Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. με ΗΓΕΣΙΑ Υ.Π.ΕΝ.

 
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                              
blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Βούλα   9 / 3  /2017
Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 007 / 2017 
Τηλ          :  6940108002                                                                   

                                                                                                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ

                                                                                                  Προς:
                                                                                              αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας-
                                                                                               κο Σωκράτη Φάμελλο

Θέμα:  Θέσεις και προτάσεις της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. για τα θέματα αρμοδιότητας  Υ.Π.ΕΝ.  που  
                επιθυμούμε να συζητήσουμε στην συνάντηση μας.


    Η ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. επεδίωξε την συγκεκριμένη συνάντηση για να ενημερώσει τη πολιτική ηγεσία   του Υ.Π.ΕΝ. για τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες-δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αλλά και να ενημερωθεί σχετικά με αυτά.

Τα θέματα που επιθυμούμε να συζητήσουμε και να ενημερώσουμε σχετικά για τις θέσεις και προτάσεις μας πάνω σε αυτά είναι:

* ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΜΕ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

1.      Υμηττός : Οι θέσεις μας για το Π.Δ. προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού καθώς και η υπό σύνταξη ΣΜΠΕ για το υπό επεξεργασία Π.Δ. το οποίο οα προκύψει ,       με δεδομένη την  εξ αναβολής συζήτηση για αυτό θέμα στο ΣτΕ 10/3/2017.
 – Εξειδίκευση στο σημαντικό θέμα της οριστικής επίλυσης της ομηρίας των κατοίκων του οικισμού στο  Χέρωμα, με νομοθετική παρέμβαση. Να  επιλυθεί το διαχρονικό αυτό θέμα των κατοίκων οι όποιοι κατοικούν μόνιμα στην περιοχή πολύ πριν την σύνταξη και ψήφιση  του Π.Δ. του Υμηττού και λόγω των προβλέψεων του ΠΔ δεν μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες υποδομές στην περιοχή για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, όπως σαφώς δικαιούνται σαν   πολίτες οι οποίοι έχουν συνταγματικά το δικαίωμα της ισότιμης αντιμετώπισης από την πολιτεία.
Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να επισημάνουμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ισορροπία  του εύθραυστου περιβαλλοντικού ισοζυγίου του ορεινού όγκου του Υμηττού συνολικά.

2.      Παράκτια ζώνη Σαρωνικού : Κατάθεση θέσεων και παρατηρήσεων για το υφιστάμενο  Π.Δ. ΦΕΚ 254 Δ / 5.3.2004 ‘’καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης  και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από Φαληρικό όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα’’ και λόγω της έναρξης διαλόγου επικαιροποίησης του. 

Στόχος η εφαρμογή όσων θετικών προβλέπει και δεν έχουν υλοποιηθεί και η απαλοιφή των φωτογραφικών προβλέψεων. Επίσης όσες παρεμβάσεις έχουν γίνει με καταστρατήγηση στην ουσία του βασικού σκεπτικού του ΠΔ για την προστασία της παραλιακής ζώνης, να απομακρυνθούν άμεσα.

Στον επιβλέποντα και τον μελετητή στον οποίο έχει ανατεθεί η επικαιροποίηση του Π.Δ. ΦΕΚ 254 Δ / 5.3.2004, επιθυμούμε σαν εκλεγμένη Δημοτική κίνηση πολιτών να καταθέσουμε λεπτομερείς προτάσεις, τόσο όσο αφορά όλο το πλαίσιο προστασίας των παραλιακών ζωνών, όσο και συγκεκριμένα για το τμήμα που αφορά τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Με δεδομένο την υπό εξέλιξη παραχώρηση των παράκτιων ζωνών σε Δήμους πιστεύουμε ότι αυτή πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας και ανάδειξης των παράκτιων ζωνών.
Πιστεύουμε ακράδαντα  ότι οι Δήμοι είναι εξ ορισμού οι φυσικοί φορείς διαχείρισης και κυρίως προστασίας των παράκτιων περιοχών που βρίσκονται μέσα στα χωρικά όρια της διοικητικής αρμοδιότητάς τους.
Η διαχείρισή των παράκτιων περιοχών, όμως οφείλεται να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στον πολίτη και να διασφαλίζεται η κοινοχρηστία τους σαν Δημόσιο αγαθό.
Αποδεχόμαστε την επιστημονικά τεκμηριωμένη παραδοχή ότι οι παραλιακές περιοχές αποτελούν ευαίσθητα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα και το κράτος και οι φορείς του σύμφωνα με το νόμο  αλλά και διεθνείς συμβάσεις οφείλουν να διασφαλίζουν  την αειφόρο προστασία και βιωσιμότητά τους σε κάθε περίπτωση.
Με αυτό το σκεπτικό η προστασία της παραλιακής ζώνης οφείλει να συμπεριλάβει στις προβλέψεις της και όλη την προβλεπόμενη θαλάσσια περιοχή που ασκείται η συνήθης κολυμβητική δραστηριότητα από τους πολίτες.
Επομένως η διαχείριση των παραλιών θέλουμε να έχει σαν πρώτο μέλημα της παρεμβάσεις ήπιων χρήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τη φυσική αποστολή των παραλιών.

Η διασφάλιση της ελεύθερης, δωρεάν και ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των πολιτών πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα κάθε σχεδιασμού και παρέμβασης ήπιων χρήσεων.
Καλό είναι αρχικά να υπάρξει η κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία με ταυτόχρονη ενεργοποίηση του αναγκαίου και προβλεπόμενου περιφερειακού σχεδιασμού και συντονισμού.

3.      Νέος χωροταξικός νόμος 4447/2016 και περιβαλλοντικές εντάσεις, με την έναρξη εφαρμογής του. Διαδικασίες ( ΚΥΑ – ΠΔ ) και τελικά χρόνος έναρξης εφαρμογής. Ήδη δόθηκε στην δημοσιότητα το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
Πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας με την αναγκαία σύνδεση και εναρμόνιση με τους ισχύοντες  Κ.Α.Δ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό και λειτουργική εφαρμογή τους;
Πρέπει να υπάρχει σε προτεραιότητα η πρόβλεψη για την εναρμόνιση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την σταδιακή μετάβαση στο νέο, χωρίς την υποβάθμιση του υπάρχοντος αστικού και  φυσικού περιβάλλοντος.

4.      Διαχείριση απορριμμάτων: η εφαρμογή του εναρμονισμένου με τις ευρωπαϊκές οδηγίες εθνικού σχεδιασμού και ο νέος αναθεωρημένος  ΠΕΣΔΑ σε  περιφερειακό επίπεδο σχεδιασμού και τελικά  η εναρμόνιση και  υλοποίηση του κατατεθειμένου Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ΤΣΔΑ) για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΑΔΑ: ΩΡΡΘΩΨΖ-6ΨΨ).
Καταγράφεται η βούληση σε τοπικό επίπεδο από τον νυν Δήμαρχο να εφαρμόσει σταδιακά την καύση σύμμεικτων απορριμμάτων και μάλιστα μη προδιαλεγμένων.

5.     Ύδατα ακτών κολύμβησης:  Πρόταση της ΡΙΚΠ την οποία και αποδέχθηκε και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για την αναθεώρηση των σημείων ελέγχου και δειγματοληψίας των υδάτων των ακτών κολύμβησης. Η πρόταση προωθήθηκε υπηρεσιακά για μελέτη και επεξεργασία, με σκοπό την λήψη απόφασης και  την αναμόρφωση του δικτύου σημείων ελέγχου ποιότητας υδάτων ακτών κολύμβησης.
Σε ποιό σημείο βρίσκεται η υπόθεση της αναθεώρησης των υφιστάμενων σημείων δειγματοληψίας των ακτών κολύμβησης;                                                                                         
Επίσης σημαντικό είναι η εκ νέου ενεργοποίηση  της  διαδικτυακής  εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων η οποία αποτυπώνει και δημοσιοποιεί έγκαιρα τα δεδομένα των δειγματοληψιών του δικτύου σημείων ελέγχου ποιότητας υδάτων ακτών κολύμβησης. Είναι επιτακτική ανάγκη η επαναλειτουργία αυτής της  διαδικτυακής  εφαρμογής για την τεκμηριωμένη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.

6.      Η προστασία της λίμνης Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 51 Δ 2003) από τις υπαρκτές και καταγεγραμμένες ‘’παραβιάσεις’’ – υπερβάσεις της νομοθεσίας αλλά κυρίως της επιστήμης.
Η λίμνη και η ευρύτερη περιοχή της Φασκομηλιάς είναι χώρος απαράμιλλης και μοναδικής ομορφιάς   και μνημείο της φύσης.
Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεται η άποψη ότι σε μία περιοχή με μια τόσο μικρή λίμνη είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο ζώνες προστασίας εντός του ελλειψοειδούς έγκυλου
 μέσα στο οποίο  βρίσκεται (με μήκος 260 μέτρα και πλάτος 145 μέτρα)με τις λειτουργίες της πιο  οχλούσας  να μην επηρεάζουν καταλυτικά και την ύπαρξη της άλλης.
Αλλά και στην ευρύτερη περιοχή με τις άλλες δύο ζώνες και κυρίως σε αυτή της  αστικής χρήσης καταγράφονται σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις και αυτό  έχει ολέθρια αποτελέσματα στο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της λίμνης.
 Ήδη το 2011 αλλά και ειδικά το 2016 καταγράφηκαν σημαντικές και παρατεταμένες επιβαρύνσεις (μόλυνση) των  υδάτων της λίμνης.
Η πρόταση της ΡΙ.ΚΙ.Π. για πραγματική και ουσιαστική προστασία της λίμνης Βουλιαγμένης είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου προστασίας με το σκεπτικό που αναφέρεται παραπάνω και η δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας ζώνης ελεγχόμενης ουσιαστικής προστασίας του συνόλου του φυσικού περιβάλλοντος . Όλες οι νεώτερες τεράστιες εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και στην ουσία χωροθετούν υπέρμετρες χρήσεις ( συναυλίες- ιδιωτικά γλέντια και μάλιστα  πολυήμερα – έντονη μουσική και υπέρμετρος φωτισμός ) πρέπει να σταματήσουν άμεσα.

7. Νήσοι  Φλέβες : Οι επανειλημμένες ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων στις οποίες κάθε φορά αναφέρεται στις  νήσους Φλέβες, έχουν ανησυχήσει όλη την τοπική κοινωνία. Οι σκέψεις και προτάσεις για δημιουργία τεράστιων τουριστικών  μονάδων με το σύνολο των υποδομών τους σίγουρα θα αλλοιώσουν και θα καταστρέψουν την φυσική ομορφιά των νήσων Φλέβες.
Η εξαιρετικής ομορφιάς και ιδιαίτερης περιβαλλοντικά αξίας νήσοι Φλέβες, αλλά  και η ευρύτερη περιοχή χρειάζεται να προστατευτούν και να αναδειχτούν με γνώμονα την απόλυτη προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  πιστεύει στην προστασία των τελευταίων παρθένων νήσων οι οποίες βρίσκονται στο Σαρωνικό και αποτελούν το ύστατο καταφύγιο της  διατήρησης του φυσικού πλούτου.

8.  Δασικοί χάρτες : Σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία  σύνταξης και ανάρτησης των δασικών χαρτών και ποια είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και τελικά η κύρωσης τους, για την περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης;

                                                                                              ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

                                                                                           Ματόπουλος θάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου