Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Προτάσεις για τη  λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του                            Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης                         
     

     

Blogs   : http://rikipvvv.blogspot.gr/      

    Ε - mail   : rikipvvv@gmail.com                                                    Βούλα  13/3/2017     

                                                                                    Αριθμ. Πρωτοκ. : 009 / 2017                                                                                                     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΕΠΕΙΓΟΝ      

                                                                                     Π Ρ Ο Σ :

                                                                                                     κο. Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου

                                                                                                      Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

                                                                                                      Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                      Γραφείο  Δημάρχου                                       

                                                                                                      κο. Γενικό Γραμματέα

                                                                                                                                                                             ΘΕΜΑ : Προτάσεις για τη  λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του  

                         Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

                        

                          

    Σας καταθέτουμε, με το παρόν έγγραφο,  τις προτάσεις μας για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου  του   Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης .

Οι προτάσεις αυτές επαναδιατυπώνονται σήμερα που βρισκόμαστε στη μέση της αυτοδιοικητικής περιόδου, όμως πολλές από αυτές τις είχαμε προτείνει και κατά την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου το 2015. 

1.     Σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να δίνεται η δυνατότητα να θέτουν θέματα οι πολίτες ή οι σύλλογοι ,στην αρχή κάθε συνεδρίασης , με μέγιστο αριθμό τις 5 τρίλεπτες παρεμβάσεις .

Το Δ.Σ. θα αποφασίζει για  τη συζήτηση ή όχι των θεμάτων που τίθενται . Σε κάθε περίπτωση τα θέματα θα επιλύονται είτε με παρέμβαση του  Δ.Σ. , είτε με εντολή Δημάρχου μέσω των  υπηρεσιών, εντός του προβλεπόμενου χρόνου.2.     Θέματα προς συζήτηση τα οποία δεν έχουν εισηγητικό ή τα  αναφερόμενα συνημμένα συνοδευτικά έγραφα διαθέσιμα κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της πρόσκλησης προς τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, αποσύρονται και συζητούνται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, με όλα τα δεδομένα .

Η τήρηση της διάταξης είναι ευθύνη του προεδρείου του  Δημοτικού συμβουλίου.3.     Για θέματα που το προεδρείο του  Δημοτικού συμβουλίου ή η διοίκηση ή σύμβουλος επικεφαλής  Δημοτικής παράταξης, υποβάλλει σαν έκτακτα, οφείλει να διανέμει άμεσα προ της συζήτησής  τους το εισηγητικό και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Επίσης   να αποφασίζεται μαζί με την αναγκαιότητα για την συζήτηση σαν κατεπείγον θέμα και ο ολιγόλεπτος χρόνος μελέτης των Δημοτικών συμβούλων. Ο χρόνος  αυτός ορίζεται από 5 λεπτά έως 15 λεπτά το μέγιστο.  

4.     Όπου προβλέπεται η τοποθέτηση του Δημάρχου, αυτή να καθοριστεί να είναι ίση με αυτή των επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων, δηλαδή 5 λεπτά για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, απάντηση και 3 λεπτά για δευτερολογία και κλείσιμο.Να ενεργοποιείται πάντα το ηλεκτρονικό χρονόμετρο για τη διασφάλιση και τήρηση των οριζόμενων χρόνων τοποθέτησης όλων των ομιλητών.

5.     Στις συνεδριάσεις για να  υπάρχει απαρτία , θεωρούμε  ότι είναι  αναγκαία προϋπόθεση      η παρουσία μελών του Δημοτικού συμβουλίου από  το ήμισυ του αριθμού του συνόλου  των Δημοτικών παρατάξεων,  για   την  διασφάλιση της ευρύτερης  δυνατής εκπροσώπησης.

                                     

6.     Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση,  τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν την τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των αναγκαίων στοιχείων που αφορούν το θέμα  και όσων αναφέρονται σαν συνημμένα στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.7.     Στα έδρανα των δημοτικών συμβούλων να υπάρχει παροχή ρεύματος και σύνδεσης με το διαδίκτυο για χρήση ηλεκτρονικών μέσων και την άμεση πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων.8.     Οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης να μπορούν να συνεδριάζουν στην αίθουσα που έχει οριστεί για τις συνεδριάσεις των οργάνων τους.

Η αίθουσα για να μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για αυτές τις συνεδριάσεις πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον επαρκή αριθμό καθισμάτων (αυτές που υπάρχουν είναι κυρίως όσες αποσύρονται επειδή   είναι κατεστραμμένες) και αντίστοιχο ασφαλές τραπέζι συνεδριάσεων.

Η ανάγκη για περεταίρω εξοπλισμό και στήριξη   των δημοτικών παρατάξεων για την ισότιμη και αναγκαία προετοιμασία για τα συζητούμενα και επίκαιρα δημοτικά θέματα απαιτεί επίσης τα : ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και πρόσβαση σε ψηφιακές βάσεις δεδομένων για θέματα  αυτοδιοικητικά και νομικά και η δυνατότητα εκτύπωσης των αντλούμενων δεδομένων.9.     Η ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου  που εξυπηρετεί τους περισσότερους πιστεύουμε ότι είναι η Τετάρτη και η ώρα έναρξης για τους χειμερινούς μήνες η 19:00 και για τους καλοκαιρινούς η 20:00.                                                                                                      για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

                                                                                                        Ματόπουλος θανος
                                                                                                     

                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου