Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Κατάθεση προτάσεων και θέσεων ΡΙΚΙΠ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ΣΜΠΕ του Αστερα Βουλιαγμενης

  

   
blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Βούλα  5 / 7  /2016
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 039 / 2016 

                                                                                                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                                                                    Προς:

·       Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
·       Περιφερειακές παρατάξεις
·       Περιφερειακούς Συμβούλους
·       Κο Αναγνωστόπουλο Αθαν.   -
                                                                                                             Εισηγητή ΣΜΠΕ Αστέρα Βουλιαγμένης
·     Περιφ. Αττ.-Γεν.Διευθ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ/       
Διευθ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
·       Λίστα αποδεκτών Δ.Τ.


Θέμα:  Κατάθεση προτάσεων και θέσεων της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επί της εξεταζόμενης ΣΜΠΕ του νέου ΕΣΧΑΔΑ για τη χερσόνησο του  Μικρού Καβουρίου και των ακινήτων του Αστέρα Βουλιαγμένης, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 7/7/2016 – θέμα 10ο .


    Η ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. εξετάζοντας διαχρονικά την αδικαιολόγητη εκποίηση μαζί με τα ξενοδοχεία του Αστέρα Βουλιαγμένης που βρίσκονται στη χερσόνησο του  Μικρού Καβουρίου, των παραλιών – αρχαιολογικών χώρων – δασικών εκτάσεων και Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων , σας καταθέτει συνημμένα τις εμπεριστατωμένες απόψεις της για κοινοποίηση στους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις υπηρεσίες για να συμβάλλει στην διαμόρφωση γνώμης και λήψη απόφασης επί της συζήτησης του 10ου θέματος ‘’ Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο αναπροσαρμογής του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) για το ακίνητο του Αστέρα Βουλιαγμένης, Μικρό Καβούρι ‘’ κατά την συνεδρίαση της 7/7/2016.

Μιας συνεδρίασης που εξετάζει το θέμα με εγκληματική καθυστέρηση, με δεδομένο ότι η ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 152/2016 (4/7/2016) θετική γνωμοδότησή της έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την εκποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η όποια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκ των πραγμάτων καθίσταται απλά άνευ αντικειμένου, ενώ η έγκαιρη γνωμοδότησή του σαν σώμα αιρετών θα καθιστούσε την απόφαση βαρύνουσα και ικανή να αποτελέσει μέρος της τελικής γνωμάτευσης από το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο.

Παρακαλούμε το εισαγωγικό αυτό έγγραφο να αναγνωστεί από το γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου στους περιφερειακούς συμβούλους και τους παριστάμενους στην Δημόσια συνεδρίαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

                                                                                                           Για την   ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.


                                                                                                 Ματόπουλος  θάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου