Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ θΑΝΟΥ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

                                     ΕΠΕΙΓΟΝ
                              Υπόψη :
                                                                     κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                               κ. Δημάρχου
                                              κ. Γενικό Γραμματέα
  
  Blogs   : http://rikipvvv.blogspot.gr/               
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                       
                                                                                                           

                                                                                        ΒΟΥΛΑ   12 /  7  / 2018
                                                                            Αριθμός Πρωτοκόλλου: 027 / 2018

                      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ – ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

    Σας ενημερώνω ότι θα απουσιάσω κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο           14 Ιουλίου έως και Σάββατο 25 Αυγούστου 2018, λόγω θερινών διακοπών.
Η απουσία μου δεν θα είναι συνεχής και κάποιες μέρες θα είμαι εντός του Δήμου.
Παρακαλώ κατά τη διάρκεια της απουσίας μου να ενημερώνομαι κανονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες συμμετέχουμε και με αποστολή των θεμάτων του Δημοτικού συμβουλίου στην οικία μου.

                                                                                         Για την
                                                                                      Ρι.Κι.Π.   Β.Β.Β.  


                                                                                          θάνος   Ματόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου