Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ του ΔΗΜΟΤΗ & της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ρι.Κι.Π. Β.Β.Β.


                                                                         Βούλα  21/2/2015  
                                                                                                                             Αριθμ. Πρωτοκ. : 015/2015          
                          
 
Δελτίο  Τύπου


  Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης,

κατέθεσε την πρόταση της για την ανάδειξη του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στην επικείμενη διεξαγωγή ψηφοφορίας  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2 Μαρτίου 2015.

 
Υποψήφιος  είναι: 

 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Δικηγόρος  


(ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Η ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ -    ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ )       
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 
                                 Βούλα 20/ 2 /2015     
 
                                        Αριθμ. Πρωτοκ. : 014  / 2015          
                
                                                                                        Προς :
                                                                                             κ.   Δήμαρχο
                                                                                             κα. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης – υποψηφιότητα εκ μέρους της Ρι.Κι.Π.   Β.Β.Β.
   Με τη θεσμοθέτηση του “συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης” εισήχθη  στην διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης η δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των δημοτικών υπηρεσιών. Με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 (Νόμος : “Καλλικράτης”) προβλέπεται η διαδικασία επιλογής και η αποστολή του προσώπου που θα επωμιστεί το συγκεκριµένο έργο σε κάθε Δήμο. Πρόκειται για εισαγωγή στην ελληνική δηµόσια τάξη του θεσμού του “δηµοτικού συνηγόρου του πολίτη” (municipal ombudsman) που ήδη λειτουργεί εδώ και δεκαετίες σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ωστόσο, η γενικότητα των διατάξεων του νόμου επιβάλλει την υιοθέτηση ορισµένων κατευθυντήριων γραµµών για την αποτελεσµατική λειτουργία του  θεσμού. 
Η οργάνωση και λειτουργία του συμπαραστάτη, ως δημοτικού οργάνου, θα πρέπει να ακολουθήσει τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από αντίστοιχα θεσμικά όργανα, µε βάση την εγχώρια εµπειρία (λ.χ. Συνήγορος του Πολίτη) αλλά και τα ειδικά χαρακτηριστικά του  Δήµου μας , στον οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί ο συµπαραστάτης.
   Με αυτό το σκεπτικό, καταθέτουμε την πρόταση υποψηφιότητας , η οποία διέπεται από µια πραγματιστική προσέγγιση για την λειτουργία του συμπαραστάτη, στη δεδομένης οικονοµικοκοινωνική συγκυρία, χωρίς όμως να υποτιμά την ανάγκη συγκρότησης ενός αποτελεσματικού οργάνου που θα καταστεί απαραίτητο στον δημότη και την επιχείρηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
    Ο προτεινόμενος υποψήφιος εκ μέρους της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι ο δικηγόρος κ. Πετράκος Ν. Χρήστος , εξαίρετος επιστήμονας και πολίτης με πολυετή ενασχόληση με τα κοινωπολιτικά ζητήματα . 
*Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του κ. Πετράκου Χρήστου επισυνάπτεται.
 
                                                                                                                 Για την Ρι.Κι.Π.   Β.Β.Β.
                                                                                                                    Ματόπουλος  θάνος
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                            Χρήστος Ν. Πετράκος


Φειδίου 2  • 106 7  Αθήνα
Αριθμός τηλεφώνου 2103800832 
Αριθμός Κινητού 6932584155 •                                        
E-mail christos.petrakos@gmail.comΠροσωπικές πληροφορίες
 

 

 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, πατέρας δύο κοριτσιών

Εθνικότητα: Ελληνική

 Έτος γέννησης: 1970

 Τόπος γέννησης: Πειραιάς
 
Εργασιακή εμπειρία
 

 

2013 -  …….,     Δικηγόρος Αθηνών

1999 – 2011,       INDEX ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΙΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.                  

                       Εσωτερικός ελεγκτής  

1995 – 1999,     Ασκούμενος Δικηγόρος

Σπουδές
 

 

1990 – 1995     Université de Lille II, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales                                                                             
 

Maîtrise en Droit Publique

Licence en Droit

Diplôme des Etudes Universitaires Générales en Droit
 
Κοινωνικές δραστηριότητες
 
 

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς

Μέλος της Γραμματείας της παράταξης Ενωμένοι Δικηγόροι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών


Γλώσσες


Αγγλικά  

Γαλλικά

 
 

 

 

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου