Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

Ο ‘’ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ’’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ .


                                    


                                                                Βούλα  19/2 /2020   

  blogs      : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 002 / 2020          

   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      

  Facebook: www.facebook.com/rikipvvv                                                                                   Δελτίο  Τύπου – ΑνακοίνωσηΟ  ‘’ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ’’  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΣΤΟΧΟΣ  Η  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΑΠΟ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΑ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ .Από το Δήμο μας και το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας διοργανώθηκε μια ενημερωτική εκδήλωση με το ζωτικής σημασίας θέμα «Σεισμοί & Μέτρα Προστασίας» την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Ιωνία, με ομιλητή τον Δρ Γεράσιμο Παπαδόπουλο (Σεισμολόγο, Μέλος Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου ΟΑΣΠ) και παρεμβαίνοντα τον  κ. Ευθύμιο Λέκκα (Καθηγητή  Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ).

Στην εκδήλωση αυτή εκτός του θέματος της πρόληψης και αντιμετώπισης των σεισμών έγινε αναφορά και για τις λοιπές φυσικές καταστροφές καθώς και το νέο νόμο [1] για τον  «Εθνικό Μηχανισμό  Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», καθώς και για την σειρά των σχεδίων Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και βραχείας αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές καταστροφές της Γ.Γ.Π.Π.

Τα σχέδια αυτά είναι:  Δάρδανος για τις πλημμύρες [2], Ιόλαος για τις δασικές πυρκαγιές [3] , Εγκέλαδος για τους Σεισμούς [4],  Τάλως για την Ηφαιστειακή Δραστηριότητα  στη Σαντορίνη[5], Ηράκλειτος για την Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης[6]. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε επίσης  και σχετικές Οδηγίες για Σχεδιασμό & Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας , για εφαρμογή και χρήση από  τους εμπλεκόμενους φορείς[7].

Στην εκδήλωση αυτή ξεκάθαρα  διατυπώθηκε από τον διακεκριμένο σεισμολόγο Δρ. Γεράσιμο Παπαδόπουλο ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις επικίνδυνων φυσικών φαινομένων η μόνη ασφαλής οδός για την αποφυγή των καταστρεπτικών συνεπειών τους είναι η διαρκής και εντατική ενημέρωση των πολιτών και οι δράσεις και ασκήσεις  πρόληψης τους. Η πρόληψη αυτή οφείλει να  περιλαμβάνει εκτός από τον εθνικό-περιφερειακο σχεδιασμό και το λεπτομερή σχεδιασμό και εφαρμογή της σε επίπεδο Δήμου και Κοινότητας.

Για την επιτυχή εφαρμογή αυτών των σχεδίων είναι απόλυτα απαραίτητο να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες  για τις προβλέψεις τους και να διενεργούνται τακτικά ασκήσεις ετοιμότητας και εξοικείωσης με τα διαθέσιμα μέσα και τις διαδικασίες αντιμετώπισης.   Απόλυτα αναγκαίο είναι επίσης όλοι οι φορείς του κράτους να ελέγχουν και να εκσυγχρονίζουν τα δημόσια κτήρια και τις υποδομές για την επάρκεια και την ασφάλεια τους, έγκαιρα και με αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας. Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  παρεμβαίνει σε θέματα πολιτικής προστασίας με προτάσεις, μελέτη και ανάλυση των  σχετικών προβλέψεων των νόμων και εγκυκλίων, ενημερώνοντας έγκαιρα τους πολίτες.

Έτσι αναλύοντας τον νέο νόμο για την Διαχείριση Κρίσεων και την Πολιτική Προστασία κρίνει ότι η επικαιροποίηση έχει θετικό προσανατολισμό στην διαδικασία οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων.

Τίθεται θέμα όμως με την εφαρμογή της άποψης για το επιτελικό κράτος και συγκεκριμένα με την πρόβλεψη για τα   Περιφερειακά  Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας όπου στον Περιφερειακό Συντονιστή,  που θα είναι μετακλητός υπάλληλος,  εκχωρούνται καθήκοντα και αρμοδιότητες που προβλέπεται να ασκούνται από εκλεγμένους  από τους πολίτες Αιρετούς και όργανα και μάλιστα χωρίς να διευκρινίζεται ο ρόλος και οι ευθύνες του. Επίσης τα αυτοτελή τμήματα πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού σε περίοδο κρίσης ακολουθούν οδηγίες από τα κεντρικά συντονιστικά όργανα και υπηρεσίες  με στρατιωτικού τύπου ιεραρχία , παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι σε τοπικό επίπεδο τα στελέχη της πολιτικής προστασίας έχουν πάντοτε σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα σε πραγματικό χρόνο, λόγω εγγύτητας.   

Επίσης οι Εθελοντές της πολιτικής προστασίας – δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης, με την τεράστια εμπειρία και την αξιέπαινη βούληση για προσφορά δεν αξιοποιούνται αλλά ο ρόλος τους περιορίζεται σημαντικά.
Το βασικότερο είναι η ασάφεια της υλοποίησης του όλου σχεδιασμού που απαιτεί πληθώρα διευκρινιστικών και εφαρμοστικών εγκυκλίων και αφήνει τη διαδικασία και τον απαιτούμενο χρόνο συγχρονισμένης μετάβασης στην νέα δομή  αδιευκρίνιστο.
Ο συντονισμός για την ομαλή και αρμονική λειτουργία τέτοιων πολυεπίπεδων σχηματισμών που εξ΄αντικειμένου λειτουργούν σε καταστάσεις μεγάλης πίεσης και ευθύνης είναι το κομβικό σημείο που θα κρίνει την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. ΤΑ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ & ΝΟΜΟΙ από την ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β

[1] ν.4662- Εθνικός Μηχαν.Διαχείρ.Κρίσεων&Αντιμετ.Κινδύνων-αναδιάρθ. Γ.Γ.Π.Π.- Εθελοντισμού-          Πυροσβεστικού σώματος κλπ(ΦΕΚ 27 Α 2020)


[2] ΔΑΡΔΑΝΟΣ-Γεν.Σχεδ.Αντιμ.Εκτάκτων Αναγκών ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ-Γ.Γ.Π.Π. 2019


[3] ΙΟΛΑΟΣ-Γεν.Σχεδ.Αντιμ.Εκτάκτων Αναγκών  Δασικών Πυρκαγιών –Γ.Γ.Π.Π. 2019


[4] ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ-Γεν.Σχεδ.Αντιμ.Εκτάκτων Αναγκών Σεισμων – Γ.Γ.Π.Π. 2020


[5] ΤΑΛΩΣ - Γεν.Σχεδ.Αντιμ.Εκτάκτ.Αναγκ.Άμεσης/Βραχείας Διαχ.Συνεπειών από Ηφαιστειακής         Δραστηριότητας  Ηφαιστείου Σαντορίνης – Γ.Γ.Π.Π. 2020


[6] ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης – Γ.Γ.Π.Π. 2020


[7] Οδηγίες για Σχεδιασμό & Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας -Γ.Γ.Π.Π. 2020  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου