Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Δ.Τ. - ΟΙ '’ΧΟΡΗΓΙΕΣ'’ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΒΒ                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                       Βούλα  27/7/2015     

    blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                      Αριθμ. Πρωτοκ. : 063 / 2015          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook : www.facebook.com/rikipvvv   

                                       

Δελτίο  Τύπου - Ανακοίνωση


ΟΙ  '’ΧΟΡΗΓΙΕΣ'’  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΒΒΒ


Με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ΒΒΒ αφαιρέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, που προορίζονταν αρχικά για εκπόνηση μελετών (νέα σχολεία, πλατείες, δασολογική αξιολόγηση εκκλησιαστικής περιουσίας κλπ). Οι μελέτες αυτές επρόκειτο να γίνουν με διαγωνιστική διαδικασία, κατά τον ν.3316/05, κατά την οποία θα ελάμβαναν σημαντική έκπτωση (έως και 70% - όπως συμβαίνει σε κάθε Δημόσιο διαγωνισμό). Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, λόγω ελλιπούς στελέχωσης με συγκεκριμένες ειδικότητες μελετητών μηχανικών και έλλειψης τεχνολογικού εξοπλισμού, επανειλημμένα έχει δημόσια διατυπωθεί, αδυνατούν να εκπονήσουν την πλειοψηφία των μελετών αυτών και έτσι ανατίθενται με διαγωνισμό σε εξωτερικούς μελετητές, υπό την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με προφορικές εξαγγελίες του Δημάρχου, οι μελέτες αυτές θα εκπονηθούν τελικά με χορηγία πλουσίων συνδημοτών μας. Τα επιχειρήματα που προβάλλονται είναι η εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου για το Δήμο. Βάσει ωστόσο της νομοθεσίας και της μέχρι σήμερα ανάλογης εμπειρίας στο Δημόσιο τομέα, γεννούνται τα ερωτήματα:

1.     Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει δωρεές μόνο για προκαταρκτικό στάδιο μελέτης Δημοσίου. Ποιός θα εκπονήσει τις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής που απαιτούνται; Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, που αποδεδειγμένα αδυνατούν;

2.     Προβάλλεται το επιχείρημα της εξοικονόμησης χρόνου. Πως τεκμηριώνεται άραγε, τη στιγμή που μετά τη δωρεά της προκαταρκτικής μελέτης, θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρονοβόρα στάδια;

3.     Στον πρώην Δήμο Βουλιαγμένης υπάρχει εμπειρία 'δωρεάς' μελετών, που στην πράξη απεδείχθησαν ανεπαρκέστατες, γιατί είχαν εκπονηθεί από μελετητές της προτίμησης των χορηγών, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και αξιολόγηση των συμμετεχόντων βάσει της τεχνογνωσίας τους και εμπειρίας τους σε ανάλογα δημόσια έργα. Αποτέλεσμα; Η πολύχρονη καθυστέρηση για τις αναγκαίες διορθώσεις, προκειμένου οι μελέτες να γίνουν εφαρμόσιμες. Πως διασφαλίζεται λοιπόν η επάρκεια των μελετών και η ταχύτητα, με την ανάθεση σε μελετητές της προτίμησης των χορηγών;
 

4.     Η ανάθεση δημοσίων μελετών σε μελετητές της προτίμησης των χορηγών, αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των εκατοντάδων εξειδικευμένων, έμπειρων  μελετητών του Δημοσίου, που σήμερα μάλιστα πλήττονται από την ανεργία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ενώσεις των μελετητών του Δημοσίου προσέφυγαν δικαστικά κατά της μελέτης για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου που ανατέθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση. Το ΣτΕ με την  2152/2015 απόφασή του ΑΚΥΡΩΣΕ την υλοποίηση του έργου. Πως θα αντιδράσει ο Δήμος στο ενδεχόμενο ανάλογων εύλογων προσφυγών;

5.     Το επιχείρημα της εξοικονόμησης χρημάτων για το Δήμο, φαντάζει ως το πλέον ισχυρό. Ωστόσο, γεννάται το ερώτημα: Γιατί οι πρόθυμοι χορηγοί δεν χρηματοδοτούν την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για το Δήμο ή και την εκτέλεση αυτών των έργων και οι χορηγίες τους κατευθύνονται βασικά στις μελέτες;

6.     Σε σχέση με το παραπάνω, προβάλλονται εύλογα ενστάσεις ως προς το κατά πόσο είναι θεμιτό, χορηγοί (εύποροι συνδημότες μας κυρίως) να χρηματοδοτούν μελέτες δημοσίου, όταν όπως φημολογείται, έχουν ίδια συμφέροντα που άπτονται των πορισμάτων των μελετών αυτών, όπως για παράδειγμα είναι η δασολογική αξιολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας Βουλιαγμένης.....


Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Β.Β.Β. εκφράζει τις σοβαρές επιφυλάξεις της για την μέθοδο εκπόνησης  μελετών με ‘’χορηγίες’’ πλήθους δημοσίων μελετών στο Δήμο μας.


                                                                       ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου