Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΙΚΙΠ για ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ περι ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ


                     
{Αριθ. Πρωτ. Δήμου Β.Β.Β. - 46782/23.10.2015}
 
          

                                     Βούλα  22/10/ 2015     

  blogs        : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                            Αριθμ. Πρωτοκ. : 075  / 2015         
   Ε-mail       : rikipvvv@gmail.com                                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ
  Facebook : www.facebook.com/rikipvvv                          Προς:

                                                                                  Κο Δήμαρχο
                                                                                           Κα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                           Κα Πρόεδρο & Συμβούλους
                                                                                                 Δημοτικής Κοινότητας Βούλας
                                                                                           Κο Γενικό Γραμματέα


Σχετικά: 1ο - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ    
                        ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ -  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  17/9/2014
               2οΗχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - Σ.τ.Π. 7ος 2013 

                3οΣχετικά με τα Creative Commons /  creativecommons.ellak.gr

                4ο – 6 τρόποι να μοιραστείτε το έργο σας  /  creativecommons.ellak.gr

                5ο – Σύνομος οδηγός για τις άδειες Creative Commons /  creativecommons.ellak.gr
                6ο – You Tube – άδειες  creative  commons.
                 7ο -   Περί πνευματικών δικαιωμάτων /  ΤΕΙ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση προτάσεων για την σύνταξη της κανονιστικής απόφασης περί της                άδειας   χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων
               καθώς και  παράτασης   ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων   
               υγειονομικού ενδιαφέροντος και  ρύθμιση χρήσης βεγγαλικών, στα όρια του       Δήμου   Βάρης  Βούλας Βουλιαγμένης.

 
Ανταποκρινόμενοι στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης περί  της  άδειας   χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και  παράτασης   ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος και  ρύθμιση χρήσης βεγγαλικών, στα όρια   του  Δήμου   Βάρης  Βούλας Βουλιαγμένης, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Β. Β. Β., μετά την επεξεργασία στα συλλογικά όργανα της κίνησης, καταθέτει  τις προτάσεις που υποβάλλονται.

Αρχικά να αναφέρουμε ότι η ΡΙ.ΚΙ.Π. με την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου στις 17/9/2014,  έχει καταθέσει προτάσεις προς το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας για το θέμα της προέγκρισης αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(1ο σχετικό - https://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwMnk2aFE4RFVsZUU/view?usp=sharing  ).

 

Αναλυτικά προτείνουμε να συμπεριληφθούν στην κανονιστική απόφαση τα κάτωθι :

 
1.- Το θέμα της ηχορύπανσης από την λειτουργία των καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι σαφώς μία περιβαλλοντική υποβάθμιση, η οποία επηρεάζει την ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το θέμα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν πολυσύνθετο, γιατί η ηχορύπανση από τα  καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, λειτουργεί συσωρευτικά ιδίως σε περιοχές συγκέντρωσης πολλών καταστημάτων σε μία περιοχή (πλατείες. πεζόδρομοι, κέντρα γειτονιάς και πόλης).

Τα συμπεράσματα του πορίσματος Συνηγόρου του Πολίτη «Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» του 7ου 2013, μπορούν να είναι καθοριστικά χρήσιμα για την πρακτική αντιμετώπιση του προβλήματος   (2ο σχετικό - https://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zweU1CelhWak1UQjg/view?usp=sharing ).

2.-  Ο έλεγχος  της ηχορύπανσης εκτός του αστικού ιστού είναι επιβεβλημένος και πρέπει  να εφαρμόζεται επίσης σε περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κατάστημα εφόσον λειτουργεί νόμιμα, μέσα ή κοντά σε χώρους ή περιοχές οι οποίοι έχουν με νόμο χαρακτηριστεί σαν ‘’ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή περιβάλλοντος’’ ή είναι καταγεγραμμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή εντός ζωνών προστασίας με βάση συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα (Υμηττού – Παρακτίου μετώπου Σαρωνικού) ή ακόμη είναι περιοχή NATURA ή ακόμη έχει οριοθετηθεί σαν περιοχή προστασίας της άγριας ζωής, ενημερώνεται και  συμμορφώνεται  άμεσα με τις προβλεπόμενες διατάξεις για την προστασία αυτών των περιοχών.


3.- Το κατάστημα που αιτείται άδεια μουσικής ή παράταση, πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας, έναρξη εργασιών από την ΔΟΥ  και  εγγραφή στο ΓΕΜΗ ( μέσω ΕΒΕΑ), με ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας (σύμφωνα με τους ΚΑΔ 2008) και να ελέγχεται ότι είναι σε χώρο όπου επιτρέπεται από τις χρήσεις γης και είναι πολεοδομικά νόμιμο.

4.- Ορθότερο είναι να καθορίζονται με ακρίβεια οι ηµέρες και οι ώρες έναρξης και λήξης του ωραρίου μουσικής   ως εξής :

·       Τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή από 1/10 έως και 31/3,  για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο από 08.00 ώρα (08.00’π.µ.)  µέχρι και την 22.00΄ ώρα (10.00’μ.µ.) και για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από 08.00 ώρα (08.00’π.µ.)  µέχρι και την 23.00΄ ώρα (11.00μ.µ.).

·       Τη θερινή περίοδο, δηλαδή από 1/4  έως και 30/9,  για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο από 08.00 ώρα (08.00’π.µ.)  µέχρι και την 22.00΄ ώρα (10.00’μ.µ.) και για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από 08.00 ώρα (08.00’π.µ.)  µέχρι και την 23.00΄ ώρα (11.00μ.µ.)  και την απαγόρευση της μουσικής κατά της µμεσημβρινές ώρες από την 15.00΄ (03.00’μ.µ.) έως την 17.30΄(05.30’μ.µ.)  , υπό την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται  η ησυχία των περιοίκων.

5.- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από γνωμοδότηση της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Κοινότητας, κατόπιν της υποβολής συγκεκριμένου αιτήµατος από τον ενδιαφερόμενο για την παράταση ωραρίου για ορισμένο - περιορισμένο χρονικό διάστηµα, εξετάζει σύµφωνα µε τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστηµα του αιτούντος, [π.χ. εάν αυτό λειτουργεί εντός αµιγούς οικιστικής ή µη περιοχής, πυκνοκατοικηµένης ή µη, γειτνιάζει με νοσοκομεία – κλινικές – κέντρα αποκατάστασης – γηροκομεία, είναι απομονωμένο ή µη κ.λ.π.], το είδος και τη µορφή λειτουργίας καταστήµατος [π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασµένο ή ανοιχτό, µε ή χωρίς ηχεία, µε µηχανικά µέσα και µουσικά όργανα µε ηχεία κ.λ.π.], όπως και το εάν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν µε την  επιχειρηµατική του συµπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώµατα διαµαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, µηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας, κ.λ.π..

6.- Λόγω εθιµικού δικαίου στις τοπικές , θρησκευτικές και εθνικές εορτές, στις εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων ή σε γεγονότα που σχετίζονται µε καθιερωµένα πλέον εορταστικά τελετουργικά τα οποία εορτάζονται σε ιδιωτικούς χώρους (π.χ. γάµοι κλπ) επιτρέπεται η χρήση µουσικής και µουσικών οργάνων, µέχρι τις 24:00΄ ΑΥΣΤΗΡΑ , αρκεί η ηχοστάθµη τους να µην υπερβαίνει τα 80 db και να µη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.

7.- Ανάκληση της Άδειας λειτουργίας Μουσικής ή Παράτασης Ωραρίου Μουσικής

Η απόφαση περί της Άδειας λειτουργίας Μουσικής ή παράτασης ωραρίου µουσικής σε ένα κατάστηµα ανακαλείται από το όργανο που την εξέδωσε στις κάτωθι περιπτώσεις :

Α.- Όταν τα αρµόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα [12] µηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης που χορήγησε την Άδεια λειτουργίας Μουσικής ή την παράταση, βεβαιώσουν µε ηχόµετρο και σύµφωνα πάντα µε τη διαδικασία που προβλέπεται, δύο [2] παραβάσεις για υπέρβαση της επιτρεπόµενης µεγίστης ηχοστάθµης, ήτοι υπέρβαση των 80 decibell. Δεν απαιτείται η υποβολή μήνυσης από πολίτη καταγγέλλοντα, αλλά η απλή καταγγελία και η βεβαίωση της από τα αρμόδια όργανα.

Β.- Όταν τα αρµόδια προς τούτο όργανα εντός δώδεκα [12] µηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης που χορήγησε την παράταση, βεβαιώσουν εντός ενός ηµερολογιακού έτους, δύο [2] παραβάσεις παραβάσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου µουσικής . Δεν απαιτείται η υποβολή μήνυσης από πολίτη καταγγέλλοντα, αλλά η απλή καταγγελία και η βεβαίωση της από τα αρμόδια όργανα.

Γ.- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αρµοδίως ότι το κατάστηµα ή η επιχείρηση λειτουργούσε µε ανοικτές πόρτες και παράθυρα. Στις ως άνω περιπτώσεις η αρµόδια υπηρεσία θα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την ανάκληση αποφάσεως δια της οποίας χορηγήθηκε η Άδεια λειτουργίας Μουσικής ή η παράταση. Δεν απαιτείται η υποβολή μήνυσης από πολίτη καταγγέλλοντα, αλλά η απλή καταγγελία και η βεβαίωση της από τα αρμόδια όργανα.

Δ.- Για την παρακολούθηση  και καταγραφή των παραβάσεων από καταστήματα σχετικά με την ηχορύπανση, τηρείται κατάλογος με τα ακριβή στοιχεία των παραβάσεων και άμεσα ενημερώνεται ο φάκελος της επιχείρησης. Μόλις βεβαιωθούν ο απαιτούμενος αριθμός παραβάσεων, τότε επιβάλονται τα οριζόμενα από την κανονιστική απόφαση διοικητικά μέτρα.

8.-  Άδεια δηµόσιας εκτέλεσης µουσικών συνθέσεων χορηγούµενη από τους αντίστοιχους Οργανισµούς Συλλογικής ∆ιαχείρισης ή  εναλλακτικά τα δικαιώματα  για άδειες Creative Commons υπό τους δημοσιοποιημένους όρους των δημιουργών τους. Οι άδειες Creative Commons, δύναται να εκτελούνται δημόσια ,σύμφωνα πάντα με τις δημοσιοποιημένες επιθυμίες του δημιουργού – δημιουργών και να υπάρχει η ανάλογη σήμανση και αναφορά σε αυτή την επιθυμία.

Τηρούμενος κατάλογος στο διαδίκτυο, δημόσιων εκτελέσεων (υπό όρους π.χ.: κατηγορίες BY 4.0 – BY-ND 4.0)  http://search.creativecommons.org/ . ( ακολουθούν τα σχετικά).
    3οhttps://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwb082TmdvM3VDcWc/view?usp=sharing 
    4οhttps://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwZVR1dHlaOG5ldmc/view?usp=sharing 
    5οhttps://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwNjd5ZUlhOFE4dEk/view?usp=sharing 
    6ο https://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwYTJaM3EtaUtoWjQ/view?usp=sharing 
    7ο - https://drive.google.com/file/d/0B1TQVRkjg2zwMFhPZmdibC1wTmM/view?usp=sharing 


9.- Η χρήση βεγγαλικών και συναφών μέσων σε υπαίθριο χώρο, εκτός των άλλων προβλέψεων του νόμου και της κανονιστικής απόφασης, πρέπει να εξετάζεται η επάρκεια της επιφάνειας του χώρου όπου γίνεται η χρήση βεγγαλικών ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να  εισέλθει ή καταλήξει σε  όμορο χώρο άλλης ιδιοκτησίας.

Για το λόγο αυτό θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης ή τον τεχνικό που χειρίζεται τα βεγγαλικά, με σκαρίφημα στο οποίο θα φαίνεται ότι τηρείται ο παραπάνω απαράβατος όρος.


10.- Αρμόδια  όργανα για την εποπτεία και διενέργεια ελέγχων και καταγραφή των παραβάσεων.

 
Αρμόδια όργανα για την εποπτεία και την διενέργεια ελέγχων στα καταστήματα για την διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας τους ή της καταγραφής παραβάσεων είναι τα Αστυνομικά όργανα και η Δημοτική αστυνομία. Ελέγχους διενεργούν σε τακτικές προγραμματισμένες περιπολίες, αλλά και κατόπιν καταγγελιών από πολίτες ή φορείς.

Για την ορθή και αδιάβλητη καταγραφή των παραβάσεων τα κλιμάκια ελέγχου πρέπει να απαρτίζονται  από δύο  τουλάχιστον όργανα και ο Δήμος οφείλει άμεσα να εφοδιάσει  τα εποπτικά όργανα με αξιόπιστα και ενδεδειγμένα όργανα ηχομέτρησης, τα οποία και θα έχουν και την δυνατότητα  εκτύπωσης του αποτελέσματος της διενεργούμενης ηχομέτρησης  ( α/α ελέγχου, ένταση, ημέρα και ώρα ) και θα αποτελεί       αυτή η εκτυπωμένη καταγραφή αναπόσπαστο κομμάτι της καταγραφής παράβασης του διενεργούμενου ελέγχου.

 


                                                                                                              Για την ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

 
                                                                                                                 Βαρδαβάς  Μανώλης

                                                                                        Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου