Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019

ΚΑΛΕΣΜΑ στην 18η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.


   
            

                                                                   Βούλα  24 /11 /2019    

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Αριθμ. Πρωτοκ. : 071 / 2019          

   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      

  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   

Δελτίο  Τύπου

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

ΚΑΛΕΣΜΑ στην  18η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.   Η  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β. , θα πραγματοποιήσει την 18η ανοιχτή γενική συνέλευση,  την  Κυριακή 1 Δεκεμβρίου  2019  και ώρα 10.30  πμ, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, Βούλας).Η  προτεινόμενη ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει:

·           Σύντομη ενημέρωση για τις πρόσφατες εκλογές και το μετεκλογικό σκηνικό.·           Ενημέρωση για τα σημαντικά και επίκαιρα θέματα του Δήμου θέματα που εξελίσσονται.·          Συζήτηση για την συνέχιση της δυναμικής πορείας της ΡΙ.ΚΙ.Π. στην νέα αυτοδιοικητική περίοδο με δεδομένο το νέο πολιτικό σκηνικό και εξελίξεις.·           Ενδυνάμωση του συντονιστικού οργάνου με νέα μέλη και καθορισμός τομέων δράσης.·           Προτάσεις για την ενεργοποίηση και την συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες της  ΡΙ.ΚΙ.Π και την διεύρυνση των διεργασιών ενημέρωσης των πολιτών για αυτές.·           Απολογισμό των οικονομικών της κίνησης και της λειτουργίας και διαχείρισης των μέσων διαλόγου και επικοινωνίας.                                                                                            Το  Συντονιστικό  της  

                                                                                               ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

Κάλεσμα για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 16-24 Νοεμβρίου 2019


 

Κάλεσμα για συμμετοχή
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 16-24 Νοεμβρίου 2019

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. συμμετέχει και το 2019 στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την μείωση των αποβλήτων  με διάδοση του μηνύματος που αυτή η δράση πρεσβεύει.

Κάθε σχέδιο για την τοπική – περιφερειακή – εθνική διαχείριση των αποβλήτων για να θεωρηθεί ειλικρινές και  να είναι αποδοτικό  επιλύοντας το ζήτημα της διαχείρισης τους ορθολογικά με περιβαλλοντική ευαισθησία και με σεβασμό στους πολίτες, οφείλει να προτάξει πριν από όλα την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ τους  και την ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ και ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ και ακολούθως την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με ΔΙΑΛΟΓΗ στην ΠΗΓΗ.
Όλες οι αυτές οι διεργασίες αποκοπούν στην εξοικονόμηση υλών και υλικών στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας.
               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


                                                      Η  διαδικασία
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη μείωση των αποβλήτων είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2013 και στοχεύει στην προώθηση της εφαρμογής δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων κατά τη διάρκεια μίας μόνο εβδομάδας. Ενθαρρύνει ένα ευρύ φάσμα ακροατηρίων (δημόσιες αρχές, ιδιωτικές εταιρείες, κοινωνία των πολιτών καθώς και οι ίδιοι οι πολίτες) να συμμετάσχουν.

Ποιοι είναι οι στόχοι του European Week for Waster Reduction (EWWR);

·        για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων, την επανάχρηση και επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και τις στρατηγικές ανακύκλωσης υλικών και τις συναφείς πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών,

·        για να τονίσει και αν ενημερώσει για το έργο που επιτελούν οι συμμετέχοντες στο EWWR,

·        να κινητοποιήσουν και να ενθαρρύνουν τους ευρωπαίους πολίτες να επικεντρωθούν σε τέσσερα βασικά θέματα δράσης,

·        να ενισχύσουν τις ικανότητες των ενδιαφερομένων μερών EWWR παρέχοντάς τους στοχοθετημένα μέσα επικοινωνίας και κατάρτιση.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του EWWR;

·        Συντονισμός δράσεων ευαισθητοποίησης κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας του έτους,

·        Ανάπτυξη ειδικών εργαλείων επικοινωνίας για τα σχολεία, τις επιχειρήσεις, τις διοικήσεις / ενώσεις και τους πολίτες,

·        Ανάπτυξη και προώθηση μιας ετήσιας θεματικής εστίασης για ένα συγκεκριμένο θέμα πρόληψης των αποβλήτων ετησίως,

·        Ανάπτυξη και δοκιμή της έννοιας της ευρωπαϊκής ημέρας καθαρισμού:  
      "Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη" .

                               Θέματα των ενεργειών της δράσης

1.    Μείωση - Αυστηρή αποφυγή και μείωση στην πηγή
2.    Επαναχρησιμοποίηση - Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και επαναχρησιμοποίηση
3.    Ανακύκλωση - Διαλογή και ανακύκλωση αποβλήτων
4.    Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη!

                 =============================================


Ο πυρήνας του μηνύματος των  3Rs

  Οι δράσεις που υλοποιούνται στο EWWR αφορούν τα "3R"                 (Reduce waste, Reuse products, Recycle material)=
Μείωση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, ανακύκλωση υλικών. 

Οι "3R" αντιπροσωπεύουν τις επιλογές που πρέπει να εξεταστούν πρώτα κατά την εκπόνηση μιας στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων.

Ακολουθώντας την προαναφερθείσα ιεραρχία, η μείωση των αποβλήτων θα πρέπει να αποτελεί πάντα την πρώτη προτεραιότητα. 

Στην πρώτη θέση και περιλαμβάνει την αυστηρή αποφυγή καθώς και μείωση των αποβλήτων στην πηγή. 

Η δεύτερη καλύτερη επιλογή είναι η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. 

Αυτό περιλαμβάνει επίσης την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση (μικροεπισκευές – τροποποιήσεις). 

Η τρίτη προτεραιότητα και η τελευταία επιλογή διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνεται στο EWWR είναι η ανακύκλωση υλικών με διαλογή στην πηγή.


Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Ενημέρωση σχετικά με τις απανωτές και εξωφρενικές ανακρίβειες σε άρθρο της ΕΒΔΟΜΗΣ

 
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Βούλα  10/ 11  /2019
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 070 / 2019  ΘΕΜΑ : Ενημέρωση σχετικά με τις απανωτές και εξωφρενικές ανακρίβειες σε                              άρθρο της ΕΒΔΟΜΗΣ για τα προ ημερήσιας θέματα της 19ης συν. του  
                Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.


Με έκπληξη διαβάσαμε, στο φύλλο 1107 της  2/11/2019 της εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ και συγκεκριμένα στις σελίδες 6 και 7 το ενυπόγραφο άρθρο σχετικά  με τα προ ημερήσιας θέματα της 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τις απανωτές εξωφρενικές ανακρίβειες που αναφέρει.
 [ 2ο – Α] & [ 2ο - Β ]

  • ·        στο τέλος του κειμένου ενσωματώνονται τα επίμαχα δημοσιεύματα με εμφανείς επισημάνσεις των ανακριβειών.

Αναλυτικά σε ένα και μόνο άρθρο της εφημερίδας η συντάκτρια του κάνει τρείς φορές το ίδιο ‘’λάθος’’ και γράφει ότι τα σημαντικά και επίκαιρα θέματα που έθεσε ο  θανος  Ματόπουλος επικεφαλής της  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. ετέθησαν από τον κ. Δαβάκη, τα οποία είναι :

1.     Τα διοικητικά όρια Β.Β.Β. με το Κορωπί και τα θέματα που ενσκήπτουν για τους πολίτες από την ασάφεια τους.

2.     Το επιταχυνόμενο κλείσιμο της προνοιακής μονάδας  του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αττικής που εδρεύει στην Γλυφάδα και η βίαιη έξωση βαριά πασχόντων με την παρουσία αστυνομικών των ΜΑΤ.

3.     Η πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ  για την δυνατότητα των υπηρεσιών των Δήμων για την πρόσβαση στο ατομικό λογαριασμό του πολίτη στην ιστοσελίδα της εφορίας που καταγράφονται ετήσια τα ακίνητα του ( Ε9), με σκοπό την αντιπαραβολή των στοιχείων ακινήτων με αυτά που έχουν δηλωθεί στις υπηρεσίες του Δήμου.

Επιπλέον στην ιστοσελίδα της ΕΒΔΟΜΗΣ  αναρτάται στις 1/11/2019  σε ξεχωριστό άρθρο το θέμα του κλεισίματος του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αττικής 


Μετά την ενημέρωση μας για αυτό το ‘’λάθος’’ επικοινωνήσαμε την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ και συγκεκριμένα με την ίδια την συντάκτρια του άρθρου και ζητήσαμε να γίνει άμεση διόρθωση της είδησης  με την ορθή καταγραφή των σημαντικών και επίκαιρων θέματων που έθεσε ο θανος Ματόπουλος επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. σύμφωνα  τα καταγεγραμμένα από τα πρακτικά και το βίντεο της  19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, άμεσα στην ιστοσελίδα και την επόμενη εβδομάδα στην έντυπη έκδοση της ΕΒΔΟΜΗΣ.

Η συντάκτρια του άρθρου αφού αναγνώρισε το λάθος δεσμεύτηκε να προβεί την ηθικά και  δεοντολογικά επανόρθωση του τριπλού λάθους όπως της ζητήσαμε.

Η διόρθωση του ‘’ λάθους’’ περιορίστηκε στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΒΔΟΜΗΣ {[ 1ο ] https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/14708-kentro-koinwnikhs-pronoias-perifereias-attikhs.html }.

Την επόμενη εβδομάδα στην έντυπη έκδοση της ΕΒΔΟΜΗΣ στο φύλλο 1108 / 9.11.2019 [ 3ο ]δεν έγινε, από την συντάκτρια του άρθρου ή την διεύθυνση της εφημερίδας, κανένα διορθωτικό δημοσίευμα σχετικά με τις απανωτές εξωφρενικές ανακρίβειες που γράφτηκαν στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας.

Το θέμα θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για να μην το στηλιτεύουμε δημόσια γιατί δεν αφορά την ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. αλλά το δικαίωμα όλων των πολιτών στην αντικειμενική ενημέρωση που αποτυπώνει τα γεγονότα με ακρίβεια.


Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. δεν τρέφει αυταπάτες και μετά από την εξαετή της παρουσία σαν εκλεγμένη Δημοτική κίνηση πολιτών γνωρίζει πολύ καλά τους συσχετισμούς δυνάμεων,  πολιτικών και οικονομικών και τους αντιπαλεύει με πίστη στις αρχές της και την συστράτευση των πολιτών.

Επομένως η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. και τα μέλη της έχουν τα τελευταία έξι χρόνια συνειδητοποιήσει ότι οι ευνοϊκές καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις αποτελούν μέρος της εμπορικής πολιτικής των μέσων ενημέρωσης και δεν έχουν να κάνουν με την ενημέρωση των πολιτών. 
Καλούμε όσους θέλουν να ενημερώνονται για όσα η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. πράττει και ανακοινώνει, να επισκέπτονται τον ιστότοπό της http://rikipvvv.blogspot.com/


ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.


·        ακολουθούν τα επίμαχα δημοσιεύματα με εμφανείς επισημάνσεις των ανακριβειών.

[ 1ο ]

      
·         Ειδήσεις https://www.ebdomi.com/media/system/images/arrow.png

·         "Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής"

Ειδήσεις

Δημοσιεύθηκε : 01 Νοεμβρίου 2019

·         Γλυφάδα 
·         υγεία 
·         Δημήτρης Δαβάκης 
·         Σύστημα Υγείας
·         ΠΙΚΠΑ 
·         Δήμος ΒΒΒ

Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αττικής (Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α.) προέκυψε από τη συγχώνευση του πρώην Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθήνας και του πρώην Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων. Το θεραπευτήριο λειτουργούσε μέχρι ...προχθές στη Γλυφάδα (Ν. Ζέρβα 16), ως παράρτημα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής", που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλισης και Πρόνοιας.
Στη δομή αυτή, στεγάζονται άτομα της τρίτης ηλικίας, από 65 και άνω που χρήζουν ανάγκης περίθαλψης, αλλά το κτίριο είναι ιδιωτικό. Το έχει ζητήσει ο ιδιοκτήτης πολύ καιρό τώρα, λύση δεν βρέθηκε και οι τρόφιμοι βρίσκονται πλέον στο δρόμο.

Έχουν γίνει κινητοποιήσεις από τους εργαζόμενους, αλλά και από άλλες μονάδες και τους συλλόγους ΑμεΑ. Ζητούν την παρέμβαση του πρωθυπουργού καταγγέλοντας ότι προσπαθούν να κλείσουν τη μονάδα για εξοικονόμηση πόρων.
Κάποιους από τους νοσηλευόμενους, περίπου 35, τους πάνε στο ΠΙΚΠΑ, με ότι συνεπάγεται αυτό για τα παιδιά, όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π. Θάνος Ματόπουλος και ζήτησε από το δήμαρχο να πάρει θέση, αφού το Ιδρυμά εξυπηρεί όλη την Ανατ. Αττική.


[ 2ο - Α ]

Η ψηφιακή μορφή της έντυπης έκδοσης της ΕΒΔΟΜΗΣ στην παραπομπή =>


[ 2ο - Β ]


[ 3ο ]


 «Την επόμενη εβδομάδα στην έντυπη έκδοση της ΕΒΔΟΜΗΣ ( φύλλο 1108 / 9.11.2019) δεν έγινε,  από την συντάκτρια του άρθρου ή την διεύθυνση της εφημερίδας, κανένα διορθωτικό δημοσίευμα σχετικά με τις απανωτές εξωφρενικές ανακρίβειες που διαστρεβλώνουν τα καταγεγραμμένα από τα πρακτικά και το βίντεο της  19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σημαντικά και επίκαιρα θέματα που έθεσε ο θανος Ματόπουλος επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.»
Η ψηφιακή μορφή της έντυπης έκδοσης της ΕΒΔΟΜΗΣ στην παραπομπή =>Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

Κατάθεση προτάσεων ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2020, Δήμου Β.Β.Β.                                                                        Βούλα  29/09/2019      
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                        Αριθμ. Πρωτοκ. : 065 / 2019           
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                     
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv                       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ    ΕΠΕΙΓΟΝ        

                                                                                    Προς :

                                                                                                      κ. Δήμαρχο
                                                                            κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                            κ.κ. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων  
                                                                            κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                             κ.κ. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων


Κατάθεση προτάσεων ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. για την κατάρτιση του
τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2020
Δήμου Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης.


Η νέα νομοθεσία επιβάλει στις  Δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης να συντάσσουν ολοκληρωμένες προτάσεις σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτές  οφείλουν να κατατεθούν έγκαιρα στις αρμόδιες διευθύνσεις του Δήμου για έλεγχο και έγκριση για να μπορέσουν να συζητηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο γόνιμου διαλόγου για την τελική σύνταξη τόσο του προϋπολογισμού όσο και του τεχνικού προγράμματος. Η όλη αυτή διαδικασία που επιβλήθηκε μετά τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, μας βρίσκει αντίθετους. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης οφείλουν να καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις  για την σύνταξη και του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος σύμφωνα με τα πολιτικά κριτήρια τους και τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και της αναβάθμισης δομών και υποδομών του Δήμου. Η επιβολή του νέου νόμου για μετατροπή των Δημοτικών παρατάξεων από πολιτικούς φορείς σε στεγνά διοικητά όργανα, έγινε με σκοπό να στερήσει στις Δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης την δυνατότητα να καταθέτουν προτάσεις προς συζήτηση και ένταξη στο υπό διαμόρφωση κείμενο προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι δυνατόν να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις και αιτιολογική έκθεση λόγω μη ύπαρξης ανάλογης στελέχωσης του συνδυασμού και συλλογής αναγκαίων δεδομένων  έγκαιρα.

  Η  Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ( ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. ) παρόλα αυτά όπως κάθε χρόνο, έστω και εάν εφέτος δεν εστάλει πρόταση από την διοικούσα παράταξη του Δημάρχου, καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του 2020. Πολλές από αυτές αποτελούν προτάσεις παλαιότερες που ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί ή ολοκληρωθεί.  
                                                                                               

       ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2020
                                                             

1.      Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών με συνέχιση της αναβάθμισης τους                 ( ενεργειακής – αντισεισμικής –προσβασιμότητας – εκσυγχρονισμού) σε όλα τις κτήρια και τις υποδομές του Δήμου, με στόχο την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, την λειτουργικότητα και την απομείωση του ανθρακικού αποτυπώματος τους.

2.      Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κεντρικούς δημόσιους χώρους και δημοτικά κτήρια, με την ανάπτυξη σύγχρονου Δημοτικού δικτύου Wi-Fi. 

3.      Να επισπευσθούν οι εργασίες αναβάθμισης και δημιουργίας μικρών αυτόνομων διαμερισμάτων της στέγης υπερηλίκων της οδού Πάνος, αφορά τη δεύτερη φάση του σημαντικό αυτού έργου.

4.      Μετά  την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διεργασιών να ξεκινήσει άμεσα η μελέτη και ανέγερση της νέας κοινωνικής δομής  του Δήμου του ‘’ Διαμαντοπούλειου Γηροκομείου ’’. Αυτό προϋποθέτει την εκ των προτέρων ετοιμότητα της μελέτης και του τρόπου χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ ή Περιφέρεια) 

5.      Μελέτη και εφαρμογή πραγματικού εκσυγχρονισμού του κτηρίου της Πνευματικής Εστίας Βούλας, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άρτια διεξαγωγή των  εκδηλώσεων.

6.      Επίσπευση της διαδικασίας μετατροπής του κόκκινου κτηρίου στην Βασ. Παύλου στη Βούλα  σε πολυχώρο πολιτισμού – τεχνών και media lab.

7.      Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς του αδόμητου χώρου της πρώην βίλας Κατσουλάκου για την δημιουργία σύγχρονου πολυχώρου πολιτισμού και τέχνης στη πλατεία  Βάρκιζας. 

8.      Μελέτη και υλοποίηση σύγχρονης και πολυθεματικής Δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης. Αρχικά μπορεί να χωροθετηθεί σε υπάρχουσα σχολική βιβλιοθήκη με πρόβλεψη για ξεχωριστή είσοδο και διευρυμένο ωράριο.

9.      Μελέτη και άμεση υλοποίηση κινηματογραφικής λέσχης στον πολυχώρο της αίθουσας «ΙΩΝΙΑ», με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές ταινιών.

Μελέτη και προγραμματισμός για την δημιουργία δημοτικού θερινού κινηματογράφου στον χώρο  π. κάμπινγκ Βούλας – στο πλακόστρωτο πριν την παραλία, προτείνεται η ονομασία «ΒΙΟΛΕΤΑ» ή  «ΠΛΑΝΗΤΗΣ», αναβιώνοντας τον παλαιό θερινό κινηματογράφο. 

10.    Δημιουργία Δημοτικής βάσης δεδομένων με αρχείο όλων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων Δημοτών και κατοίκων αλλά και φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κινήσεων πολιτών, ομάδων εθελοντών και πολιτών, ανά γειτονία ή αντικείμενο δράσης, το οποίο θα επιτρέψει την άμεση ενημέρωση και  διαβούλευση - ανταλλαγή  απόψεων σε θέματα τα οποία τους αφορούν και έχουν τον πρώτο λόγο.

11.  Λήψη των αναγκαίων ενεργειών και πρωτοβουλιών για την δημιουργία νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου στο εκτός σχεδίου Ο.Τ.  που περικλείεται από τις οδούς Λ. Βουλιαγμένης - Δερβενακίων – Βουτυρά – Προόδου.

Συγκεκριμένα να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για τις αναγκαίες Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και να γίνει παράλληλα η απαλλοτρίωση του χώρου ως εκτός σχεδίου περιοχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού  (κατάθεση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  υπέρ των φερόμενων δικαιούχων, που θα αναγνωριστούν μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία).

12.  Ενημέρωση και συστράτευση των πολιτών στη εφαρμογή της διαχείρισης απορριμμάτων, με τη βιώσιμη και περιβαλλοντολογικά ορθή μέθοδο της διαλογής στην πηγή. Πρώτος στόχος κάθε αξιόπιστου και αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρησης αστικών αποβλήτων είναι η στόχευση σε μεθόδους απομείωσης ‘’παραγωγής’’ απορριμμάτων και η επανάχρηση υλικών και αντικειμένων που έχουν αξία.  ΟΧΙ απλή διαχείριση αλλά επίλυση του θέματος.

 Η χωροθέτηση, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης, κάδων σε όλο το εύρος του Δήμου, ξεχωριστών ανά είδος ανακυκλώσιμων  απορριμμάτων και η τακτική αποκομιδή τους. Η δημιουργία πολλών μικρών πράσινων σημείων ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και πράσινου σημείου ανά  Δημοτική Κοινότητα και μεγάλου κεντρικού πράσινου σημείου 


13.  Ιδιαίτερη μέριμνα και ενημέρωση για το διακριτό ρεύμα αστικών αποβλήτων που αφορά τα οργανικά απόβλητα. Χωροθέτηση σε όλο το εύρος του Δήμου σταδιακά των ειδικών καφέ κάδων και αναλυτικές οδηγίες για την χρήση τους.

Για τα κλαδέματα κήπων να τηρηθεί με ακρίβεια όσα προβλέπει  το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων. Να εξεταστεί παράλληλα και η μέθοδος της οικιακής κομποστοποίησης, κυρίως σε όσους δείξουν ενδιαφέρον για τη χρήση της.


14.  Με την ανάπτυξη της συλλογής κυρίως των οργανικών από τους καφέ κάδους κρίνεται αναγκαία και η προμήθεια καδοπλυντηρίου ζεστού νερού, για υγιεινή και αποφυγή δυσοσμίας. Επίσης και για την μείωση όγκου μεταφοράς των κλαδεμάτων στο πεδίο κομποστοποίησης είναι αναγκαίο να προμηθευτούμε  αυτοκινούμενο κλαδοτεμαχιστή που θα ακολουθεί φορτηγό αποκομιδής τους.


15.  Βελτίωση προσβασιμότητας δρόμων και πεζοδρομίων. Επίσπευση της υλοποίησης έργων οδοποιίας σε όλο τον  Δήμο, με προτεραιότητα στις περιοχές που υστερούν.
     Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ  στις δημόσιες υπηρεσίες, στους       
     Δημόσιους  κοινόχρηστους χώρους, στους χώρους αναψυχής κλπ.
     Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ  μέσω της 
     ανάπτυξης  δικτύου πεζοδρόμων, αναβίωσης των ποδηλατοδρόμων και διεκδίκησης
     αναβάθμισης της Δημόσιας   Συγκοινωνίας σε συνδυασμό με την νέα Δημοτική συγκοινωνία, που πρέπει να αναβαθμιστεί μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της.


16.  Δημιουργία αναγκαίων υποδομών στάθμευσης στους βασικούς κεντρικούς πόλους κάθε πόλης με Δημοτικούς χώρους ελεύθερης στάθμευσης. Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς του αδόμητου χώρου της πρώην βίλας Κατσουλάκου για την αποσυμφόρηση της πλατείας Βάρκιζας, που υποφέρει από έλλειψη θέσεων στάθμευσης, μετά από την πρόσφατη ανάπλαση της.

 Στην Βούλα, διερεύνηση της δυνατότητας μακροχρόνιας μίσθωσης του αδόμητου οικοπέδου ιδιοκτησίας ΕΤΕΑΜ (Ποσειδώνος & Κονδύλη) εμβαδού 1500 τ.μ. και την διαμόρφωσή του σε χώρο δημοτικού παρκινγκ  για στάθμευση μικρής διάρκειας. 

Στην Βουλιαγμένη, το ίδιο μπορεί να ισχύσει για στάθμευση μικρής διάρκειας στον αδόμητο χώρο Ορφέως & Ιάσωνος εμβαδού 2100τμ.                                               

 Στην Βάρη, θεσμοθέτηση της χρήσης ως υπαίθριου δημοτικού παρκινγκ του αδόμητου χώρου στην Βασ. Κωνσταντίνου εμβαδού 3800τμ

     Οι υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν τους πολίτες να σημανθούν κατάλληλα και να  πάψουν να είναι παραμάγαζο των κοντινών επιχειρήσεων.


17.  Να γίνει άμεσα κυκλοφοριακή μελέτη για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση των μαθητών σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Να επικαιροποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη και να υλοποιηθούν  άμεσα τα συμπεράσματα της για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση  των μαθητών του 3ου Δημοτικού, αλλά και των πεζών στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα .

18.  Άμεση σήμανση των εγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ και στις τρείς Δημοτικές Κοινότητες για εξυπηρέτηση όσων χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο μετακίνησης.


19.  Καταγραφή, έλεγχος, τακτική συντήρηση, καθαρισμός και αναβάθμιση του συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων. Άμεση μελέτη και δημοπράτηση έργων  συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων όπου δεν υφίσταται. Οριοθέτηση και τακτικός καθαρισμός όλων των ρεμάτων του Δήμου.

20.  Άμεση σύνταξη μελέτης και διαγωνισμού για την επέκταση στης προβλεπόμενης από τον νόμο φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς και σε γάτες για αντιμετώπιση της ποιότητας διαβίωσης τους και του υπερπληθυσμού τους.

21.  Τα αποτελέσματα του  ελέγχου της ποιότητας – καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων να δημοσιοποιούνται έγκαιρα και σε ξεχωριστή ευανάγνωστη λίστα για τις παραλίες του Δήμου μας.


22.  Συνεχής μέριμνα της αναβάθμισης όλων των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, με απελευθέρωση τους από ασύμβατες, για το σκοπό τους, χρήσεις. Η ανάδειξη και η προσβασιμότητα στους Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους,  αποτελεί βασικό στοιχείο για τη χρήση  τους σαν σημεία κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς, κυρίως για την νεολαία και τις δραστηριότητες της. Ο δήμος σαν θεματοφύλακας των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων οφείλει να διεκδικεί με κάθε νόμιμο τρόπο τη ανάκτηση και απελευθέρωση τους.  Αυτό να εφαρμοστεί σε όλους τους Δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί ή καταπατηθεί από ιδιώτες και δεν εξυπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον.


23.  Ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης και πιστοποίησης όλων των διατηρούμενων παιδικών χαρών του Δήμου και ολονύκτιος φωτισμός τους.


24.   Δράσεις, έργα  και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε  όλους τους Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους.

25.  Η τελική φάση ανάπλασης της πλατείας Ιμίων να γίνει με συναπόφαση Δήμου – Δημοτών μετά από ευρεία διαβούλευση και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. Η σταδιακή αύξηση της παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου στις όμορες επιχειρήσεις εστίασης, σε συνδυασμό με την διαχρονικά καταγεγραμμένη υπέρβαση των ορίων του χώρου που τους παραχωρείται, περιορίζει υπέρμετρα τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο για τους πολίτες, ακυρώνοντας στην πράξη τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της πλατείας, αλλά και των παρακείμενων πεζοδρομίων και πεζοδρόμων. Σταδιακά να αποδεσμευτεί  ο παραχωρημένος κοινόχρηστος χώρος και να αποδοθεί ελεύθερος σε κοινή χρήση. 


26.  Για την πλατεία Πηγαδακίων να αναζητηθεί άμεσα η βέλτιστη λύση για την κατασκευή της πολυαναμενόμενης πλατείας και την αναβάθμιση της παρακείμενης περιοχής..


27.  Να αναβαθμιστεί το αλιευτικό καταφύγιο της Βάρκιζας καθώς και η πλακόστρωτη πλατεία. Το αλιευτικό καταφύγιο να διατηρήσει τον αρχικό-παραδοσιακό σκοπό και χαρακτήρα του  και με την φροντίδα των αλιέων και του Δήμου να συμβάλει στην συνολική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, προς κοινό όφελος όλων.


28.  Για τις ελεύθερες παραλίες του Δήμου και όσες η πολιτεία δεν μεριμνά για την προσβασιμότητα και προστασία τους, ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την  απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο, με ταυτόχρονη ανάληψη κι υλοποίηση παρεμβάσεων που θα  διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία και την καθαριότητα τους.


29.  Για τις παραλίες της παράκτιας ζώνης του Δήμου μας οφείλουμε να μεριμνούμε για την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους του Πολίτες, χωρίς κανένα εμπόδιο και αντίτιμο.


30.  Ανάδειξη του ορεινού όγκου του Υμηττού με την δημιουργία περιπατητικών ορεινών διαδρομών-μονοπατιών και σημείων  στάσης και θέασης. Διασύνδεση με τα ήδη υλοποιημένα μονοπάτια των όμορων Δήμων και κατάληξη σε ενδιαφέροντα σημεία με φυσική ομορφιά (Φασκομηλιά – λόφος Μπαράκου…). Προάσπιση και των ορεινών όγκων με τον πολίτη συμμέτοχο.


31.  Προώθηση της τουριστικής ανάδειξης του Δήμου με συγκεκριμένες πολιτικές και συνέργειες με Δημόσιους φορείς.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου, το φυσικό περιβάλλον (να σταματήσει η συνεχής υποβάθμιση του) σε συνδυασμό με το πολιτιστικό - αρχαιολογικό είναι η υπάρχουσα αναγκαία προϋπόθεση και η ‘’κληρονομία’’ που οφείλουμε να σεβαστούμε για βιώσιμη-αειφόρο ανάπτυξη.  Δημιουργία σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας με τα τοπόσημα-αξιοθέατα του Δήμου. Η διαδικτυακή εφαρμογή να είναι διαδραστική και να συμβατή με τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα.     

  Προωθούμε την ήπια τουριστική ανάπτυξη, που θα σέβεται το περιβάλλον θα τονώνει την                 τοπική επιχειρηματικότητα και θα δώσει  δουλειές στους συμπολίτες μας!                                                  ___________________                

          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   2020


1.       Αρχικά όλες οι παραπάνω αναφερόμενες δράσεις – μελέτες και έργα να ενταχθούν στο προϋπολογισμό του 2020 με επαρκή ποσά για την άμεση υλοποίηση τους.

2.      Σε επίπεδο κοινωνικής μέριμνας να αναζητηθούν αρμοδίως οι πολίτες που έχουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και να στηριχθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο και με χρήματα. Προτείνουμε την διεύρυνση της απαλλαγής δημοτικών τελών, με απαλοιφή των υπέρμετρων εξαιρέσεων που αποκλείουν καταγεγραμμένες ευπαθείς ομάδες πολιτών . Επίσης προτείνουμε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε όσους λόγω αδυναμίας πληρωμής τους έχουν κοπεί.


3.      Να υλοποιηθεί με ανάλογο κονδύλι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (48/2018 Ψήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.ΑΔΑ-Ψ408ΩΨΖ-Φ5Β)για νομική και κοινωνική υποστήριξη δημοτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την διαδικασία πλειστηριασμού της πρώτης τους κατοικίας.


4.      Να αναζητηθεί πολιτική επίλυση της μονιμοποίησης των εργαζόμενων στην εξαιρετικά σημαντική κοινωνική δομή του ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ και διεύρυνσης του.

5.      Να αναζητηθεί, επίσης, πολιτική επίλυση της μονιμοποίησης των εργαζόμενων στην εξαιρετικά σημαντική υπηρεσία της καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

6.      Στα πλαίσια της στήριξης οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης να δοθούν από το Δήμο σε μορφή υποτροφίας τα έξοδα για τα παιδιά που σπουδάζουν εκτός ορίων της περιφέρειας Αττικής, για το σύνολο του προβλεπόμενου χρόνου σπουδών.

7.      Για τα έσοδα από δημοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος να γίνει αναλογιστική μελέτη για να μειωθούν τα σχετικά τέλη, με απαλοιφή των υπέρμετρων εξαιρέσεων, αλλά και διεύρυνση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κοινωνικές ομάδες, χωρίς να επιβαρυνθούν όμως οι υπόλοιποι δημότες – κάτοικοι - επιχειρήσεις.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: οικογένειες με μακροχρόνια άνεργους, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κλειστά καταστήματα και σπίτια, νέες επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια, μονάδες κοινωφελούς χαρακτήρα π.χ. Ασκληπιείο -  Παιδικά Χωρία ΣΟΣ – Κέντρο Υγείας Βάρης.


8.      Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πρασίνου κλπ να στελεχωθούν με επαρκές μόνιμο καλά αμειβόμενο προσωπικό για να ανταποκρίνονται στο  σημαντικό έργο τους.


9.      Να εγγραφεί στον προϋπολογισμό το προβλεπόμενο ποσό που αποτελεί πάγια προκαταβολή για τις τρείς Δημοτικές Κοινότητες (ανάλογα με τον πληθυσμό της) και σκοπό έχει να  επιλύει μικρά τοπικά προβλήματα.


10.  Να εγγραφεί επαρκές ποσό για την απαλλοτρίωση του παράκτιου χώρου του ερειπωμένου κτίσματος του πρώην αναψυκτηρίου ‘’ΣΜΑΡΑΓΔΙ’’, για απελευθέρωση του παράκτιου χώρου με την κατεδάφισή του. Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. 
                                                                          Ματόπουλος θανος