Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. ΘΕΣΕΙΣ και ΨΗΦΟΣ των Δημοτικών Συμβούλων της επί των ΘΕΜΑΤΩΝ της 8 ης/2020 Τακτικής Διά Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                                                                                                                                               Βούλα   28/06/2020
  blogs      : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 018 / 2020          
   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      
  Facebook: www.facebook.com/rikipvvv    


      
ΘΕΣΕΙΣ και ΨΗΦΟΣ επί των ΘΕΜΑΤΩΝ της
8 ης/2020 Τακτικής Διά Περιφοράς Συνεδρίασης   του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, 29  Ιουνίου 2020 -  Δευτέρα 10:00 – 10:30

                                            ΘΕΜΑΤΑ :          2             | ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ :         -  
                              
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Στη ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή, της δια περιφοράς συνεδριάσεις, δεν πρέπει  να εφαρμόζεται πλέον εφόσον σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. η δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη λειτούργησε  εξαιρετικά καλά  και γιατί στερείται βασικών και δημοκρατικών χαρακτηριστικών που έχει η ζωντανή ανοικτή και δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου αλλά ακόμη και αυτή της ταυτόχρονης τηλεδιάσκεψης σε απευθείας μετάδοση.
Στερείται η δια περιφοράς συνεδρίαση της δυνατότητας  να γίνουν ερωτήσεις – τοποθετήσεις προ ημερήσιας από τους Δημοτικούς Συμβούλους και να ακολουθήσει η ημερησία διάταξη με την δυνατότητα να  τοποθετηθούν όλοι οι συμμετέχοντες σε όλα τα θέματα  και τελικά να ψηφίσουν βάσει εισήγησης και όσων ακούστηκαν.
Η   ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  είχε να διατυπώσει σημαντικά θέματα προ ημερησίας διάταξης που κρίνουμε ότι χρήζουν άμεσων απαντήσεων από το κ. Δήμαρχο. 
Τα θέματα που θα θέταμε ερωτήματα αφορούν σημαντικά  ζητήματα για  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ για ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΑΚΑ-ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ .
Οι ψήφοι και οι αιτιολογήσεις  ανά θέμα, αποτελούν και την  θέση της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  και των εκλεγμένων της, κ. Βέλλης Ανθής και κ. Ματόπουλου Αθανάσιου, στην δια  περιφοράς 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της 29 /6 / 2020.
Αυτές να ενσωματωθούν στα τηρούμενα πρακτικά της συνεδρίασης και να αναφέρονται στην κάθε απόφαση που θα δημοσιοποιηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


Σύμφωνα με την
Πρόσκληση της 8ης Τακτικής Διά Περιφοράς Συνεδρίασης   Δημοτικού Συμβουλίου της 29/6/2020
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020 καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, συγκαλείται η 8η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 29η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 10:00 και λήξης τις 10:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1.   Λειτουργία παραρτήματος 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας στο 2ο Δημοτικό Βούλας.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  και οι εκλεγμένοι της, κ. Βέλλη Ανθή και κ. Ματόπουλος Αθανάσιος τοποθετούνται και ψηφίζουν:   Το θέμα της αυξημένης προσέλευσης για εγγραφές στα Νηπιαγωγεία έγκαιρα έθεσε η Δημοτική Σύμβουλος και Εκπαιδευτικός της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σε προ ημερησίας ερώτηση στον κ. Δήμαρχο. Η κατάσταση όπως υφίσταται με τις υπάρχουσες αίθουσες και την πρόταση για λειτουργίας παρατήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας στο χώρο του 2ου Δημοτικού Βούλας είναι οριακή από άποψη χωρητικότητας και κορεσμού σε νήπια.
Όμως δεν αρκεί η επάρκεια σε αίθουσε αλλά και η καταλληλότητα τους να φοιτούν νήπια να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας,  ασφαλείας και υγιεινής. Η προτιμώμενη προκάτ αίθουσα με ενσωματωμένες τις τουαλέτες δεν έχει επάρκεια χώρου και προδιαγραφών.
Με δεδομένη την πανδημία του κορωνοοιού και ευρισκόμενοι σε αναμονή για την δεύτερη φάση της έξαρσης το φθινόπωρο οφείλουμε να τηρήσουμε τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. {1ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ} και να υπάρχει διαθέσιμός χώρος για αίθουσες με ολιγομελή τμήματα. Ένας από τους λόγους που παρατηρείται αύξηση αριθμού νηπίων για εγγραφή, είναι και η εφαρμογή στο Δήμο μας της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Σε πρόσφατο πολυνόμο για την Παιδεία δίνεται η δυνατότητα  για χρηματοδότηση σύγχρονων και με προδιαγραφές προκάτ αιθουσών για νηπιαγωγεία. Ο νόμος είναι ο  4610/2020 (ΦΕΚ 70 Α 2020) και η πρόβλεψη για αίθουσες  νηπιαγωγείων είναι στο Άρθρο 220 ‘’Κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείων για την
εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης’’. {2ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ}
Η λειτουργία του παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας στο χώρο του 2ου Δημοτικού Βούλας κρίνεται αναγκαία με ταυτόχρονη διασφάλιση της πλήρους επάρκειας σε χώρους και αυστηρή τήρηση όλων των προδιαγραφών ποιότητας,  ασφαλείας και υγιεινής της αίθουσας που φοιτούν τα νήπια.
ð ΤΑ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ  ΜΑΖΙ  ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΜΑΣ .
ΝΑΙ

2.    Αποδοχή του υπ. αρ. 3/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού εκποίησης ακινήτου για προσκύρωση στο Ο.Τ. 318 Α περιοχής Μηλαδέζα στη Δ.Ε. Βαρης.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  και οι εκλεγμένοι της, κ. Βέλλη Ανθή και κ. Ματόπουλος Αθανάσιος τοποθετούνται και ψηφίζουν:   
Σύμφωνα με το εισηγητικό της Δ.σης Υπηρεσίας Δόμησης – Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών (αρ.πρ. 19982/23.6.2020) που μας κοινοποιεί το πρακτικό 3/2020 της επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων Βάρης (με τα συνημμένα του), για το εξεταζόμενο ακίνητο στο Ο.Τ. 318 Α  με αρ.κτημ. 12119 στη Βάρη – Μηλαδέζα επί των οδών Αθανασίου Διάκου 49 & Πύργου Δυρρού οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι ΔΥΟ οι:
ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ποσοστό 50% και ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ με ποσοστό 50%. Η αίτηση των φερόμενων ιδιοκτήτων (ΑΡ.ΠΡ. 2761-15.6.2020) για το ίδιο ακίνητο έγινε από ΤΡΕΙΣ  τους: ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ και ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, χωρίς αναφορά στα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. Η συμβολαιογραφική βεβαίωση του συμβολαιογράφου Κρωπίας κ. ΒΛΑΧΑΚΗ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (της 19/6/2020) αναφέρει ως ιδιόκτητες ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ τους: ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ με αναλογούν δικαίωμα 50%  επί του συνόλου και ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ με αναλογούν δικαίωμα 25%  - ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ με αναλογούν δικαίωμα 37,50%  - ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ με αναλογούν δικαίωμα 37,50%  επί του υπολοίπου 50% του συνόλου.
Στους αναλυτικούς πίνακες της πράξης εφαρμογής και αναλογισμού οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι ΔΥΟ οι: ΖΥΓΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ποσοστό 50% και ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝΟΥ με ποσοστό 50% που όπως αναφέρει προκύπτει από τον έλεγχο του κατατεθειμένου συμβολαίου με αρ. 1578/1.4.86 της συμβολαιογράφου Κρωπίας Μαντζαράκη – Γκίκα Ανδρομάχης.
Επομένως γεννώνται εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των δικαιούχων, τα ονόματα τους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.
Το πιθανό και προφανές δεν είναι αρκετό όταν στην επόμενη φάση πρόκειται να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη πώλησης της προς αναγκαστική προσκύρωση ιδιοκτησίας του Δήμου προς τους ιδιόκτητες της παρακείμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 318 Α  με αρ.κτημ. 12119 στη Βάρη – Μηλαδέζα επί των οδών Αθανασίου Διάκου 49 & Πύργου Δυρρού.
Τα έγραφα οφείλουν να εισηγούνται δεδομένα με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.
Λόγω  εμφανούς ασάφειας σχετικά με τους ιδιόκτητες και επειδή πρόκειται για δημοτική περιουσία ψηφίζουμε

ΟΧΙ


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:========================================================================

Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.
Βούλα 28/06/2020


Βέλλη  Ανθή                        Ματόπουλος ΑθανάσιοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου