Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ – ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

                              

                                                                                                           ΕΠΕΙΓΟΝ
                                                                                       Υπόψη :
                                                                                       κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                       κ. Δημάρχου
                                                                                       κ. Γενικό Γραμματέα

    Blogs   : http://rikipvvv.blogspot.gr/               
     Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                       

                                                                                                          
                                                                                       ΒΟΥΛΑ   08 /  7  / 2017
                                                                          Αριθμός Πρωτοκόλλου: 024 / 2017
                   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ – ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

    Σας ενημερώνω ότι θα απουσιάσω κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 24 Ιουλίου έως και Κυριακή 27 Αυγούστου 2017, λόγω θερινών διακοπών.

Η απουσία μου δεν θα είναι συνεχής και κάποιες μέρες θα είμαι εντός του Δήμου.

Παρακαλώ κατά τη διάρκεια της απουσίας μου να ενημερώνομαι κανονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες συμμετέχουμε και με αποστολή των θεμάτων του Δημοτικού συμβουλίου στην οικία μου.

                                                                                                    Για την

                                                                                              Ρι.Κι.Π.   Β.Β.Β.

                                                                                         θάνος   Ματόπουλος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου