Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020

ΣΥΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ και ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ και τις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. ζήτησε συνάντηση με τον κ. Δήμαρχο και την κ. Αντιδήμαρχο Κοινωνικών υποθέσεων  για να καταθέσει τις προτάσεις της για την ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης καθώς και προτάσεις για νέες παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης, επίσης κατέθεσε προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δημοτικών κοινωνικών δομών βραχυχρόνιας στέγασης. Σκοπός η υιοθέτηση τους και η εφαρμογή τους μετά από ειδική συζήτηση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η συνάντηση έγινε την Δεύτερα 29 Ιουνίου παρουσία στελεχών της κοινωνικής υπηρεσίας που συνέβαλαν καθοριστικά στην σύσκεψη. Τα θέματα που έγιναν προτάσεις:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΠΡΟΝΟΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΔΟΜΕΣ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ και ΝΕΕΣ.

 Μας δόθηκε η ευκαιρία να τοποθετηθούμε και να ερωτήσουμε τον Κ. Δήμαρχο για τα θέματα που είχαμε επιλέξει σαν ερωτήσεις στην 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μπορέσαμε, επειδή διεξήχθη δια περιφοράς. ΤΑ θέματα αυτά είναι: ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ για ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑΚΑ στη ΒΑΡΚΙΖΑ στις ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ - ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ .
-----
ΟΛΕΣ  οι:  ΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. ΣΧΕΤΙΚΑ με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ και τις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ του ΔΗΜΟΥ  Β.Β.Β.
-----------
   


                                                               
                                                                          Βούλα  05 /06 /2020    
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 015 / 2020          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   
                                       

ΘΕΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. ΣΧΕΤΙΚΑ με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΠΟΛΙΤΩΝ και τις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ του ΔΗΜΟΥ  Β.Β.Β
Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για διεύρυνση της κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης των πολιτών είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Οφείλουμε να καταγράφουμε τις  πραγματικές κοινωνικές ανάγκες των  πολιτών και ιδανικά να δρούμε εφαρμόζοντας προληπτικές πολιτικές πρωτοβουλίες που θα προασπίζουν και θα στηρίζουν τους πολίτες πριν αυτοί βρεθούν αντιμέτωποι με οξυμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και περιθωριοποιηθούν. Η κοινωνία έχει δεχτεί και δέχεται τεράστια και πολυεπίπεδη πίεση και τα καταγεγραμμένα περιστατικά κοινωνικών προβλημάτων αποτελούν  μικρό μόνο τμήμα των κοινωνικών αναγκών των οποίων το πραγματικό μέγεθος, σε αριθμό και σοβαρότητα, είναι  πολύ μεγαλύτερο. Εάν δεν θέλουμε να ‘’θρηνήσουμε’’ ανθρώπους και οικογένειες  με έντονα κοινωνικά ζητήματα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη σοβαρότητα των προβλημάτων, να τα αναζητήσουμε και να δράσουμε άμεσα και καθοριστικά για την στήριξη τους.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. και τα μέλη της, συλλογικά αλλά και ατομικά, συμμετέχουν με αίσθημα αλληλεγγύης σε δράσεις κοινωνικής στήριξης ευπαθών ομάδων και συνανθρώπων στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία και δομή που λειτουργεί με ουσιαστικά θετικό τρόπο.
Με αυτό το σκεπτικό και μέσα από το θεσμικό της ρόλο, ως εκλεγμένη Δημοτική κίνηση πολιτών στο Δημοτικό συμβούλιο, ασκεί έντονη κριτική για  θέματα κοινωνικής πολιτικής – πρόνοιας και στήριξης. Ταυτόχρονα όμως προβάλλει στο Δημοτικό συμβούλιο υπαρκτά κοινωνικά ζητήματα που βασανίζουν πολλούς συμπολίτες και δομές και  προτείνει δράσεις και αποφάσεις για την στήριξη και ανακούφισή τους.
Η κοινωνική πολιτική του Δήμου οφείλει να έχει στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών όλων των δημοτών που βρίσκονται σε δυσχερή κοινωνική ή οικονομική κατάσταση και ταυτόχρονα να δρα άμεσα  για τη στήριξή τους και την  επανένταξή τους στην κοινωνία. Ο Δήμος οφείλει να διεκδικεί συνεχώς τη θεσμοθέτηση πολιτικών πρακτικών για την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και όχι να εθελοτυφλεί περιμένοντας από την κεντρική διοίκηση λύσεις.
Το έργο του Δήμου μπορεί να γίνει ευκολότερο, πιο ουσιαστικό και πιο ανθρώπινο, εάν στην εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής συμμετέχουν ενεργά οι δημότες. Ο Δήμος οφείλει να στηρίζει κάθε αλληλέγγυα δράση και να επιδιώκει τη διεύρυνση ανάλογων κοινωνικών δράσεων αυτοοργάνωσης από τους πολίτες.
Μετά την δεκαετή οικονομική κρίση και την παρούσα υγειονομική κρίση της πανδημίας οφείλουμε να επανεξετάσουμε τις υφιστάμενες κοινωνικές πολιτικές και δομές για την κοινωνική αποτελεσματικότητά τους  και να εφαρμόσουμε ενδεδειγμένες λύσεις για τα καταγεγραμμένα έντονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα σε σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας.
Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. ζήτησε συνάντηση με τον κ. Δήμαρχο και την κ. Αντιδήμαρχο Κοινωνικών υποθέσεων  για να καταθέσει αυτές τις προτάσεις και να τις συζητήσει με στόχο την υιοθέτηση τους και την εφαρμογή τους μετά από ειδική συζήτηση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ –ΠΡΟΝΟΙΑ

1.     Η αύξηση του  συνολικού ποσοστού στον ετήσιο προϋπολογισμό για την κοινωνική πρόνοια – στήριξη  και τις κοινωνικές  δομές του Δήμου να αυξηθεί σε επίπεδο που να υπερκαλύψει την χρηματοδότηση υφιστάμενων και νέων προτεινόμενων πολιτικών και δομών. Ανάλογη πρόταση μας για την αύξηση του ποσού του προϋπολογισμού με άμεση διεκδίκηση και ενσωμάτωση των παράνομα παρακρατηθέντων ποσών που μας ανήκουν σαν Ο.Τ.Α. από την κεντρική διοίκηση έγινε και για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

2.     Σε επίπεδο κοινωνικής μέριμνας να αναζητηθούν αρμοδίως οι πολίτες που έχουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και να στηριχθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο και με χρήματα. Προτείνουμε την διεύρυνση της απαλλαγής δημοτικών τελών, με απαλοιφή των υπέρμετρων εξαιρέσεων που αποκλείουν καταγεγραμμένες ευπαθείς ομάδες πολιτών . Επίσης προτείνουμε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε όσους λόγω αδυναμίας πληρωμής τους έχουν κοπεί.

3.     Να υλοποιηθεί με ανάλογο κονδύλι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (48/2018 Ψήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας ΑΔΑ-Ψ408ΩΨΖ-Φ5Β) για νομική και κοινωνική υποστήριξη δημοτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την διαδικασία πλειστηριασμού της πρώτης τους κατοικίας.

4.     Να αναζητηθεί πολιτική επίλυση της μονιμοποίησης των εργαζόμενων στην εξαιρετικά σημαντική κοινωνική δομή του ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ και διεύρυνσης της. Ανάλογη πρόταση μας έγινε και κατά την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.  του Δήμου μας.

5.     Στα πλαίσια της στήριξης οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης να δοθούν από το Δήμο σε μορφή υποτροφίας τα έξοδα για τα παιδιά που σπουδάζουν εκτός ορίων της περιφέρειας Αττικής, για το σύνολο του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών.

6.     Για τα έσοδα από δημοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος να γίνει αναλογιστική μελέτη για να μειωθούν τα σχετικά τέλη, με απαλοιφή των υπέρμετρων εξαιρέσεων, αλλά και διεύρυνση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κοινωνικές ομάδες, χωρίς να επιβαρυνθούν όμως οι υπόλοιποι δημότες – κάτοικοι - επιχειρήσεις.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: οικογένειες με μακροχρόνια άνεργους, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, νέες επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια, μονάδες κοινωφελούς χαρακτήρα π.χ. Ασκληπιείο -  Παιδικά Χωριά ΣΟΣ – Κέντρο Υγείας Βάρης, ΚΑΑΠ Βούλας.

7.     Το Κοινωνικό Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο να λειτουργήσουν μετά την ολοκλήρωση του υπάρχοντος προγράμματος με την επίβλεψη και στήριξη του Δήμου από εθελοντές πολίτες με την τροφοδότηση τους με τα αναγκαία υλικά και προμήθειες και από αλληλέγγυες προσφορές πολιτών και φορέων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΔΟΜΕΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. καταγράφει και αξιολογεί διαρκώς τις υφισταμένες δομές, και πολιτικές στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και επανένταξης και θέτει δημόσια τα ερωτήματα  που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των αντίστοιχων δομών και υπηρεσιών, καθώς και προτάσεις. Στον Δήμο μας ήδη λειτουργούν δύο κοινωνικές δομές βραχυχρόνιας φιλοξενίας, σε κτήρια που δόθηκαν στον Δήμο ως κληροδοτήματα από θανόντες συμπολίτες μας με κοινωνικές ευαισθησίες και σκοπό την κοινωνική στήριξη συνανθρώπων μας με προβλήματα στέγασης και επιβίωσης.
Η διαπίστωση μας σχετικά με τις δύο αυτές δομές βραχυχρόνιας φιλοξενίας είναι ότι δεν μπορούν να καλύψουν μόνιμα τις υπαρκτές ανάγκες κοινωνικά αδύνατων ειδικά όσοι από αυτούς είναι ηλικιωμένοι και έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Η προβλεπόμενη σύντομη φιλοξενία ηλικιωμένων στις δομές  και η απομάκρυνση τους από τις αυτές τελικά δημιουργεί το ίδιο ακριβώς πρόβλημα που προσπάθησε να λύσει με την ένταξή τους με μόνη διαφορά την ολιγόμηνη ιδρυματοποίησή τους. Αποτελεί δεδομένο ότι οι φιλοξενούμενοι λόγω μεγάλης ηλικίας, προβλημάτων υγείας και απουσίας κοινωνικού-οικονομικού περιβάλλοντος αδυνατούν να αυτονομηθούν και απαιτείται  η τοποθέτηση σε σταθερές δομές και συνθήκες διαβίωσης. Επομένως η μετατροπή των κοινωνικών δομών στέγασης σε αυξημένης διάρκειας στέγασης είναι η ιδανική και μοναδική λύση του σημερινού αδιεξόδου. Σε συνεννόηση με τους συνδιαχειριστές των κληροδοτημάτων να μετατραπεί ο Ξενώνας Βουλιαγμένης σε Στέγη Ενηλίκων αυξημένης φιλοξενίας και η Στέγη Υπερηλίκων σε Γηροκομείο ισόβιας στέγασης.    

1.      Να επισπευσθούν άμεσα οι εργασίες αναβάθμισης και δημιουργίας μικρών αυτόνομων διαμερισμάτων της στέγης υπερηλίκων της οδού Πάνος.  Η παρέμβαση αφορά τη δεύτερη φάση του σημαντικού αυτού έργου. Έτσι θα  μπορέσει να στεγάσει όσους επιπλέον υπάρχουν σε λίστες αναμονής. Να γίνει η διαμερισματοποίηση ταυτόχρονα με τον μετασχηματισμό σε Γηροκομείο ισόβιας στέγασης.


2.      Σημαντικό επίσης είναι να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του τελευταίου ορόφου του Ξενώνα Βουλιαγμένης και την αξιοποίηση του συνολικά ως Στέγης ενηλίκων αυξημένης φιλοξενίας.


ΝΕΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
1.      Μετά  την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διεργασιών να ξεκινήσει άμεσα η μελέτη και ανέγερση της νέας κοινωνικής δομής  του Δήμου, του ‘’Διαμαντοπούλειου Γηροκομείου’’. Αυτό προϋποθέτει την εκ των προτέρων ολοκλήρωση της μελέτης και του τρόπου χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ ή Περιφέρεια κλπ) και λειτουργίας ως ισόβιας στέγασης.

2.      Στην υφιστάμενη δομή στέγασης της οδού Πανός να δημιουργηθεί στον ημιυπόγειο χώρο πλήρως ανεξάρτητη δομή για την προσωρινή φιλοξενία (Υπνωτήριο) και παροχή βασικών υπηρεσιών ( Κέντρο Ημέρας Αστέγων)  σε αστέγους που δεν επιθυμούν την στέγαση τους σε μόνιμες δομές.

3.      Η ανάγκη για την δημιουργία δομής για την Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στον Δήμο μας είναι μεγάλη. Να επιλεγεί χώρος επαρκής και κατάλληλος σε κομβικό σημείο για την δημιουργία του. Η δομή να στελεχωθεί με μόνιμο ειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές.                                                                                    ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - η ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ τι ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΗΤΗΣ ή ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;


        
       
                                                                         Βούλα  30 /06 /2020    
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 019 / 2020          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   
                                        

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -
      η ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ τι ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΗΤΗΣ ή ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. γνωρίζοντας το επερχόμενο πρόβλημα με τις ανεδαφικές διεκδικήσεις της ιεραρχίας της εκκλησίας ερευνά και μελετά τα τελευταία επτά χρόνια  δεδομένα και στοιχεία που αναδεικνύουν τα πολλαπλά πρόσωπα που θέλει να παρουσιάζει η ιεραρχίας της εκκλησίας. Έτσι αρχικά παρουσιάζεται σαν δωρήτρια παραχωρώντας ακίνητα ( που φέρεται να κατείχε) για κοινωφελείς σκοπούς και άλλοτε χωρίς δεύτερη σκέψη να τα  διεκδικεί δικαστικά, αδιαφορώντας για τις επικείμενες αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο.            
 Η έρευνα αυτή γίνεται στα πλαίσια της προσέγγισης που έχει η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. να ερευνά, να συλλέγει αξιόπιστα δεδομένα για όλα τα θέματα ανεξαιρέτως και να είναι έτοιμη για να ενημερώσει έγκαιρα τους πολίτες και να διεκδικεί μαζί τους, σε όλα τα επίπεδα, την επίλυσή τους για το Δημόσιο όφελος.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. έχει στο αρχείο της και δημοσιοποιεί δημοσιεύσεις δεδομένων που προέρχονται από εκκλησιαστικά έγγραφα που αναδεικνύουν:
1.) Όλα τα ακίνητα που η εκκλησία θεωρεί ότι έχουν δοθεί , παραχωρηθεί και δεν έχουν αποζημιωθεί σε              
     όλη την Ελλάδα και το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, και αναμένεται να τα διεκδικήσει .

2.) Την   ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΠΕΤΡΑΚΗ ως μέγας ευεργέτης του Κράτους’’ και δωρήτρια σε ακίνητα ενώ έχει αρχίσει ήδη να τα διεκδικεί δικαστικά.

Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν όλα τα δεδομένα και να επιλέξουν τι θα πράξουν για να ανατρέψουν αυτές τις παράλογες διεκδικήσεις που πλήττουν όλους τους πολίτες και ειδικά όσους βρίσκονται σε οικονομική – κοινωνική αδυναμία.
Η ιεραρχία της εκκλησία επιλέγει τον ολισθηρό δρόμο που θα την οδηγήσει σε ρήξη με όσα κηρύττει, με τους πιστούς της αλλά και με όλους τους πολίτες.
Η δημόσια και καθολική καταδίκη αυτής της πρακτικής της ιεραρχίας  της εκκλησίας αποτελεί την αρχή για να σταματήσει τι ορέξεις της και εάν δεν αρκέσει η απάντηση που αρμόζει είναι η δυναμική αντίδραση των πολιτών.  

                                                                                                     ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. ΘΕΣΕΙΣ και ΨΗΦΟΣ των Δημοτικών Συμβούλων της επί των ΘΕΜΑΤΩΝ της 8 ης/2020 Τακτικής Διά Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                                                                                                                                               Βούλα   28/06/2020
  blogs      : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 018 / 2020          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook: www.facebook.com/rikipvvv    


      
ΘΕΣΕΙΣ και ΨΗΦΟΣ επί των ΘΕΜΑΤΩΝ της
8 ης/2020 Τακτικής Διά Περιφοράς Συνεδρίασης   του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, 29  Ιουνίου 2020 -  Δευτέρα 10:00 – 10:30

                                            ΘΕΜΑΤΑ :          2             | ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ :         -  
                              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Στη ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή, της δια περιφοράς συνεδριάσεις, δεν πρέπει  να εφαρμόζεται πλέον εφόσον σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. η δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη λειτούργησε  εξαιρετικά καλά  και γιατί στερείται βασικών και δημοκρατικών χαρακτηριστικών που έχει η ζωντανή ανοικτή και δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου αλλά ακόμη και αυτή της ταυτόχρονης τηλεδιάσκεψης σε απευθείας μετάδοση.
Στερείται η δια περιφοράς συνεδρίαση της δυνατότητας  να γίνουν ερωτήσεις – τοποθετήσεις προ ημερήσιας από τους Δημοτικούς Συμβούλους και να ακολουθήσει η ημερησία διάταξη με την δυνατότητα να  τοποθετηθούν όλοι οι συμμετέχοντες σε όλα τα θέματα  και τελικά να ψηφίσουν βάσει εισήγησης και όσων ακούστηκαν.
Η   ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  είχε να διατυπώσει σημαντικά θέματα προ ημερησίας διάταξης που κρίνουμε ότι χρήζουν άμεσων απαντήσεων από το κ. Δήμαρχο. 
Τα θέματα που θα θέταμε ερωτήματα αφορούν σημαντικά  ζητήματα για  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ για ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑΚΑ-ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ .
Οι ψήφοι και οι αιτιολογήσεις  ανά θέμα, αποτελούν και την  θέση της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  και των εκλεγμένων της, κ. Βέλλης Ανθής και κ. Ματόπουλου Αθανάσιου, στην δια  περιφοράς 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της 29 /6 / 2020.
Αυτές να ενσωματωθούν στα τηρούμενα πρακτικά της συνεδρίασης και να αναφέρονται στην κάθε απόφαση που θα δημοσιοποιηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


Σύμφωνα με την
Πρόσκληση της 8ης Τακτικής Διά Περιφοράς Συνεδρίασης   Δημοτικού Συμβουλίου της 29/6/2020
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020 καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, συγκαλείται η 8η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 29η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 10:00 και λήξης τις 10:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1.   Λειτουργία παραρτήματος 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας στο 2ο Δημοτικό Βούλας.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  και οι εκλεγμένοι της, κ. Βέλλη Ανθή και κ. Ματόπουλος Αθανάσιος τοποθετούνται και ψηφίζουν:   Το θέμα της αυξημένης προσέλευσης για εγγραφές στα Νηπιαγωγεία έγκαιρα έθεσε η Δημοτική Σύμβουλος και Εκπαιδευτικός της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε προ ημερησίας ερώτηση στον κ. Δήμαρχο. Η κατάσταση όπως υφίσταται με τις υπάρχουσες αίθουσες και την πρόταση για λειτουργίας παρατήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας στο χώρο του 2ου Δημοτικού Βούλας είναι οριακή από άποψη χωρητικότητας και κορεσμού σε νήπια.
Όμως δεν αρκεί η επάρκεια σε αίθουσε αλλά και η καταλληλότητα τους να φοιτούν νήπια να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας,  ασφαλείας και υγιεινής. Η προτιμώμενη προκάτ αίθουσα με ενσωματωμένες τις τουαλέτες δεν έχει επάρκεια χώρου και προδιαγραφών.
Με δεδομένη την πανδημία του κορωνοοιού και ευρισκόμενοι σε αναμονή για την δεύτερη φάση της έξαρσης το φθινόπωρο οφείλουμε να τηρήσουμε τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. {1ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ} και να υπάρχει διαθέσιμός χώρος για αίθουσες με ολιγομελή τμήματα. Ένας από τους λόγους που παρατηρείται αύξηση αριθμού νηπίων για εγγραφή, είναι και η εφαρμογή στο Δήμο μας της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Σε πρόσφατο πολυνόμο για την Παιδεία δίνεται η δυνατότητα  για χρηματοδότηση σύγχρονων και με προδιαγραφές προκάτ αιθουσών για νηπιαγωγεία. Ο νόμος είναι ο  4610/2020 (ΦΕΚ 70 Α 2020) και η πρόβλεψη για αίθουσες  νηπιαγωγείων είναι στο Άρθρο 220 ‘’Κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείων για την
εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης’’. {2ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ}
Η λειτουργία του παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας στο χώρο του 2ου Δημοτικού Βούλας κρίνεται αναγκαία με ταυτόχρονη διασφάλιση της πλήρους επάρκειας σε χώρους και αυστηρή τήρηση όλων των προδιαγραφών ποιότητας,  ασφαλείας και υγιεινής της αίθουσας που φοιτούν τα νήπια.
ð ΤΑ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΑΖΙ  ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΜΑΣ .
ΝΑΙ

2.    Αποδοχή του υπ. αρ. 3/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού εκποίησης ακινήτου για προσκύρωση στο Ο.Τ. 318 Α περιοχής Μηλαδέζα στη Δ.Ε. Βαρης.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  και οι εκλεγμένοι της, κ. Βέλλη Ανθή και κ. Ματόπουλος Αθανάσιος τοποθετούνται και ψηφίζουν:   
Σύμφωνα με το εισηγητικό της Δ.σης Υπηρεσίας Δόμησης – Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών (αρ.πρ. 19982/23.6.2020) που μας κοινοποιεί το πρακτικό 3/2020 της επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων Βάρης (με τα συνημμένα του), για το εξεταζόμενο ακίνητο στο Ο.Τ. 318 Α  με αρ.κτημ. 12119 στη Βάρη – Μηλαδέζα επί των οδών Αθανασίου Διάκου 49 & Πύργου Δυρρού οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι ΔΥΟ οι:
ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ποσοστό 50% και ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ με ποσοστό 50%. Η αίτηση των φερόμενων ιδιοκτήτων (ΑΡ.ΠΡ. 2761-15.6.2020) για το ίδιο ακίνητο έγινε από ΤΡΕΙΣ  τους: ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ και ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, χωρίς αναφορά στα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. Η συμβολαιογραφική βεβαίωση του συμβολαιογράφου Κρωπίας κ. ΒΛΑΧΑΚΗ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (της 19/6/2020) αναφέρει ως ιδιόκτητες ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ τους: ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ με αναλογούν δικαίωμα 50%  επί του συνόλου και ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ με αναλογούν δικαίωμα 25%  - ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ με αναλογούν δικαίωμα 37,50%  - ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ με αναλογούν δικαίωμα 37,50%  επί του υπολοίπου 50% του συνόλου.
Στους αναλυτικούς πίνακες της πράξης εφαρμογής και αναλογισμού οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι ΔΥΟ οι: ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ποσοστό 50% και ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ με ποσοστό 50% που όπως αναφέρει προκύπτει από τον έλεγχο του κατατεθειμένου συμβολαίου με αρ. 1578/1.4.86 της συμβολαιογράφου Κρωπίας Μαντζαράκη – Γκίκα Ανδρομάχης.
Επομένως γεννώνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των δικαιούχων, τα ονόματα τους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.
Το πιθανό και προφανές δεν είναι αρκετό όταν στην επόμενη φάση πρόκειται να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη πώλησης της προς αναγκαστική προσκύρωση ιδιοκτησίας του Δήμου προς τους ιδιόκτητες της παρακείμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 318 Α  με αρ.κτημ. 12119 στη Βάρη – Μηλαδέζα επί των οδών Αθανασίου Διάκου 49 & Πύργου Δυρρού.
Τα έγραφα οφείλουν να εισηγούνται δεδομένα με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Λόγω  εμφανούς ασάφειας σχετικά με τους ιδιόκτητες και επειδή πρόκειται για δημοτική περιουσία ψηφίζουμε

ΟΧΙ


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:========================================================================

Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.
Βούλα 28/06/2020


Βέλλη  Ανθή                        Ματόπουλος Αθανάσιος