Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Δ.Τ. ΡΙΚΙΠ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  για το  ΕΣΧΑΔΑ  του ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

                     

                         

                                                                                                                                     Βούλα  5/12/2016     

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 064 (α)/ 2016          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   
                                 
Δελτίο  Τύπου - Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  για το  ΕΣΧΑΔΑ  του ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

   Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. συνέταξε και κατέθεσε σήμερα στο ΣτΕ προσφυγή για διερεύνηση τόσο του πολεοδομικού καθεστώτος όσο και του δασικού χαρακτήρα όλης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, η οποία υπογράφεται από μέλη της αλλά και πολίτες του Δήμου.

   Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της προάσπισης του Δημόσιου χώρου και του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της  χερσονήσου, και έχοντας πάντα αναδείξει τεκμηριωμένα τα παράτυπα  αυτής της εκποίησης Δημόσιας περιουσίας με όρους προνομιακούς για τους αγοραστές και τίμημα   εξευτελιστικά χαμηλό για το Δημόσιο , κατέθεσε σήμερα, μετά την εξώδικη πρόσκληση της 26/10/2016, προσφυγή στο ΣτΕ για την πλήρη και εκ νέου διερεύνηση  των όρων έγκρισης του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. .

Η προσφυγή αναδεικνύει σημεία σχετικά με το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς τα οποία θεωρούμε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την τελευταία γνωμοδότηση του ΣτΕ (152/2016) και τα περισσότερα αναφέρονται και στην  απόφαση-γνωμοδότηση  236/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία ελήφθη μετά την τελευταία απόφαση του ΣτΕ. Αφορούν δε το εξαιρετικής σημασίας θέμα του εάν είναι η χερσόνησος περιοχή εντός σχεδίου πόλης και εντός Γ.Π.Σ. ή εκτός σχεδίου πόλης και εκτός Γ.Π.Σ. όπως εμπεριστατωμένα αποδεικνύουμε με την προσφυγή μας.

Εφόσον αποδειχτεί από την διαδικασία επεξεργασίας και γνωμοδοτήσει το ΣτΕ ότι είναι οριστικά εκτός σχεδίου και Γ.Π.Σ. περιοχή, τότε η διαδικασία έγκρισης του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. είναι τελείως διαφορετική και αμέσως απεμπλέκει το Δημόσιο και κοινόχρηστο τμήμα της χερσονήσου.

   Ταυτόχρονα αναδεικνύουμε το σημαντικότατο θέμα του δασικού χαρακτήρα της χερσονήσου.

Σε αυτό είχαμε και έχουμε συνεργασία και στήριξη από την Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης και έτσι σήμερα αναδεικνύουμε ταυτόχρονα το σημαντικό έγγραφο που εξασφάλισε η Ο.Κ.Ε. και αφορά το δασικό χαρακτήρα της χερσονήσου, όπως αναφέρει στο σχετικό Δ.Τ. της ‘’ Όπως προκύπτει από το έγγραφο-ντοκουμέντο αυτό, της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει υποβληθεί από 24/6/2015, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Δήλωση Ιδιοκτησίας για την εν λόγω έκταση, για Δημόσιο Δάσος, 436,20 στρεμμάτων, το οποίο ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Κράτος και μάλιστα σε εκτός σχεδίου περιοχή…’’.


¨Έτσι με την προσφυγή στο ΣτΕ και την αναμενόμενη απόφαση ότι είναι εκτός σχεδίου πόλης και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου περιοχή διασφαλίζεται η αποφυγή της επέκτασης των τουριστικών χρήσεων αλλά και όσων χρήσεων επιδιώκουν οι αγοραστές και διασφαλίζεται η  δασική περιοχή που κινδύνευε από την επέκταση της δόμησης. Ταυτόχρονα δημιουργούνται συνθήκες για διεύρυνση της προστασίας και προσβασιμότητας τόσο στα παράκτια όσο και στο αρχαιολογικά τμήματα της χερσονήσου.

                                                                                             ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.   


* ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  & Το έγγραφο της Απ.Διοικ.Αττικής για το ΔΑΣΙΚΟ  
ΣΤΟ  ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Ο. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                        
                                                       
                       Βούλα  5/12/2016     
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                       Αριθμ. Πρωτοκ. : 064 (β) / 2016          
  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   
                                  
Δελτίο  Τύπου – Ανακοίνωση
(για οικονομικό Τύπο)
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  για το  ΕΣΧΑΔΑ  του ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
   Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. συνέταξε και κατέθεσε σήμερα στο ΣτΕ προσφυγή κατά του ΕΣΧΑΔΑ του  Αστέρα  Βουλιαγμένης, για διερεύνηση τόσο του πολεοδομικού καθεστώτος όσο και του δασικού χαρακτήρα όλης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, η οποία υπογράφεται από μέλη της αλλά και πολίτες του Δήμου.

Οι λόγοι ακυρώσεως που επικαλούμαστε  είναι:

1.Η προσβαλλομένη εντάσσει παρανόμως την επίδικη έκταση στο σχέδιο πόλεως,  καθώς πρόκειται για εκτός σχεδίου έκταση με ανέκαθεν δασικό χαρακτήρα , αντίθετα προς  το άρθρο 60 του ν998/1979 ,όπως ισχύει, το οποίο απαγορεύει την ένταξη των δασών και των δασικών εκτάσεων στο σχέδιο πόλης.

2.Η προσβαλλομένη  εγκρίνει παρανόμως   ΕΣΧΑΔΑ που προβλέπει δόμηση σε δασική  έκταση, αντίθετα με την παρ 3 του άρθρου 11 του ν3986/2011 η οποία προβλέπει ότι  η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων, στα οποία περιλαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική   νομοθεσία πραγματοποιείται  σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου  998/1979 και ειδικότερα  τό άρθρου 60 αυτού.
3. Η προσβαλλομένη εγκρίνει την επέκταση των τουριστικών εγκαταστάσεων εντός της δασικής έκτασης του Αστέρα  αντίθετα προς  το άρθρο 49, παρ 3 και 4α, 4β του ν998/1979, όπως ισχύει,  το οποίο  απαγορεύει τις  εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα στα δάση και τις δασικές εν γένει εκτάσεις κείμενες εντός της περιφερείας του νομού Αττικής.
Σχετικά με τις παραπάνω παραλήψεις είχαμε ενημερώσει τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και την αγοράστρια εταιρεία  με  εξώδικη πρόσκληση  που τους κοινοποιήθηκε στις 26/10/2016, όμως μας αγνόησαν και προχώρησαν στην ολοκλήρωση της πώλησης του ΑΣΤΕΡΑ.

 Στον αγώνα αυτό συνεργαζόμαστε στενά  με την   Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης (Ο.Κ.Ε.) και έτσι σήμερα  αναδεικνύουμε  ταυτόχρονα το σημαντικό έγγραφο που εξασφάλισε η Ο.Κ.Ε.  , όπως αναφέρει στο σχετικό Δ.Τ. της  ‘’ Όπως προκύπτει από το έγγραφο-ντοκουμέντο αυτό, της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει υποβληθεί από 24/6/2015, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, Δήλωση Ιδιοκτησίας για  όλη τη χερσόνησο του Μικρού Καβουρίου,  ως  Δημόσια Δασική έκταση , 436,20 στρεμμάτων ,η οποία    ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα στο Ελληνικό Κράτος και μάλιστα σε εκτός σχεδίου περιοχή…’’.
                                                                                                         ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.    
    * ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ  & Το έγγραφο της Απ.Διοικ.Αττικής για το ΔΑΣΙΚΟ