Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΠΑΡΑΛΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟ                                         

                            Βούλα  21 /03 /2018     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 015 / 2018          
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   


                                        Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση

ΠΑΡΑΛΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟ

          Σχετικά με το επίκαιρο θέμα της παραχώρησης και διαχείρισης των παραλιών από το Δήμο  μας και σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας και της τοποθέτησης μας στο Δημοτικό συμβούλιο , αναλύουμε τις βασικές μας θέσεις και διεκδικήσεις.

           Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. αγωνίζεται για να ισχύουν τα παρακάτω: 

·                  Οι παράκτιες ζώνες του Σαρωνικού από την παραλιακή λεωφόρο μέχρι τη θάλασσα δεν πρέπει να είναι περιοχές εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η μέχρι σήμερα εντατική εμπορική εκμετάλλευση στο Δήμο μας αλλά και πανελλαδικά δείχνει πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι οι επιχειρηματίες αφού έκαναν κάθε είδους υπερβάσεις και αυθαιρεσίες, στο τέλος άφησαν υποβαθμισμένους δημόσιους χώρους και παραλίες και φυσικά τεράστια χρέη σε όλους (εφορία-ασφαλιστικά ταμεία-ΔΕΗ-δήμο-συνεργάτες-εργαζόμενους κλπ). Παραδείγματα γνωστά σε όλους: Α΄πλαζ – Β΄πλάζ – μεγάλο Καβούρι- όρμος Μαλτσινίωτη- οργανωμένη παραλία Βάρκιζας….
Αποδεχόμαστε την επιστημονικά τεκμηριωμένη παραδοχή, ότι οι παράκτιες-παραλιακές περιοχές αποτελούν ευαίσθητα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα και το κράτος και οι φορείς του, σύμφωνα με το νόμο αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις, οφείλουν πρώτιστα να διασφαλίζουν την προστασία και αειφόρο βιωσιμότητά τους σε κάθε περίπτωση.     

·                  Η διασφάλιση της ελεύθερης, δωρεάν και ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των πολιτών πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα κάθε σχεδιασμού και παρέμβασης ήπιων χρήσεων.

Η ελεύθερη – δωρεάν – απρόσκοπτη- ανεμπόδιστη πρόσβαση στις παραλίες  είναι δικαίωμα όλων των πολιτών, το οποίο κατοχυρώνεται από το σύνταγμα. Η μέθοδος του διαχωρισμού σε δημότες – κατοίκους με ειδικό προνόμιο δωρεάν ή μειωμένου αντιτίμου εισόδου στις παραλίες είναι αντιδημοκρατική, γιατί δημιουργεί διακρίσεις στους πολίτες, οι οποίοι συνταγματικά είναι ισότιμοι. Ο σκοπός εμφανέστατος, η αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων.

·                  Η άμεση απομάκρυνση όλων των περιφράξεων και εμποδίων που αποκόπτουν την  ελεύθερη πρόσβαση στις παράκτιες περιοχές και τις ακτές είναι το πρώτο ζητούμενο.
Αμέσως μετά η σταδιακή κατεδάφιση των παράνομων αυθαίρετων κατασκευών και κτηρίων, καθώς και εγκαταστάσεων – χρήσεων μη συμβατών με την παραλία  και  η άμεση αποκατάσταση των παράκτιων περιοχών.

 Η ήδη υπερκορεσμένη σε εμπορικές χρήσεις παραλία δεν νοείται να επιβαρυνθεί  περαιτέρω.
 Στα πλαίσια της ήπιας ανάπλασης των παράκτιων ζωνών οι αναγκαίες  υποδομές, με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και μόνο, έχουν αναλογικά μικρό  κόστος υλοποίησης και μπορούν να γίνουν σε συνδυασμό με τον προβλεπόμενο περιφεριακό σχεδιασμό και με επιμερισμό κόστους  (ανάπλασης & διαχείρισης) στα πλαίσια ενός  μητροπολιτικού σχεδιασμού για τις περιοχές υπερτοπικού  ενδιαφέροντος .


·                  Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. διαχρονικά πιστεύει ότι οι Δήμοι είναι εξ ορισμού οι φυσικοί φορείς διαχείρισης και προστασίας των παράκτιων περιοχών που βρίσκονται μέσα στα χωρικά όρια της διοικητικής αρμοδιότητάς τους. Αναγκαία όμως προϋπόθεση για να δοθεί η διαχείριση στους Δήμους είναι η άμεση επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις παραλίες και η πραγματοποίηση  του προβλεπόμενου περιφερειακού σχεδιασμού καθώς και η πρόβλεψη για μητροπολιτική αντιμετώπιση της προστασίας-αναδειξης αλλά και του επιμερισμού του κόστους στην διαχείριση των παραλιών.

Την παραχώρηση αυτή στους Δήμους η ΡΙ.ΚΙ.Π. την διεκδίκησε εξ αρχής και σε όλα τα επίπεδα ( υπουργεία – περιφέρεια – δήμο – ΕΤΑΔ) με κριτήρια όμως πολιτικής επίλυσης του θέματος, δηλαδή να γίνει διαρκής παραχώρηση των παραλίων στους Δήμους με νόμο και χωρίς κανένα αντάλλαγμα ( όπως έγινε σε άλλους Δήμους ν.4049 ΦΕΚ 35 Α 2012).
 Για το σκοπό αυτό η ΡΙ.ΚΙ.Π. πρωτοστάτησε στην σύσταση της «ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ    ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ  ΤΟΥ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ». Επίσης για την τεκμηρίωση και ενίσχυση των θέσεων μας καταγράψαμε σε πλήρες κείμενο ( με αποφάσεις του ΣτΕ – ΝΣΚ – ΚΥΑ – ΠΟΛ) και επικαιροποιήσαμε  τον νόμο για τον αιγιαλό και την παραλία.

Η  σημερινή συμφωνία παραχώρησης των παραλιών είναι αποτέλεσμα της μοναχικής διαπραγμάτευσης  του Δημάρχου και έχει χαρακτήρα ‘’λεόντειας’’ συμφωνίας αφού σε πολλά σημεία δεσμεύει τον Δήμο και με δεδομένη την αντίληψη του Δημάρχου για το θέμα, παρουσιάζεται σαν άλλοθι για την παράδοση σε εμπορευματοποίηση τους. Αξιολογώντας τα δεδομένα αυτά στη συνεδρίαση για την επικύρωση της αρχικής σύμβασης του Δήμου με την ΕΤΑΔ στο  Δημοτικό συμβούλιο ψηφίσαμε παρών, γιατί οι κρυφές προθέσεις του Δημάρχου ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που θα καθόριζε την υλοποίηση της σύμβασης.


·                  Ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραβλέπεται η συμμετοχή των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασμό και την προώθηση ήπιας μορφής ανάπτυξης και προστασίας των παράκτιων ζωνών.

Οι δημότες στην πλειονότητα τους επιθυμούν την προστασία των παραλιών και την 
 διαχείριση τους με γνώμονα την αειφορία ως στρατηγικό παράγοντα σε μια βιώσιμη 
 ανάπτυξη, η οποία θα εξασφαλίζει τις παραλίες και για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό    
 καταγράφεται στις  επαφές μας με τους συμπολίτες μας. 

·                  Οι Δήμοι να διαχειριστούν αυτές τις παράκτιες ζώνες με παρεμβάσεις ήπιων χρήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τη φυσική αποστολή των παραλιών.

 Πιστεύουμε επίσης, ότι η διαχείριση των παράκτιων περιοχών οφείλει να γίνεται με    
 απόλυτο  σεβασμό στον πολίτη και να διασφαλίζεται η κοινοχρηστία τους ως  
 δημόσιο αγαθό. Η ευχαρίστηση και η αναψυχή που προσφέρει η επαφή του  ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον των παραλιών είναι μοναδική και ανεκτίμητη. Αυτή την επιθυμία μας έχουν βάλει σε διαρκή στόχο επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία επιδιώκουν να γίνουν οι παραλίες προνομιακό πεδίο εντατικής υπερεκμετάλλευσης, δρώντας ανταγωνιστικά στην τοπική μικροεπιχειρηματικότητα που δεν ωφελείται σε τίποτα από την περίφημη ανάπτυξη που  προπαγανδίζουν οι θιασώτες της πλήρους εμπορευματοποίησης των παραλιών.


    Η διεκδίκηση των πολιτών  για την προστασία των παραλιών, τον δημόσιο κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και την απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση                 σε αυτές  δεν σταματά ποτέ.

ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου