Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.Β.Β.


   


                                         

                                                         
 
                        Βούλα  1/12/2015     

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                             Αριθμ. Πρωτοκ. : 084 / 2015          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   

                                       
Δελτίο  Τύπου - Ανακοίνωση


      ΜΙΚΡΑ   ΚΑΙ   ΜΕΓΑΛΑ   ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  Β.Β.Β.


1. ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με μεγάλη καθυστέρηση προχωράει το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και εκείνο της ανακύκλωσης στο δήμο μας. Όμως, η αύξηση του ειδικού τέλους ταφής απορριμάτων, δεν θα περιμένει. Σχεδόν θα διπλασιαστεί το 2016, από τα 45 στα 80€/τόνο, και πρόκειται να φτάσει τα 105€/τόνο το 2021 (χωρίς να συνυπολογίζονται τα αναπόφευκτα και αναμενόμενα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή ένωση για την μη επίτευξη των ετήσιων στόχων απομείωσης των σύμμικτων απορρίμματων). Τέλος που θα μετακυληθεί κατευθείαν στους δημότες. Άμεσης προτεραιότητας είναι η εφαρμογή από τον ίδιο το Δήμο πρακτικών ανακύκλωσης σε ότι αφορά πρώτα και κύρια τα απορρίμματα που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες του (κλαδέματα, χαρτί κλπ), γεγονός που θα μειώσει σημαντικά τα σκουπίδια που στέλνονται ανεπεξέργαστα για ταφή στη Φυλή, αλλά θα δώσει και το “καλό παράδειγμα” στους δημότες για την ανάγκη ολοκληρωμένης ανακύκλωσης.

Η καθυστέρηση που θα μας φέρει προ τετελεσμένου δεν συνιστά απλά ολιγωρία. Συναρτάται άμεσα με τις φαραωνικές βλέψεις για εργοστάσιο καύσης, με πιθανή χωροθέτηση στα όρια του δήμου μας. Μια τέτοια εγκατάσταση, θα φέρει βαρύ περιβαλλοντικό φορτίο ενώ απαγορεύεται η χωροθέτησή της. Συναρτάται επίσης και με τις επαφές Πατούλη με Γερμανούς επιχειρηματίες και την συνεχή και επίμονη αποστολή εντύπων – ερωτηματολογίων με σκοπό την καταγραφή επενδυτικών ευκαιριών για υποψήφιους επενδυτές στο θέμα της διαχείρισης απορριμάτων - και όχι μόνο -επενδυτικές ευκαιρίες τις οποίες αποδέχεται και προωθεί ο Δήμαρχός μας.

 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ


Μια “μικρή” διαφοροποίηση στους συντελεστών επιβολής Δημοτικών τελών και φωτισμού, επιχειρήθηκε από τον Δήμαρχό μας για τους στεγασμένους (επαγγελματικούς) χώρους γενικής χρήσης ΑΝΩ των 6.000 τ.μ. Στην απόφαση Δημοτικών τελών και φωτισμού του 2015 προβλεπόταν στη Βουλιαγμένη τα καταστήματα 1- 6.000 τ.μ. να πληρώσουν 5,87€/τ.μ., ενώ για τους αντίστοιχους χώρους άνω των 6.000 τ.μ. προβλεπόταν να πληρώσουν 3,10€/τ.μ..

Με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου και εισήγηση του Δημάρχου       προτάθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η ψήφιση των Δημοτικών τελών για το 2016 με την διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την απόφαση για το 2015. Όμως στην κατηγορία που περιλαμβάνει μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες π.χ. Τον “Αστέρα Βουλιαγμένης”, στο προς ψήφιση κείμενο περιελάμβανε μείωση στα 2,94 €/τ.μ..

Πόσα είναι άραγε τα ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Βουλιαγμένης που ξεπερνούν τα 6.000 τ.μ. και σε ποιους “αναξιοπαθούντες” ανήκουν;

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου