Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΘΕΝ   ΕΣΧΕΣ  2016  - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                            (αριθ. πρωτ. Δήμου ΒΒΒ 2155/23.1.2017)

      Blogs    : http://rikipvvv.blogspot.gr/      
  Ε-   mail   : rikipvvv@gmail.com                                              Βούλα  23/1/2017     
                                                                                Αριθμ. Πρωτοκ. : 001 / 2017 
     
                                                                                     Π Ρ Ο Σ :
                                                                                               Γραφείο Δημάρχου                                      
                                                                                Πρόεδρο Δημοτικού συμβουλίου
                                                                                                Γενικό Γραμματέα
                                                                                                                  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                                                                                                                  Αυτοτελές γραφείο Διαφάνειας
                                                                                                Τμήμα διαχείρισης Ιστοσελίδας Δήμου

          ΘΕΜΑ : ΠΟΘΕΝ   ΕΣΧΕΣ  2016 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2015)  -
                        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


   Σας καταθέτω το συμπληρωμένο έντυπο ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής μου κατάστασης 2016  ( του Φορολογικού έτους 2015   -   3η δήλωση πόθεν έσχες), και την Δήλωση οικονομικών συμφερόντων για την ίδια χρονιά, η οποία αποτελεί  βεβαίωση κατάθεσης της στην αρμόδια " αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ",την οποία κατέθεσα μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο υποβολής με όλα τα οριζόμενα παραστατικά, μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή ‘’ΠΟΘΕΝ’’ και αριθμό κατάθεσης Δ1157-9999-2412-6103-2982-7.

            


Την ίδια σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλεται με email ,στους 1) Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,  2) Κο Γενικό Γραμματέα του Δήμου,   3) το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης ιστοσελίδας Δήμου στις   για την ανάρτηση της στον προβλεπόμενο χώρο της ιστοσελίδας του Δήμου Β.Β.Β., για  ενημέρωση όλων και την στήριξη της διαφάνειας στη Δημόσια διοίκηση.

Ταυτόχρονα αποστέλλεται  email με δελτίο τύπου προς τα μέσα ενημέρωσης και τη λίστα επαφών της  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. και αναρτάται στο blog της  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β  ( 1 έγγραφο 7 φύλλων  διπλής όψης συνημμένο )

  => ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  Η  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΟΘΕΝ  ΕΣΧΕΣ                                                                                          ΒΟΥΛΑ  23 / 01 / 2017

                                                                                             Ματόπουλος θάνος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
=> ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  Η  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ  ΠΟΘΕΝ  ΕΣΧΕΣ              
     ΣΤΟΝ  ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.Β.Β.
http://www.vvv.gov.gr/index.php/who-we-are/pothen-esxes/item/9151-2016