το πιο αποκρουστικό, είτε πρόκειται για αμάχους στο Αφγανιστάν είτε στη Λωρίδα της Γάζας είτε στη Συρία είτε στη Νιγηρία είτε από τρομοκρατικές ενέργειες σε πόλεις, αλλά και σε κάθε σημείο του πλανήτη.

Πολλαπλάσια σε μέγεθος μαζική εξόντωση αμάχων ήταν το αποτέλεσμα της ρίψης των δύο πρώτων ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι.


v  6 Αυγούστου 1945, ώρα 08.15: η πρώτη ατομική βόμβα («μικρό αγόρι» την είχαν ονομάσει οι Αμερικανοί μιλιταριστές) σκορπά τον όλεθρο στη Χιροσίμα. Περίπου 140.000 οι νεκροί.
v  9 Αυγούστου 1945, ώρα 11.02: ισοπεδώνεται το Ναγκασάκι από βόμβα πλουτωνίου.                       Νεκροί περίπου 70.000.
 Τα θύματα σκοτώθηκαν άμεσα κατά το ήμισυ περίπου και  τα υπόλοιπα πέθαναν από εγκαύματα και ραδιενέργεια στο διάστημα που ακολούθησε.
Φονικότατοι οι δύο πυρηνικοί βομβαρδισμοί, αξεπέραστη η φρίκη και η ανθρώπινη τραγωδία.
Η φρίκη συνεχίζεται αμείωτη σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου.
Η καθημερινότητα σε πολλές πόλεις του κόσμου είναι ο πόλεμος και οι άμαχοι βρίσκονται στο έλεος των στρατηγικών επιδιώξεων των αντιμαχόμενων δυνάμεων.
Η απλή καταδίκη των πρακτικών μετατροπής των αμάχων σε πολεμικό στόχο για την επίτευξη κυριαρχίας δεν αρκεί πλέον.
Η συνειδητοποίηση των  πολιτών ότι όλοι οι πόλεμοι μόνο σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν  και να επεκτείνουν την κυριαρχία συμφερόντων σε περιοχές του πλανήτη και σε καμία περίπτωση δεν ωφελούν ή αφορούν τη ζωή τους και δεν υπάρχουν μεταξύ των πολιτών όλων των κρατών διαφορές οι οποίες επιλύονται με πόλεμο.
Η έμπρακτη καταδίκη κάθε μορφής πολέμου και βίας με την ταυτόχρονη έμπρακτη στήριξη και αλληλεγγύη στους λαούς  που και σήμερα δοκιμάζονται είναι η απάντηση σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι  η βία εξασκείται για το καλό τους.
                                                                                                                                     ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.