Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Νέο Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 σχετικά με τις χρήσεις γης

 

Νέο Προεδρικό Διάταγμα 59/2018  σχετικά με τις χρήσεις γης

 * ΟΛΑ τα ΕΓΓΡΑΦΑ για το ΘΕΜΑ στις ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ που ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. 

Μετά από διαβούλευση και τελική έγκριση  από το ΣτΕ (με την 37/2018 γνωμοδότησή του Ε’ τμήματος), η οποία διήρκησε πάνω από ένα χρόνο το νέο Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδα της Κυβέρνησης, (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/29-06-2018, με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2018) και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Το νέο ΠΔ με τίτλο «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», προσδιορίζει το εύρος και περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης, που εφαρμόζονται σε περιοχές που καλύπτονται από πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια), αντικαθιστώντας το Κεφ. Β του Ν.4269/2014 που καταργήθηκε το 2016.

Το νέο ΠΔ για τις Χρήσεις Γης επειδή τίθεται σε άμεση ισχύ ,επιφέρει μεταβολές σε μη  ολοκληρωμένα πολεοδομικά σχέδια, μηχανικοί, πολεοδομίες θα εναρμονιστούν με τις νέες ρυθμίσεις. Από τη δημοσίευσή του, η έγκριση ή η αναθεώρηση των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ), Τοπικών Χωρικών Σχεδίων κ.λπ. θα γίνεται με τους νέους κανόνες, εκτός αν έχει προηγηθεί γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) / Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

Το νέο ΠΔ  «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» θεσπίζει νέους κανόνες, στην οργάνωση και τη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, αλλά και στην προστασία του εξωστικού χώρου με αιχμή τη διαφύλαξη της υφιστάμενης γεωργικής γης. Ενσωματώνει δε υπάρχουσες και προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις γης, ενδεικτικά: τα πράσινα σημεία (μικρά και μεγάλα), οι γωνιές ανακύκλωσης για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, η αστική γεωργία – λαχανόκηποι που επιτρέπουν την καλλιέργεια στις πόλεις γεωργικών προϊόντων για ατομική κατανάλωση, το πολυλειτουργικό αγρόκτημα στον αγροτικό χώρο, γραφεία – κέντρα έρευνας / θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών / προσφύγων και ευάλωτων ομάδων, κέντρα αποτέφρωσης νεκρών κ.ο.κ.

Οι βασικές γενικές κατηγορίες χρήσεων γης είναι πλέον 13 και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει το ποιες ακριβώς χρήσεις προβλέπονται σε κάθε μία από αυτές.

ΟΙ 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 
Αμιγής κατοικία
•Γενική κατοικία
Πολεοδομικό κέντρο κεντρικές λειτουργίες πόλης – τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς
•Τουρισμός – αναψυχή
Κοινωφελείς λειτουργίες
• Ελεύθεροι χώροι αστικό πράσινο

•Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης
• Χονδρεμπόριο
• Τεχνόπολις Τεχνολογικό Πάρκο
• Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης
• Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας
• Ειδικές χρήσεις
• Αγροτική χρήση
      * ~~~~~~~~~~~~~~~~~ *
ΣΤΕ πε 37.2018 -ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 


ΒΟΥΛΑ=ΑΞΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 2008 Ε.Μ.Π._gis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου