Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Δ.Τ. ΡΙ.ΚΙ.Π.=ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΕΛΕΓΧΟ


        

                                                                                                                                                                                    Βούλα  13 /02 /2019     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Αριθμ. Πρωτοκ. : 026 / 2019           
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   Δελτίο  Τύπου 
Ανακοίνωση – Ενημέρωση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΜΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  &  ΕΛΕΓΧΟ


Χ.Υ.Τ.Α.  ή  Χ.Υ.Τ.Υ.,  είναι αυτό το πραγματικό δίλημμα;         
Η ουσία και ο στόχος χάνονται, οι επιλογές και ο χρόνος τελειώνουν.


Η διαχείριση απορριμμάτων με προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αποτελεί αιτία έντονου διαλόγου και σφοδρών αντιπαραθέσεων στις τοπικές κοινωνίες, σε ένα εθνικό και διεθνές περιβάλλον που ασφυκτιά από την ραγδαία αύξηση στερεών αστικών αποβλήτων, απόρροια του ανεξέλεγκτου υποδείγματος κατανάλωσης με κύρια συνέπεια την κατασπατάληση πολύτιμων πόρων. Επομένως η διαχείριση των απορριμμάτων συνδέεται άρρηκτα με την ορθολογική προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.                                                                                             
  Πάγια θέση της δημοτικής παράταξης ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. αποτελεί η οικολογική διαχείριση των αστικών αποβλήτων, άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλλαγή του τρόπου κατανάλωσης, αντίληψης και συμπεριφοράς πολιτών και επιχειρήσεων και με την κοινωνικά δίκαιη εφαρμογή του Εθνικού και του  Περιφερειακού σχεδιασμού, συνεπικουρούμενου με τα κατά τόπους ορθολογικά Τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων.
Διεκδικούμε αυτό που  οι σύγχρονες κοινωνίες διεθνώς έχουν αποδεχτεί και πράξει, ότι δηλαδή η κοινωνικά και περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση των αστικών αποβλήτων εφαρμόζει τα παρακάτω στάδια με αυστηρή ιεράρχηση:
1.       ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΠΟΦΥΓΗ  δημιουργίας περιττών αποβλήτων, με υπεύθυνη    
            κατανάλωση και παραγωγή προϊόντων. Λιγότερα απόβλητα για μία καλύτερη και 
            ποιοτικότερη ζωή.
            Σύνθημα: ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΘΗΚΕ.

2.      ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ προϊόντων και υλικών. Βασικό μέλημα αυτής της δράσης είναι η κατά το δυνατόν κατάργηση όλων των προϊόντων μίας χρήσης. Εξ ίσου σημαντική είναι η εφαρμογή πολιτικών για την επανάχρηση προϊόντων  και υλικών που δεν μας εξυπηρετούν πλέον, όμως είναι χρήσιμα σε συμπολίτες που τα έχουν ανάγκη. 
           Η δράση της επανάχρησης προϊόντων μπορεί να προσφέρει επαγγελματική διέξοδο 
           σε πολίτες, μέσα από συνεργατικά σχήματα στα πλαίσια της κοινωνικής και           
           αλληλέγγυας  οικονομίας.
            Η επανάχρηση στοχεύει επίσης στην απομείωση του όγκου των απορριμμάτων.
            Σύνθημα: ΔΙΝΩ  ΔΕΥΤΕΡΗ  ΖΩΗ  ΣΤΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΒΕΛΤΙΩΝΩ  ΤΗΝ  ΖΩΗ          
                            ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

3.      ΟΡΓΑΝΙΚΑ – ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ Αλλαγή στον μέχρι τώρα τρόπο διαχείρισης και διάθεσης με συστηματική οικιακή – δημοτική ή  διαδημοτική επεξεργασία κομποστοποίησης (της φυσικής διεργασίας αποδόμησης οργανικών) ώστε να παραχθεί χρήσιμο κομπόστ.
           Σύνθημα: ΜΕΙΩΝΩ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΠΑΡΑΓΩ  
                           ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ.

4.      ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υλικών.  Μετά την συστηματική εφαρμογή των δύο πρώτων σταδίων,  εφαρμογή  της  διαδικασίας  ανακύκλωσης, στην οποία για να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα, η διαλογή σε κάθε ξεχωριστό υλικό οφείλει  να γίνεται από τους  πολίτες (ΔΙΑΛΟΓΗ στην ΠΗΓΗ). Τα οφέλη είναι πολλά για τον δημότη και το  
           περιβάλλον, γιατί  εξοικονομούνται πρώτες ύλες στο πλαίσιο της κυκλικής 
           οικονομίας.
            Σύνθημα: ΑΠΟΤΕΛΩ ΤΗΝ ΠΗΓΗ – ΚΑΝΩ ΔΙΑΛΟΓΗ.

5.      ΑΝΑΚΤΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μετά την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω σταδίων οι κοινωνίες καλούνται να διαχειρισθούν το σύμμεικτο ελάχιστο υπόλειμμα, με προτεινόμενη και όχι  αναγκαστική την εφαρμογή της  βέλτιστης μεθόδου ενεργειακής αξιοποίησης. Ωστόσο επειδή το κόστος κατασκευής εγκαταστάσεων για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι υψηλό, και αφού οι λειτουργικές ανάγκες απαιτούν μεγάλες ποσότητες υπολείμματος, η εφαρμογή  αυτή αφορά μόνο μεγάλες διαδημοτικές συνέργειες και στην ουσία είναι αρμοδιότητα και στοιχείο του περιφερειακού σχεδιασμού.  
           Σύνθημα: ΕΝΕΡΓΩ   ΓΙΑ   ΝΑ  ΕΧΩ  ΛΙΓΟΤΕΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΠΡΟΣ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ.

6.      ΤΕΛΙΚΗ  ΔΙΑΘΕΣΗ. Ουσιαστικά αφορά ότι έχει απομείνει από την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ως αποτέλεσμα του προηγούμενου περιγραφόμενου τρόπου διαχείρισης, το οποίο οι κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν ορθολογικά, με προτεινόμενο τρόπο την υγειονομική ταφή του ελάχιστου αδρανούς υπολείμματος των αστικών  αποβλήτων.     
           Οι κοινωνίες που ήδη εφαρμόζουν επιτυχώς όλη αυτή  τη διαδικασία έχουν πετύχει 
           να  καταλήγει σε υγειονομική ταφή πολύ κάτω του 5% του  αρχικού  όγκου-βάρους 
           των   προς διαχείριση αποβλήτων.
           Σύνθημα: ΔΡΩ - ΠΡΟΣΕΧΩ – ΔΙΕΚΔΙΚΩ  ΜΕ  ΣΤΟΧΟ  ΟΙ  Χ.Υ.Τ.Α. / Χ.Υ.Τ.Υ. 
                            ΝΑ  ΓΙΝΟΥΝ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ.
                          
Η ευαισθητοποίηση και συνεχής ενημέρωση κατοίκων και επιχειρηματιών είναι βασικός παράγοντας στη ορθή και αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ => ΟΠΟΙΟΣ  ΔΙΑΤΕΙΝΕΤΑΙ  ΟΤΙ  ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ  ΤΗΝ  ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  &  ΟΡΘΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΚΑΙ  ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ  Ή  ΔΕΝ  ΞΕΚΙΝΑ  ΝΑ  ΜΑΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ  ΒΑΣΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ (ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΠΟΦΥΓΗ   &   ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ )  ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ  ΣΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΓΝΩΜΟΝΑ  ΤΟ  ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  ΑΛΛΑ  ΣΤΟ  ΚΕΡΔΟΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΚΕΡΔΟΣ ΑΥΤΟ  ΔΕΝ  ΘΑ ΤΟ  ΕΧΟΥΝ  ΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Επομένως η λειτουργία περιφερειακών Χ.Υ.Τ.Υ.  για το ελάχιστο αδρανές υπόλειμμα που προορίζεται  για τελική διάθεση, με σχεδιασμό που  εξυπηρετεί τις βασικές οικολογικές αρχές της αποκέντρωσης, της μικρής κλίμακας, της όχλησης, είναι ανεκτή από τις τοπικές κοινωνίες.  

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.  στήριζε  και στηρίζει τους κατοίκους των περιοχών που  επιβαρύνονται από την παρούσα κατάσταση στο θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Είναι σε επαφή με πολίτες που μετέχουν ενεργά στα τοπικά κινήματα όπως: τον  Συντονισμό φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής - Δ. Αθήνας  και την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου ενάντια την καύση RDF .
Η ανησυχία των απλών πολιτών στο Μαραθώνα και την ευρύτερη περιοχή για την συνέχιση της  διαδικασίας αδειοδότησης και λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ.  Γραμματικού είναι δικαιολογημένη, γιατί ο χώρος είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητος. Η μέχρι χθες πρακτική να χωροθετούνται φαραωνικές υποδομές με στόχο κυρίως το εξασφαλισμένο κέρδος των μεγαλοεπιχειρηματιών, εύλογα τους προκαλεί ανησυχία. Η νέα προτεινόμενη μονάδα, μικρότερης δυναμικότητας, για να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά ασφαλής, πρέπει να εξασφαλίσει όλες τις περιβαλλοντικές και τεχνικές εγκρίσεις και πρωτοκόλλα ασφαλείας για να πείσει τους πολίτες για την  ασφάλεια της. 
Προκειμένου να δοθεί τέλος στην ομηρία και το μαρτύριο των κατοίκων της Δυτικής Αττικής που  για πολλές δεκαετίες έχουν επωμιστεί το βάρος της χωροθέτησης στην Φυλή και την ευρύτερη περιοχή του Χ.Υ.Τ.Α.  Αττικής και σήμερα των Ο.Ε.Δ.Α.  ( ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων), πρέπει να ενστερνιστούμε την άμεση και ενεργή συμμετοχή μας στην αλυσίδα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Γιατί ο κάθε ένας από εμάς είναι στην ουσία και ένας κοινωνικός μικρομέτοχος,  τόσο στην παραγωγή και κατ’ επέκταση  στο πρόβλημα των αποβλήτων, όσο και στη λύση  του διαχρονικού και οξύτατου αυτού κοινωνικού και περιβαλλοντικού  θέματος.
Διαχείριση των αποβλήτων με τον πολίτη ενήμερο και σύμμαχο.
Διαχείριση των αποβλήτων με κοινωνική συμμετοχή και έλεγχο.

                                                                                                      ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ  τα ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
 
(σχέδιο 1) 
 ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ   ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ       

(σχέδιο 2) = ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣΤετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Δ.Τ. ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


                                                       

                                                                 

                                                                            Βούλα  06 /02 /2019     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                      Αριθμ. Πρωτοκ. : 024 / 2019           
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Η κοινωνική πολιτική του Δήμου οφείλει να έχει στόχο την κάλυψη των αναγκών όλων των δημοτών που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και ταυτόχρονα την προσπάθεια για την επανένταξή τους στην κοινωνία. Ο Δήμος οφείλει να διεκδικεί συνεχώς τη θεσμοθέτηση πολιτικών πρακτικών για την ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και όχι να εθελοτυφλεί.

Το έργο του Δήμου μπορεί να γίνει ευκολότερο, πιο ουσιαστικό και πιο ανθρώπινο, εάν στην εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής συμμετέχουν ενεργά οι δημότες. Ο Δήμος οφείλει να στηρίζει κάθε αλληλέγγυα δράση και να επιδιώκει τη διεύρυνση ανάλογων κοινωνικών δράσεων αυτοοργάνωσης από τους πολίτες.

Η  αλληλεγγύη αποτελεί ισχυρό μέσο για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ενώνει την κοινωνία, δημιουργώντας στέρεες βάσεις και αντιστάσεις σε φαινόμενα διχασμού και κατακερματισμού της.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. καταγράφει και αξιολογεί διαρκώς τις υφισταμένες δομές, και πολιτικές στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και επανένταξης και θέτει δημόσια τα ερωτήματα  που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία ή την παύση λειτουργίας των αντίστοιχων δομών και υπηρεσιών.

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. στηρίζει ενεργά αλληλέγγυες δράσεις εντός και εκτός Δήμου .

Η δομή του Δημοτικού ιατρείου-φαρμακείου που εγκαινιάστηκε με τυμπανοκρουσίες το 2012, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και την ΜΚΟ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σύντομα υπολειτούργησε και παρέμεινε τελικά μόνο ως κοινωνικό φαρμακείο[1].

Το 2016, μετά από αίτημα-πρόσκληση της περιφέρειας Αττικής  για αποδοχή και σύμπραξη  με την ΜΚΟ-Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) « Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Ε.Π.Ε.Κ.Α.), το δημοτικό συμβούλιο Β.Β.Β. σε δύο συνεδριάσεις ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παράδοση των δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντοπωλείου στην  Ε.Π.Ε.Κ.Α. (αποφ. 342/2016 [2] & 553/2016 [3] ). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν ολοκληρώθηκε το 2016, γιατί εξαντλήθηκε το χρηματικό διαθέσιμο που προβλεπόταν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 [4] για την κοινωνική συνοχή.

Όμως η ΜΚΟ  Ε.Π.Ε.Κ.Α. όπως φαίνεται, δεν χάνει εύκολα χρηματοδοτήσεις, και έτσι τον Ιούνιο του 2017, ως δια μαγείας βρίσκονται τα χρήματα, από το ίδιο κονδύλι του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ένταξη της πράξης παράδοσης των κοινωνικών δομών του Δήμου, με το ποσό 243.360,00 € [5].     Έτσι καλείται πάλι το δημοτικό συμβούλιο Β.Β.Β. να ολοκλήρωσει την διαδικασία με την παραχώρηση τόσο των χώρων όσο και της λειτουργίας των δομών (αποφ. 202/2018 [6] & 221/2108 [7]).

 Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. σε όλες τις συνεδριάσεις ενημέρωσε την διοίκηση του δήμου αλλά και το σύνολο του Δημοτικού συμβουλίου για την ιστορία, την δράση και τις πρακτικές που εφαρμόζει η συγκεκριμένη ΜΚΟ, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί άλλοι δήμοι και φορείς [8] για να διερευνηθούν οι καταγγελίες. Ταυτόχρονα έγιναν ερωτήματα και στην Βουλή [9] από πολλά κόμματα σχετικά με την δράση της συγκεκριμένης ΜΚΟ πανελλαδικά και την μοναδική δυνατότητα  να παίρνει πολλές και μεγάλες χρηματοδοτήσεις διαχρονικά [10]. Το γεγονός αυτό δεν απέτρεψε την άνευ όρων παράδοση των αναγκαίων δομών του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντοπωλείου στην συγκεκριμένη ΜΚΟ.  Εκτός από τη ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. [11], όλες οι υπόλοιπες Δημοτικές παρατάξεις συνυπέγραψαν την παράδοση ή δεν εξέφρασαν άποψη.

 Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. ερευνά το θέμα μέχρι σήμερα και θέτει συχνά ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ρωτά γιατί μετά από τόσο χρόνο δεν λειτουργούν αυτές οι  κοινωνικές  δομές. Η αναγκαιότητα τους είναι αδιαμφισβήτητη, γιατί οι κοινωνικές ανάγκες που καλύπτουν είναι καταγεγραμμένες, γι αυτό και η μεγάλη χρηματοδότηση  άλλωστε.

Όμως η ΕΠΕΚΑ έχει ενσωματώσει αυτές τις δομές στον ειδικό ιστοχώρο της περιφέρειας Αττικής [12]  (http://www.socialattica.gr/ )  για την παρακολούθηση των δομών κοινωνικής ένταξης και εκεί αναφέρει ότι οι δομές αυτές έχουν διεύθυνση και τηλέφωνο στα κεντρικά γραφεία στο Κολωνάκι.   Σε τηλεφωνήματα που έγιναν στον συγκεκριμένο αριθμό, μας είπαν ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν λειτουργούν και δεν είναι γνωστό πότε θα λειτουργήσουν.

Οι κοινωνικές ανάγκες δεν μπορούν και δεν πρέπει να περιμένουν μέχρι να

ολοκληρωθούν και να πληρωθούν πανάκριβες, χρονοβόρες, γραφειοκρατικές και απρόσωπες διαδικασίες. Η κάθε μέρα που οι κοινωνικές δομές δεν λειτουργούν είναι ένα πλήγμα στην κοινωνική συνοχή, είναι συνενοχή στην παράδοση της κοινωνικής πρόνοιας σε επαγγελματίες του ανθρωπινού πόνου και δυστυχίας.

Οι κοινωνικές δομές και παροχές μπορούν  να λειτουργήσουν άμεσα από το Δήμο με την συνέργια των πολιτών, οι οποίοι με αίσθημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς θα συνεισφέρουν στην κοινωνία.

Τα ανάλογα παραδείγματα ανά την Ελλάδα είναι πολλά, το γνωστότερο και διεθνώς αναγνωρισμένο είναι το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Ελληνικού, πρότυπο  για την λειτουργία του αποκλειστικά από επιστήμονες της υγείας και πολίτες.

Καλούμε την κοινωνία να διεκδικήσει την άμεση και αλληλέγγυα λειτουργία των δύο αναγκαίων αυτών κοινωνικών δομών.


ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

* Η επιμέλεια σύνταξης, συλλογής και  επικαιροποίησης αρχείου και ψηφιακής θεματικής Δημόσιας ψηφιακής βιβλιοθήκης των συνημμένων γίνεται με συλλογική δουλειά  μελών της  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ στο Δ.Τ.

τα αναφερόμενα δεδομένα και στοιχεία ενσωματωμένα  στο Δ.Τ. σαν  ενεργές παραπομπές  από  τη ψηφιακή θεματική βιβλιοθήκη της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. στο  http://rikipvvv.blogspot.com/ - θεματική: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ Β.Β.Β.


                                                                                   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.- 27/1/2019


                                


                               ΒΟΥΛΑ    29 / 01 / 2019

                           Αριθμός Πρωτοκόλλου: 019 /2019


ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Κυριακή 27/01/2019, Πνευματική Εστία Βούλας.
 (Συνοπτική μορφή)


Συμμετείχαν 74  μέλη και φίλοι της ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.

Στο προεδρείο, συντονισμό  ο Δημήτρης Πάλακας, πρακτικά κράτησε η Γεωργία Κιρκιλέση.

Έγινε ενημέρωση από τον Θάνο Ματόπουλο για τρέχοντα κομβικά θέματα, τα οποία θα εξελιχτούν και θα μας απασχολήσουν και στην επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

1) Ανάληψη διαχείρισης του παράκτιου μετώπου από το Δήμο και ποια επιχειρηματικά σχέδια υπάρχουν. 
Ο δήμαρχος είχε μιλήσει στην αρχή για κριτήρια αξιοποίησης και όφελος των δημοτών. Αυτό που έγινε τελικά, ήταν να παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να ερωτηθούν οι επιχειρηματίες, τι σχέδια έχουν και τι προσφέρουν. Έγιναν έντονες παρεμβάσεις από τη ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.  και κατατέθηκαν καίριες επισημάνσεις, οι οποίες έχουν σαφές και ισχυρό έρεισμα. Εμείς  διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε, οι παραλίες να είναι πραγματικά ελεύθερες για όλους τους πολίτες


2) Υμηττός-Χέρωμα 
Συνεχίζουμε και διευρύνουμε τις επαφές και την προσπάθεια για την έγκαιρη ολοκλήρωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ορθολογική προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού και ταυτόχρονα να δικαιωθούν τα εύλογα και δίκαια διαχρονικά αιτήματα των κατοίκων του Χερώματος Βάρης.


3) Ασκληπιείο Βούλας
Δρομολογείται η εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου Βούλας του 1961.Το θέμα έχει παγώσει προς το παρόν. Η πρόθεση του δημάρχου είναι να αφαιρέσει πέντε στρέμματα από το Ασκληπιείο, για να δημιουργήσει δημοτικό πάρκινγκ, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα μισθωθεί από ιδιώτες και τελικά θα εξυπηρετεί τα καταστήματα της περιοχής, ενώ το Ασκληπιείο θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στάθμευσης και λειτουργίας ως γενικό νοσοκομείο.
Έγιναν και συνεχίζονται επαφές με τη διοίκηση του Ασκληπιείου – το Σύλλογο εργαζομένων και τα συναρμόδια υπουργεία για να αποτραπεί αυτή η αρνητική εξέλιξη για το Ασκληπιείο, που πλέον εξυπηρετεί μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Αττικής4) Κοινωνική Πολιτική-Πρόνοια

Ο σημερινός δήμαρχος δεν πιστεύει και δεν στηρίζει την κοινωνική αλληλεγγύη, ειδικά όταν προέρχεται από την αυτό-οργάνωση των πολιτών. Υπάρχουν κοινωνικές παροχές, οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια της κεντρικής χρηματοδότησης από το κράτος και δομές που στεγάζονται σε κληροδοτήματα και διεκδικούμε να λειτουργούν εύρυθμα και με κοινωνικά κριτήρια  ισονομίας.  Η λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και του κοινωνικού φαρμακείου έχει παραδοθεί σε μία «αμαρτωλή» ΜΚΟ.  Η απόφαση αυτή πάρθηκε  από το Δημοτικό συμβούλιο, παρόλο που όλες οι Δημοτικές παρατάξεις ενημερώθηκαν έγκαιρα, πλήρως και σαφώς. Η ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β. αφού ενημέρωσε, καταψήφισε και από τότε  οι δομές αυτές παραμένουν κλειστές σε βάρος της κοινωνίας.


5) Δασικές εκτάσεις στις τρεις δημοτικές ενότητες δέχονται έντονες πιέσεις αποχαρακτηρισμού. 
Οι ήδη θεωρημένοι δασικοί χάρτες αναθεωρούνται και η αναμενόμενη κύρωσή τους έχει ήδη  αργήσει. Η «αξιοποίηση» της φερόμενης ως εκκλησιαστικής περιουσίας θα δημιουργήσει προβλήματα και στις τρεις δημοτικές ενότητες, αλλά κυρίως στη Βουλιαγμένη. Έχουν καταγραφεί αρκετές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Ο δήμαρχος λέει ότι είναι αντίθετος, αλλά ουσιαστικά δεν θέλει να έρθει σε ρήξη αλλά σε συνεννόηση με την εκκλησία, όπως και οι κυβερνήσεις διαχρονικά. 
Τα πιο σημαντικά τμήματα είναι η Φασκομηλιά και ο λόφος του Ορφανοτροφείου, μαζί με τις χερσονήσους του Μεγάλου και του Μικρού Καβουρίου.  Η ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β. θεωρεί ότι όλα αυτά τα τμήματα είναι δασικά κοινόχρηστα και ο δήμος πρέπει να τα διεκδικήσει δυναμικά.


6) Διαχείριση απορριμμάτων:
Ο αποδεκτός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων περιλαμβάνει σε αυστηρή σειρά ιεράρχησης α) αποτροπή παραγωγής και απομείωση των σκουπιδιών, β) επανάχρηση  και γ) ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή, πριν καταλήξουμε σε διαχείριση του τελικού υπολείμματος. Η ενημέρωση και η αλλαγή νοοτροπίας και συστράτευσης  των δημοτών, κατοίκων και επαγγελματιών, αποτελεί τον βασικό παράγοντα επιτυχίας αυτού του σχήματος. Σε όλους τους δήμους, τα αναλυτικά στοιχεία καταγράφουν ότι ο όγκος των σκουπιδιών μειώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, εκτός από τον δικό μας δήμο και την Κηφισιά. Ο δήμαρχος αφ’ ενός δεν θέλει να «στενοχωρήσει» τους δημότες με το θέμα της ανακύκλωσης και αφ’ ετέρου το βασικό του κριτήριο είναι η διαχείριση των αστικών αποβλήτων με σκοπό το κέρδος. Αυτό όμως δεν είναι ρεαλιστικό με τη μέθοδο της ενεργειακής αξιοποίησης που προτείνει, η οποία τελικά θα αυξήσει το κόστος για τους δημότες.

Έγιναν ερωτήσεις κυρίως για το θέμα των απορριμμάτων. 
Έγινε η πρόταση να γίνει μία εκδήλωση ειδικά με αυτό το θέμα.


Έγινε οικονομικός απολογισμός και ανάλυση από τη Βίκυ Μιχιώτη.

Ο Θάνος Ματόπουλος αναφέρθηκε στην πρωτόγνωρη εμπειρία του ως δημοτικός σύμβουλος.

Ανακοινώθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής και τα ονόματα 12 νέων μελών της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

Έγιναν τοποθετήσεις και προτάσεις από τους παρόντες.

Έγιναν προτάσεις για τον επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.
Προτάθηκαν ο Θάνος Ματόπουλος και η Γεωργία Κιρκιλέση, η οποία δεν αποδέχτηκε την πρόταση. Στην μυστική ψηφοφορία έλαβαν μέρος 51 μέλη. Ο Θάνος Ματόπουλος υπερψηφίστηκε από τους 48. Βρέθηκαν 1 άκυρο και 2 λευκά ψηφοδέλτια.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ξεκίνησε και η οργάνωση και στελέχωση των ομάδων εργασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί για την καλύτερη προεκλογική προετοιμασία της ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.  και την σύνταξη του προεκλογικού προγράμματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής συνέλευσης.


                                                                                                           ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.


Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

ΚΑΛΕΣΜΑ στην 16η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

                    

 


  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Βούλα  22 / 01 / 2019
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 005 / 2019
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv                                          Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση
ΚΑΛΕΣΜΑ στην  16η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

  Η  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β. , θα πραγματοποιήσει την 16η ανοιχτή γενική συνέλευση,  την  Κυριακή 27 Ιανουαρίου  2019  και ώρα 10.30  πμ, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, Βούλας).

Η  προτεινόμενη ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

·         Σύντομη ενημέρωση για τα επίκαιρα θέματα του Δήμου.

·         Εγγραφή  νέων  μελών – εκκρεμή αιτήματα.

·         Απολογισμό των οικονομικών της κίνησης και της λειτουργίας και διαχείρισης των μέσων διαλόγου και επικοινωνίας.

·         Έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας για την κατάρτιση ψηφοδελτίου και την 
      εκλογή  του/της  επικεφαλής.


·         Η παρουσία μελών και φίλων είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η συνεχής και 
           δυναμική πορεία της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

                                                                                            Το  Συντονιστικό  της   
                                                                                                 ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.