Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Προτάσεις ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2019 στα όρια της Δημοτικής κοινότητας Βούλας.               

                         
                                                                        
                             Βούλα  18/6/2018     
 blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                               Αριθμ. Πρωτοκ. : 023/2018          
 Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                     
 Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv                       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ    ΕΠΕΙΓΟΝ        

                                                                                    Προς :
                                                                                     Κο Δήμαρχο
                                                                                             Κα Πρόεδρο & Συμβούλους 
                                                                                                    Δημοτικής Κοινότητας Βούλας


Κατάθεση προτάσεων ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. για την κατάρτιση του
τεχνικού προγράμματος 2019 στα όρια της  Δημοτικής κοινότητας  Βούλας.

  Ανταποκρινόμενοι στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος        2019   στα όρια της  Δημοτικής κοινότητας  Βούλας, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης, καταθέτει  τις προτάσεις που υποβάλλονται.

       ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2019                                                       

1.      Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών με συνέχιση της αναβάθμισης τους              ( ενεργειακής – αντισεισμικής –προσβασιμότητας – εκσυγχρονισμού) σε όλες τις κτήρια και τις υποδομές του Δήμου.

2.      Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια, με την ανάπτυξη Δημοτικού δικτύου Wi-Fi. 

3.      Να επισπεύσουν οι εργασίες  αναβάθμισης και δημιουργίας μικρών αυτόνομων διαμερισμάτων της στέγης υπερηλίκων της οδού Πάνος.


4.      Μελέτη και εφαρμογή πραγματικού εκσυγχρονισμού κτηρίου  Πνευματικής Εστίας Βούλας, καθώς   και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άρτια διεξαγωγή των  εκδηλώσεων.
Μελέτη και υλοποίηση Δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης. Αρχικά μπορεί να χωροθετηθεί σε υπάρχουσα σχολική βιβλιοθήκη.  

5.      Μελέτη και άμεση υλοποίηση κινηματογραφικής λέσχης στον πολυχώρο της «ΙΩΝΙΑ»,        
με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές. 
Μελέτη και προγραμματισμός για την δημιουργία θερινού κινηματογράφου στον χώρο   π. κάμπινγκ Βούλας – στο πλακόστρωτο πριν την παραλία, προτείνεται η ονομασία «ΒΙΟΛΕΤΑ» ή  «ΠΛΑΝΗΤΗΣ», αναβιώνοντας τον παλαιό θερινό κινηματογράφο.  

6.    Δημιουργία Δημοτικής βάσης δεδομένων  με αρχείο των όλων των mails Δημοτών και κατοίκων αλλά και των φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κινήσεων πολιτών, ομάδων εθελοντών και πολιτών, το οποίο θα επιτρέψει την ενημέρωση και  διαβούλευση - ανταλλαγή  απόψεων σε θέματα τα οποία τους αφορούν άμεσα.


7.      Λήψη των αναγκαίων ενεργειών και πρωτοβουλιών για την δημιουργία νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου στο εκτός σχεδίου Ο.Τ.  που περικλείεται από τις οδούς Λ. Βουλιαγμένης - Δερβενακίων – Βουτυρά – Προόδου.
Συγκεκριμένα να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για τις αναγκαίες Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, και να γίνει παράλληλα η απαλλοτρίωση του χώρου σαν εκτός σχεδίου περιοχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού  (κατάθεση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στο ταμείο παρακαταθηκών & δανείων  υπέρ των δικαιούχων που θα αναγνωριστούν μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία).

8.      Ενημέρωση και συστράτευση των πολιτών στη εφαρμογή της διαχείρισης απορριμμάτων, με τη βιώσιμη και περιβαλλοντολογικά ορθή μέθοδο της διαλογής στην πηγή. Η χωροθέτηση σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης κάδων σε όλο το εύρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, ξεχωριστών ανά είδος κάδων συλλογής των ανακυκλώσιμων  απορριμμάτων και η τακτική  αποκομιδή τους. Η δημιουργία πολλών μικρών πράσινων σημείων ειδικών ανακυκλώσιμων αλλά και πράσινου σημείου κεντρικού για την  Δημοτική Κοινότητας Βούλας.

9.      Ιδιαίτερη μέριμνα και ενημέρωση για το διακριτό ρεύμα αστικών αποβλήτων που αφορά τα οργανικά. Χωροθέτηση σε όλο το εύρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας αλλά και του Δήμου σταδιακά των ειδικών καφέ κάδων και σαφής οδηγίες για την χρήση τους.
Για τα κλαδέματα κήπων να τηρηθεί με ακρίβεια όσα προβλέπει  Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων. Να εξεταστεί παράλληλα και η μέθοδος της οικιακής κομποστοποίησης, κυρίως σε όσους δείξουν ενδιαφέρον για τη χρήση της. 


10.  Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων - Υλοποίηση έργων οδοποιίας σε όλο τον  Δήμο, με προτεραιότητα στις περιοχές που υστερούν.
     Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ , στις δημόσιες υπηρεσίες, στους       
     Δημόσιους  κοινόχρηστους χώρους, στους χώρους αναψυχής κλπ.
     Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ  μέσω της 
     ανάπτυξης  δικτύου πεζοδρόμων, αναβίωσης των ποδηλατοδρόμων και διεκδίκησης
     αναβάθμισης της Δημόσιας   Συγκοινωνίας σε συνδυασμό με την νέα Δημοτική συγκοινωνία .
     Δημιουργία αναγκαίων υποδομών στάθμευσης στους  βασικούς κεντρικούς πόλους κάθε πόλης με  Δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

     Οι υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν τους πολίτες να σημανθούν κατάλληλα και να  πάψουν να είναι παραμάγαζο των κοντινών επιχειρήσεων

11.  Να γίνει ανάλογη συγκοινωνιακή μελέτη για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση   των μαθητών σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Να επικαιροποιηθεί η συγκοινωνιακή μελέτη και να υλοποιηθούν  άμεσα τα συμπεράσματα της για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση  των μαθητών του 3ου Δημοτικού, αλλά και πεζών στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα .


12.  Στην παραλιακή μεταξύ οδού Ήρας και Διός να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία  και να τοποθετηθεί άμεσα φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

13.  Καταγραφή, έλεγχος, τακτική συντήρηση καθαρισμός και αναβάθμιση του συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων.  

14.  Έλεγχος της ποιότητας – καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και έγκαιρη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

15.  Συνεχής μέριμνα της αναβάθμισης όλων των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την χρήση  τους σαν σημεία κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς. 

16.   Δράσεις, έργα  και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε  όλους τους Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους.

17.  Η τελική φάση ανάπλασης της πλατείας Ιμίων να γίνει με συναπόφαση Δήμου – Δημοτών μετά από ευρεία διαβούλευση και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Η σταδιακή αύξηση της παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στις όμορες επιχειρήσεις εστίασης, σε συνδυασμό με την διαχρονικά καταγεγραμμένη υπέρβαση εκτός των ορίων του χώρου που τους παραχωρείται, περιορίζει υπέρμετρα τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο για τους πολίτες, ακυρώνοντας στην πράξη τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της πλατείας, αλλά και των παρακείμενων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.

18.  Για την πλατεία Πηγαδακίων να αναζητηθεί άμεσα η βέλτιστη λύση για την κατασκευή της πολυαναμενόμενης πλατείας. 

19.  Για τις ελεύθερες παραλίες της Βούλας και όσες η πολιτεία δεν μεριμνά για την προσβασιμότητα και προστασία τους, ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την  απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο, με ταυτόχρονη ανάληψη κι υλοποίηση παρεμβάσεων που θα  διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία των παραλιών και την καθαριότητα τους. 
                                                               
Þ    Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες δράσεις – μελέτες και έργα να ενταχθούν στο προϋπολογισμό του 2019 με επαρκή ποσά για την υλοποίηση τους.

Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

                                                                        Βαρδαβάς  Μανώλης 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου