Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ 2016

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης στο Δήμο Β.Β.Β. : 35896/9.9.2016

  
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                                                  Βούλα  9 / 9  /2016 
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 053 / 2016  
   Facebook: www.facebook.com/rikipvvv
                                                                                        

                                                                                                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ
                                                                                         ΑΜΕΣΗ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

                                                                                                   Προς
                                                                                                   κο.   Δημάρχο
                                                                                                              κα.  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                              κες. Πρόεδρους Δημοτικών Συμβουλίων
                                                                                                               κο.  Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου
                                                                                                               Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων


   Θέμα: Παράδοση  φακέλου πρότασης ΡΙ.ΚΙ.Π. για την ‘’ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ   
                ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ’’ στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.


Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε η ΡΙ.ΚΙ.Π. για την ενημέρωση των πολιτών
για το σοβαρό θέμα της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης και της δέσμευσης  την οποία αναλάβαμε με δημόσια τοποθέτηση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων στην διαβούλευση για την τακτική αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης ποιότητας υδάτων ακτών κολύμβησης, σήμερα υλοποιείται.

Δημιουργήσαμε για αυτό το σκοπό ξεχωριστούς φακέλους με τις προτάσεις ανά ακτή κολύμβησης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με πλήρη τεκμηρίωση για το θέμα.

Αναλυτικά δημιουργήσαμε πλήρη φάκελο για 14 ακτές και προτείναμε την ένταξη στη διαδικασία παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων 5 νέων ακτών καθώς και το διαχωρισμό των σημείων σε 4 ακτές με επαύξηση τους και επαναπροσδιορισμό σε 9 σημεία τελικά για σαφέστερη και ακριβή αποτύπωση των μετρήσεων της ποιότητας υδάτων ανάλογα με τη χρήση και τις ανάγκες παρακολούθησης.

Σε κάθε φάκελο γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε ακτής και σημειώνονται και όλα τα σημεία στα οποία  υφίστανται εκβολές οι οποίες θεωρούνται παράγοντες επιβάρυνσης και εγκυμονούν  κινδύνους.  

Επισημαίνουμε επίσης με αυτό έγγραφο που καταθέτουμε μαζί με το σύνολο των φακέλων στο Δήμο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας την ανάγκη θεσμοθέτησης δεσμευτικών κανονισμών και καθορισμού αρμοδιοτήτων σε κάθε επίπεδο διοίκησης, και τελικά στους Δήμους οι οποίοι και θα πρέπει να είναι οι φορείς τοπικής ενημέρωσης των πολιτών  με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μέτρησης  αλλά και  τη χωροθέτηση  πινακίδας υπόδειξης του σημείου ελέγχου και των μηνιαίων αποτελεσμάτων τους σε κάθε ακτή κολύμβησης. 

Τα δεδομένα των φακέλων της πρότασης για την  αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης ποιότητας υδάτων ακτών κολύμβησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ, μαζί με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα
 ( http://rikipvvv.blogspot.gr/ - ΥΔΑΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 
    ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2016 ).                       

                                                                                                       για την 
                                                                                                  ΡΙ.ΚΙ.Π.    Β.Β.Β.
                                                                 
                                                                                      Ματόπουλος Θάνος 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου