Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 2016 – 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019


Στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. σχετικά με την λειτουργία και την διαρκή προσπάθεια της διοίκησης και των εργαζομένων του δημόσιου γενικού νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας, για την αναβάθμιση των υποδομών και την εξυπηρέτηση των ασθενών , μας γνωστοποιήθηκε ο συνοπτικός απολογισμός της τελευταίας τριετίας 6ος 2016 - 6ος 2019, όπου καταδεικνύεται αυτή η προσπάθεια.

{ το Δ.Τ. = ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ=ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 }
      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου