Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. - Ψήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Κατάθεση στον Δήμο ΒΒΒ Αριθμός πρωτοκόλλου: 4342/5.2.2018

                                                                  
                                                                        
                                                               Βούλα  05 /02 /2018    
  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                    Αριθμ. Πρωτοκ. : 08  / 2018          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv                                        ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ
                                                                         ΑΜΕΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
                                                                                              
                                                                                          κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                          κο Δήμαρχο
                                                                                          κους Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων
                
Θέμα: Πρόταση της  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. για την σύνταξη κείμενου ψηφίσματος και δράσεων στήριξης 
             από  Δημοτικό συμβούλιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Μετά την αποδοχή  του Δημάρχου στην πρόταση της  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. για την σύνταξη κείμενου ψηφίσματος και δράσεων στήριξης  από  Δημοτικό συμβούλιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. καταθέτει την δημοσιοποιημένη πρόταση της για το θέμα για να ανοίξει ο διάλογος και να μορφοποιηθεί το κείμενο για τελική έγκριση στο επόμενο Δημοτικό συμβούλιο.
Η πρόταση ψηφίσματος της  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. να κοινοποιηθεί επίσης στις Δημοτικές παρατάξεις και τον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου.

«Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  στηρίζει την πρωτοβουλία προστασίας συνολικά της πρώτης – κύριας κατοικίας,  η οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια, από κάθε μορφής επιβουλή πλειστηριασμού    ή  κατάσχεσης, από όπου και εάν προέρχεται (τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ) χωρίς καμία άλλη υποσημείωση ή εξαίρεση. Το σπίτι αυτό που στεγάζει κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια αποτελεί  σαφέστατα κοινωνικό αγαθό ύψιστης σημασίας και η πολιτεία όφειλε να το έχει διαφυλάξει γι αυτό το λόγο, με σαφή και ξεκάθαρο νομοθέτημα χωρίς ημερομηνία λήξης. Ακόμη και τώρα οφείλει η κυβέρνηση να  σταματήσει κάθε ενέργεια πλειστηριασμού και κατάσχεσης της πρώτης – κύριας κατοικίας, η οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια   και να φέρει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή νόμο καθολικής προστασίας αυτής της κατοικίας,  τον οποίο οφείλουν να στηρίξουν όλα τα πολιτικά κόμματα.
Ο Δήμος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα προωθήσει αυτό το ψήφισμα στήριξης και δράσεων της πρώτης κατοικίας σε όλους τους αυτοδιοικητικούς φορείς και τα συλλογικά όργανα για ενδυνάμωση αυτού του δίκαιου αιτήματος με υιοθέτηση του και ανάληψη κοινών δράσεων.
Ο Δήμος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής στήριξης των ασθενέστερων συμπολιτών μας θα συστήσει ομάδα υποδοχής αιτημάτων πολιτών που κινδυνεύει η πρώτη κατοικία στην οποία διαμένουν  από κατάσχεση ή πλειστηριασμό με σκοπό την παροχή βοήθειας στους τομείς της νομικής συμβουλής και κοινωνικής στήριξης. Σε όσους αποδειχθεί ότι έχουν λόγω υπερχρέωσης και κοινωνικών κριτηρίων θέμα κατάσχεσης  ή  πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας που διαμένουν, ο Δήμος θα προβεί στην αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων χρεών τους και θα τους εντάξει στους δικαιούχους απαλλαγής από δημοτικά τέλη φωτισμού – καθαριότητας.»
                                                                                                                                 ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.
 48/2018 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου με τίτλο: Ψήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
(ΑΔΑ: Ψ408ΩΨΖ-Φ5Β)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου