Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Δ.Τ. ΡΙΚΙΠ Β.Β.Β. =Η ΦΟΝΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΜΕ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Βούλα  07 / 08  /2018
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                    Αριθμ. Πρωτοκ.: 31/2018 Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση


Η ΦΟΝΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΜΕ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ .Μετά την καταστροφή από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι έφτασε η ώρα για την αποτίμηση όλων των δεδομένων και συνθηκών. Η καταγραφή αυτή θεωρούμε ότι είναι αναγκαία για να διαμορφώσουμε συγκροτημένα θέση και άποψη για τις τρομακτικές ελλείψεις στο σχεδιασμό αποτελεσματικής πρόληψης, διασποράς αρμοδιοτήτων, συντονισμού εμπλεκομένων φορέων και τις ελλείψεις υποδομών και εξοπλισμού διαχρονικά, που τελικά οδήγησαν στην δραματική απώλεια ανθρώπινων ζωών, φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η καταγραφή αυτή οφείλει να αναδείξει τα σαφέστατα και  εγκληματικά λάθη, τις ολιγωρίες αλλά και τις μεθοδεύσεις δεκαετιών, που οδήγησαν μια ολόκληρη περιοχή (που δυστυχώς δεν είναι η μόνη) να δομηθεί χωρίς χωροταξικό σχέδιο, με μεθόδους κατά παρέκκλιση δόμησης, σε βάρος των αναγκαίων και επαρκών κοινόχρηστων υποδομών ( δρόμων-πλατειών κλπ). Η πανελλαδικά εφαρμοζόμενη αυτή μέθοδος είχε σαν προτεραιότητα το ιδιωτικό συμφέρον και  κακοποιούσε διαχρονικά και συστηματικά το Δημόσιο συμφέρον, τα δημόσια αγαθά και την  ασφάλεια των πολιτών.

 Η υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας, η οποία και επικαιροποιείται κάθε χρόνο,  περιλαμβάνει τις οδηγίες της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ακολούθως οι εμπλεκόμενοι φορείς (Περιφέρειες –Δήμοι) συγκαλούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.),τα οποία μετά από συνεδρίαση καταλήγουν σε  συμπεράσματα που συζητούνται στα αιρετά όργανα (Περιφερειακά-Δημοτικά συμβούλια) και εγκρίνονται για άμεση εφαρμογή. Δυστυχώς κανείς δεν ελέγχει εάν τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία και εάν τελικά υπάρχει καταγεγραμμένο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας».

Υπάρχουν  Δήμοι που θεωρούσαν μέχρι τώρα ότι η Πολιτική Προστασία και όσες δράσεις και ενέργειες απαιτούντο ήταν  μικρής σημασίας και αναγκαιότητας.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει τα τελευταία χρόνια προσπαθήσει να έχει ένα πλήρες  «Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας», ειδικά του 2018 έχει επεκταθεί και σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης. Όμως και αυτό το  «Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας» έχει εμφανή προβλήματα που η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  έχει καταδείξει. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά: η αναφερόμενη και αναγκαία ενημέρωση των πολιτών δεν έγινε ποτέ, το αναφερόμενο σχέδιο εκκένωσης οικισμών δεν το γνωρίζει κανείς και δεν έχει γίνει  καμία προσπάθεια ενημέρωσης και ετοιμότητας των δημοτών-κατοίκων. Ό Δήμος έχει καταγράψει με επάρκεια την διαδικασία της προληπτικής εκκένωσης οικισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς κλπ και τους χώρους συγκέντρωσης και πρέπει άμεσα να ενημερωθούν όλοι όσοι μένουν και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Β.Β.Β. Ούτε στην ιστοσελίδα του Δήμου ΒΒΒ δεν βρίσκεις με ευκολία το  «Επιχειρησιακό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας» του 2018, υπάρχει του 2017.

Το  έμψυχο δυναμικό του Δήμου Β.Β.Β. στελέχη της Πολιτικής Προστασίας αλλά και οι αξιέπαινοι εθελοντές, έχουν συσσωρευμένη εμπειρία και επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι υλικοτεχνικές  σχετικές υποδομές είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ικανή επάρκεια. 


Ο Δήμος  Β.Β.Β. έχει επιδείξει διαχρονικά κάκιστο πρότυπο όσον αφορά τον αποκλεισμό των παραλιών από ιδιωτικά συμφέροντα που όπως αποδεικνύεται, εκτός της στέρησης του  συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος ΟΛΩΝ της πρόσβασης στις παραλίες, μπορεί να έχει και ολέθρια αποτελέσματα σε στιγμές  έκτατης ανάγκης. Για του λόγου το αληθές, σαν χώρος συγκέντρωσης του πληθυσμού ήταν και είναι το πρώην κάμπινγκ Βούλας το οποίο όμως ήταν κλειστό και απροσπέλαστο και ευτυχώς που δεν προέκυψε κρίσιμο θέμα γιατί φαντάζεστε τι θα συνέβαινε (τα τελευταία χρόνια παραμένει ανοικτό με πρωτοβουλία πολιτών). Η σημερινή διοίκηση του Δήμου Β.Β.Β. όμως στο βωμό της κακώς εννοούμενης επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή του κέρδους των γνωστών που δραστηριοποιούνται στις παραλίες, επεκτείνει καθολικά το σχέδιο  κλεισίματος των παραλιών με πολλαπλούς εύσχημους τρόπους. Αυτό πρέπει να καταγραφεί και να αποδοκιμαστεί πολιτικά .  


 Σίγουρα  όμως  το υφιστάμενο πλαίσιο σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας εθνικά και τοπικά πρέπει να επικαιροποιηθεί άμεσα και να συμπεριλάβει  όλη την διεθνή και εθνική εμπειρία, την ανά τόπο ανάλυση κινδύνων, την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ανά περίπτωση όπου η διαδικασία αντιμετώπισης του συμβάντος θα  είναι ιεραρχημένη και θα εφαρμόζεται από όλους τους εμπλεκόμενους που θα έχουν συγκεκριμένο σκοπό και ρόλο για την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών και  λαθών την ώρα της κρίσης. Άμεση αναβάθμιση και ανανέωση όλου του εξοπλισμού κυρίως στα σώματα ασφαλείας και τα εναέρια μέσα έρευνας, διάσωσης και κατάσβεσης. Η επαρκής και διαρκής ενημέρωση των πολιτών και περιοδικές ασκήσεις ετοιμότητας στο σύνολο του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, είναι ξεκάθαρα πλέον αναγκαία.    Η στελέχωση όλων των εμπλεκομένων φορέων με επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι φωνές που ζητούν την συνέχιση της υποστελέχωσης του Δημοσίου είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου και αναρωτιόμαστε τι είδους ανάπτυξη και εξέλιξη επιζητούν, για το λαό και τη χώρα πάντως όχι, για ποιους άραγε;


       Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  στην ιστοσελίδα της συγκέντρωσε και δημοσιοποιεί για ενημέρωση 
      των πολιτών όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα της Πολιτικής Προστασίας  
      αλλά  και πληροφορίες για την φονική πυρκαγιά στην Αττική 2018. Ο σύνδεσμος είναι: 


    ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ στο Δ.Τ.:

Þ                Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Δήμου ΒΒΒ-153-2018 Απόφ.Δ.Σ.(63Γ3ΩΨΖ-ΣΟΡ)

Þ                 Γ.Γ.Π.Π.=Σχέδιο Δράσεων ΔΑσικών ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ_2018 (ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ)

                                                                                                               ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.

Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΒΒ – ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ


                      blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Βούλα  05 / 08  /2018
 Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                    Αριθμ. Πρωτοκ.: 30/2018 

          

Δελτίο  Τύπου - Ανακοίνωση


Η  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ  ΤΩΝ  ΑΚΤΩΝ  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΒΒΒ –      ΟΙ  ΕΠΙΣΗΜΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ & ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
                                                      

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  συνεχίζει, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,  τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της μηνιαίας μέτρησης των παραμέτρων που δείχνουν το επίπεδο της ποιότητας και της καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αλλά και όλης της περιφέρειας Αττικής.


Η  ΡΙΚΙΠ Β.Β.Β. ανέλαβε την πρωτοβουλία για άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για το ευαίσθητο αυτό θέμα και δημοσιοποιεί τα στοιχεία της Διεύθυνσης  Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και από πολλές περιοχές ζητήθηκε η ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων για όλη την περιφέρεια Αττικής. 
Έτσι αναρτώνται πλέον όλες οι επίσημες μετρήσεις για όλες τις ακτές κολύμβησης της Αττικής.


 => Από τις μετρήσεις προκύπτει επιβάρυνση στην ποιότητα των υδάτων στην ακτή ‘’ΚΑΒΟΥΡΙ ΝΟΤΙΑ’’ (ο φάκελος-ταυτότητα της συγκεκριμένης ακτής Καβούρι Νότια ( Αγ. Νικόλαος )- GRBW069216022_101  ).
Επίσης παρατηρήθηκε από τον προβλεπόμενο οπτικό έλεγχο Μικρή συγκέντρωση επιφανειακών φερτών υλικών και στα δύο σημεία που ελέγχονται στο Μεγάλο Καβούρι, (τα στοιχεία φάκελου των συγκεκριμένων ακτών, που προστέθηκαν σαν σημεία ελέγχου μετά από πρόταση –μελέτη της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  ΜΕΓΑΛΟ  ΚΑΒΟΥΡΙ - ΒΟΡΕΙΑ & ΜΕΓΑΛΟ  ΚΑΒΟΥΡΙ - ΝΟΤΙΑ)

         Όλα αυτά τα στοιχεία ήδη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. τακτικά κάθε μήνα, μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα, στην παρακάτω παραπομπή : 


    ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (στο Δ.Τ.):

Þ    ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ αρχικές  ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ  ΙΟΥΛΙΟ 2018 ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Β.Β.Β.  

Þ    ΙΟΥΛΙΟΣ  2018 -ΑΡΧΙΚΕΣ=ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΟΛΗΣ της ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                               ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.