Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΡΙ.ΚΙ.Π. - Σύνταξη ψηφίσματος στήριξης των  εργαζομένων  του  Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης


   blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                                 Βούλα  8 / 5  /2017

  Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                   Αριθμ. Πρωτοκ. : 016 / 2017 


 

                                                                                                            ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                    Προς:

                                                                            Κο Δήμαρχο

                                                                                    Κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                    Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων - κινήσεων
Θέμα:   Σύνταξη   ψηφίσματος  στήριξης  των  εργαζομένων  του  Δήμου  Βάρης  

              Βούλας  Βουλιαγμένης    Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. προτείνει στην διαπαραταξιακή επιτροπή για την σύνταξη του ψηφίσματος στήριξης των εργαζομένων του Δήμου μας το παρακάτω σχέδιο ψηφίσματος:                                                          ΨΗΦΙΣΜΑΤο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του αυτοδιοικητικού του ρόλου σαν κυρίαρχο πολιτικό όργανο λήψης αποφάσεων για τον Δήμο εκδίδει ψήφισμα στήριξης των εργαζόμενων.«Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ομόφωνα αποφασίζει τη στήριξη και προστασία για όλους του εργαζομένους στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, με οποιαδήποτε μορφή  εργασιακής σχέσης στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η στήριξη αυτή αφορά την άσκηση των καθηκόντων τους που τους ανατίθενται υπηρεσιακά, εγγράφως αλλά και προφορικά, από την Αιρετή και υπηρεσιακή διοίκηση και καλύπτει καθολικά κάθε εργαζόμενο για κάθε μορφής επίθεση - στοχοποίηση και πιθανά προβλήματα και περιλαμβάνει νομική – υγειονομική – ηθική – υπηρεσιακή – κοινωνική προστασία. »                                                                                                       Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.                                                                                        

                                                                                             Ματόπουλος  θάνος

              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου