Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ


ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  &

ΤΟ  ΧΡΟΝΙΚΟ  ΤΗΣ  ΠΟΡΕΙΑΣ  ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ  .

28 Ιουνίου 2016   Η διοργάνωση της ημερίδας  με θέμα «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων Δήμου Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης» έρχεται να στηρίξει την ήδη ειλημμένη απόφαση του Δημάρχου αλλά και της ‘’ομάδας’’ Πατούλη για την υλοποίηση  δικής τους πρότασης σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων που δεν είναι άλλη από την καύση σύμμεικτων απορριμμάτων μέσω ιδιωτικών εταιρειών. Πρόκειται για πλήρη ανατροπή των Ευρωπαϊκών οδηγιών και του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για την περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων  και τελικά οι Δημότες θα κληθούν να πληρώσουν τα πρόστιμα που προβλέπονται για την μη επίτευξη των ενδιάμεσων και τελικών στόχων δηλαδή της μη επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων αύξησης των προδιαλεγμένων ανακυκλούμενων και της αντίστοιχης μείωσης των απορριμμάτων προς τελική διάθεση, με ταυτόχρονη  περιβαλλοντική ζημία.

Η ιστορία της προσπάθειας για την καύση ξεκίνησε από την αρχή της θητείας του δημάρχου. Αναλυτικά υπενθυμίζουμε ότι για το 2015 είχε προβλέψει ότι θα έκανε μελέτη για την ενεργειακή αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας ( κλαδέματα κήπων & κοινόχρηστων χώρων κυρίως) χρεώνοντας τον Δήμο για μελέτες που ήδη υπάρχουν στην επιστημονική κοινότητα και καταδεικνύουν ότι για περιαστικούς Δήμους αυτή είναι ανέφικτη. Η ΡΙΚΙΠ γνωστοποίησε στο δήμο την ύπαρξη των μελετών αυτών.

Τελικά μέσα από παράπλευρες αποφάσεις διαπιστώσαμε ότι η τελική απόφαση είναι η καύση σύμμεικτων απορριμμάτων : η αγορά λειοτεμαχιστή βαρέως τύπου που υποτίθεται ότι προορίζεται για τον θρυμματισμό των κλαδιών, ενώ ουσιαστικά είναι απαραίτητος για τον τεμαχισμό σύμμεικτων απορριμμάτων διεθνώς,  αξίας τελικά 600.000 € (αρχικά ήταν 250.00€) αντί ενός σύγχρονου βαρέως τύπου κλαδοτεμαχιστή που κοστίζει το 1/6 της τιμής του λειοτεμαχιστή.

Στην παρουσίαση του  “Στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου για το 2015 - 2019” ο δήμαρχος ξεκαθάρισε τις μύχιες σκέψεις του:

Το Σχέδιο Δράσης «Παραγωγή Ενέργειας για Ιδιόχρηση & Πώληση» περιλαμβάνει την κατασκευή

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την αξιοποίησή της από το Δήμο στην κατεύθυνση της διασφάλισης της ενεργειακής αυτονομίας του Δήμου. Προβλέπεται η εκπόνηση των απαραίτητων περιβαλλοντικών, τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών, η δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα και η δημιουργία αιολικού πάρκου.Το κόστος, όπως  αναφέρεται, για το χρονικό διάστημα 2017-2019 φτάνει συνολικά τα 2.500.000  μέσω ΣΔΙΤ και χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. Είναι όμως αμφίβολο εάν τελικά θα χρηματοδοτηθεί το έργο, λόγω του ότι οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να είναι μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου, αναγκαστικά θα είναι πολύ μακριά, η αγορά γης και η κατασκευή εγκαταστάσεων θα έχουν πολύ μεγάλο κόστος, η απαραίτητη αδειοδότηση είναι απίθανη  και τελικά η έγκριση λειτουργίας δύσκολη επειδή είναι ρυπογόνα και κατατάσσεται  στην κατηγορία βιομηχανικών χρήσεων υψηλής όχλησης.

Αλλά και κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης» παρουσίασε μετά τη έναρξη της συζήτησης του θέματος την κοστολόγηση του.  Μελετώντας τη, διαπιστώνουμε ότι η Κατασκευή Αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων – Β’ ΦΑΣΗ - Ολοκλήρωση Βασικών Υποδομών / Κέντρο Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών /Σταθμοί Μεταφόρτωσης και Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμμάτων & Ογκωδών και Κλαδεμάτων/Μονάδα Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων/Σταθμός Ανάκτησης Ενέργειας,  κοστίζει 9.000.000,00 € και αφορά τα έτη 2016 έως 2019 ( όποιος γνωρίζει λίγα για το θέμα καταλαβαίνει ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ποσού θα αναλωθεί για την κατασκευή  του  Σταθμού Ανάκτησης Ενέργειας, δηλαδή για το εργοστάσιο καύσης ).

Η χειρότερη όμως ζημία από την κατασπατάληση των αποθεματικών του Δήμου είναι η μη έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών και η ενεργοποίηση τους για να  συμμετάσχουν ενεργά στη διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις των  Ευρωπαϊκών οδηγιών και του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού  που δεν είναι άλλη από την διαλογή στην πηγή και την προσπάθεια για μείωση της δημιουργίας απορριμμάτων μέσω επανάχρησης και ανακύκλωσης (όχι σύμμεικτων ανακυκλούμενων = ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) και την ένταξη στις  διαδικασίες της κυκλικής οικονομίας με δεδομένο ότι η εξάντληση των πρώτων υλών που παίρνουμε από την Γη είναι πια εμφανής και η περιβαλλοντική καταστροφή που δημιουργείται με την αλόγιστη παραγωγή  απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές είναι σε μη αναστρέψιμο σημείο.

Η προσπάθεια αυτή του δημάρχου για καταστρατήγηση της διαλογής στην πηγή αναφέρεται και στο φυλλάδιο με τις βασικές διατάξεις του ‘’αστυνομικού τύπου’’ κανονισμού καθαριότητας, όπου αναφέρει ότι αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με “άλλες κατάλληλες μεθόδους”, στοχεύοντας στην παγίωση της ανακύκλωσης μέσω των ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ.

Το φυλλάδιο αυτό θα έπρεπε να έχει διανεμηθεί νωρίτερα και αφού είχε γίνει και καμπάνια ενημέρωσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης με προδιαλογή στην πηγή μέσω καταχωρήσεων στον τοπικό τύπο, στα σχολεία, με φυλλάδια στους λογαριασμούς της ΔΕΗ κλπ. Η ενημέρωση όμως των δημοτών επί του θέματος δεν είναι προτεραιότητα, γι’ αυτό και αρχικά δεν συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2016, αλλά προστέθηκε με την πρώτη αναμόρφωση μαζί με την οργάνωση της προδιαλογής οργανικών αποβλήτων και φυσικά με ενδεικτικά ποσά.

Γιατί όμως προωθείται  αυτή η  πολιτική και δεν συμπράττουν όλοι στις προβλέψεις και τους στόχους των Ευρωπαϊκών οδηγιών και του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού;

Ο βασικός λόγος αυτής της κακοδαιμονίας είναι η πολιτική θεώρηση ότι ο πολίτης είναι πελάτης του κράτους και των δήμων και τα δικαιώματα του είναι απόρροια των  πληρωμένων υπηρεσιών που του παρέχονται. Ο δημόσιος τομέας δεν επιτρέπεται, μέσω δημόσιων παροχών των βασικών υπηρεσιών και αγαθών, να διασφαλίζει την διατήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών σε αυτά.

Η άποψη που υποστηρίζει την όλο και πιο μειωμένη παρουσία του δημοσίου και στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, μέσω πολιτικών που εξυπηρετούν όχι τον επιδιωκόμενο σκοπό αλλά τις  ανάγκες των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός πια.

Η συγκεκριμένη επιλογή για καύση των απορριμμάτων που προπαγανδίζεται με τον μανδύα    της οικολογικής προσέγγισης, αφού δαπανηθούν τα  αποθεματικά του δήμου, θα καταλήξει       να μας κάνει παραγωγούς αποβλήτων για να τροφοδοτούμε τις μηχανές καύσης για παραγωγή    ‘' μαύρης ‘’ ενέργειας και θα ανατρέψει τον περιφερειακό και εθνικό προγραμματισμό για ανακύκλωση και επανάχρηση που βασίζεται στις αυστηρές Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η προτεινόμενη λύση ότι θα γίνεται και παραγωγή εδαφοβελτιωτικών υλικών ( Α’ ποιότητας κομπόστ) και παράλληλα καύση βιομάζας για παραγωγή ενέργειας είναι επιστημονικά αδύνατο να συμβεί. Πρώτον, γιατί δεν επαρκούν οι ποσότητες που παράγονται και δεύτερον,  γιατί η θερμιδική αξία της βιομάζας σε περιαστικούς και αστικούς Δήμους είναι ιδιαίτερα φτωχή (απλά αποτελείται από φυτά, χλόη και κλαδέματα κυρίως φυλλωμάτων και όχι από ξυλώδη υπολείμματα. Φανταστείτε να καίτε στο τζάκι πράσινα φυλλώματα και χλόη).

Η πρακτική μέχρι σήμερα δείχνει ότι η κατάληξη είναι η καύση και των υπολειμματικών σύμμεικτων απορριμμάτων και τελικά του συνόλου των παραγόμενων απορριμμάτων, τα οποία επίσης δεν είναι αρκετά (περίπτωση βόρειων χωρών που εισάγουν σκουπίδια για καύση) .

Η οικονομική ζημιά για την επιλογή αυτής της λύσης είναι μεγάλη αλλά και τα αναμενόμενα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν τελικά οι δημότες για την μη επίτευξη των ενδιάμεσων και τελικών στόχων που προβλέπονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες είναι μεγάλα. Το χειρότερο όμως όλων είναι η μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική βλάβη που θα προκύψει.

Οι επιλογές του σήμερα διαμορφώνουν το αύριο των παιδιών μας και του πλανήτη, ο οποίος ήδη στενάζει από τις επιλογές που μέχρι σήμερα κάναμε.

Η ΡΙΚΙΠ Β.Β.Β. από το 2014  έχει καταθέσει τις θέσεις της, τεκμηριωμένες από επιστημονικές έρευνες αλλά και από την εμπειρία της εφαρμογής τους σε άλλες χώρες. Η μόνη αποδεκτή και θεσμοθετημένη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η προσπάθεια για μείωση της παραγωγής τους μέσω ανακύκλωσης και επανάχρησης, αρχίζοντας από την διαλογή στην πηγή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωση και η συμμετοχή των δημοτών.

Ως πολίτες και δημότες δεν δεχόμαστε την επιχειρούμενη υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της  διαχείρισης απορριμμάτων, την κατασπατάληση των δημοτικών αποθεματικών και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.


Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Δελτίο Τύπου : ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
                                        

  


                                                                                           Βούλα  28/6/2016   

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 038 / 2016          

   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      

  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv   

                                       

Δελτίο  Τύπου - Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΗ διοργάνωση της ημερίδας με θέμα «Τοπικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» έρχεται να στηρίξει την ήδη ειλημμένη απόφαση του δημάρχου αλλά και της ‘’ομάδας’’  Πατούλη για την καύση σύμμεικτων απορριμμάτων μέσω ιδιωτικών εταιρειών με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με το « Τοπικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου ΒΒΒ» η κατασκευή αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων [κέντρο ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμοί μεταφόρτωσης και διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων, ογκωδών και κλαδεμάτων, μονάδα κομποστοποίησης  βιοαποβλήτων, σταθμός ανάκτησης ενέργειας (εργοστάσιο καύσης)] θα κοστίσει  9.000.000 ευρώ και αφορά τα έτη 2016-2019. Η ζητούμενη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ είναι εξαιρετικά αμφίβολη και το ίδιο ισχύει για την αδειοδότηση και την εγκατάσταση  και λειτουργία των εγκαταστάσεων, που θα γίνουν έκτος ορίων δικαιοδοσίας Δήμου επειδή είναι ρυπογόνα και κατατάσσεται στην κατηγορία βιομηχανικών χρήσεων υψηλής όχλησης.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί πλήρη ανατροπή των Ευρωπαϊκών οδηγιών και του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για τη ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, ο οποίος προβλέπει την προσπάθεια για μείωση της δημιουργίας απορριμμάτων μέσω ανακύκλωσης και επανάχρησης, αρχίζοντας από τη διαλογή στην πηγή, μέσω της συμμετοχής των πολιτών μετά από έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων, τα οποία φυσικά θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες. Τα πρόστιμα θα επιβληθούν λόγω της μη επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων αύξησης των προδιαλεγμένων ανακυκλούμενων και της αντίστοιχης μείωσης των απορριμμάτων προς τελική διάθεση.

Η αναμενόμενη χρήση σχεδόν ολόκληρου του αποθεματικού του Δήμου μας για ένα σχέδιο, το οποίο είναι αμφίβολο εάν είναι δυνατό να εφαρμοστεί στον συγκεκριμένο Δήμο λόγω αντικειμενικών συνθηκών (μικρός όγκος σκουπιδιών, φτωχή θερμιδική αξία βιομάζας σε περιαστικούς δήμους), θα καταλήξει  για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες καθημερινά σε ‘’καύσιμο’’ στην καύση και σύμμικτων απορριμμάτων, το πιθανότερο και άλλων Δήμων. Θέμα  για το οποίο δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς οι δημότες και παρουσιάζεται σαν η μοναδική λύση αφήνει πολλά ερωτηματικά.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί έκφραση της άποψης, ότι το Δημόσιο πρέπει να εμπλέκεται όλο και λιγότερο και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω πολιτικών που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα και όχι τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ από το 2014 έχει καταθέσει τις θέσεις της, τεκμηριωμένες από επιστημονικές έρευνες αλλά και από την εμπειρία της εφαρμογής τους σε άλλες χώρες.

Η μόνη αποδεκτή - θεσμοθετημένη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η προσπάθεια για μείωση της παραγωγής τους μέσω ανακύκλωσης και επανάχρησης, αρχίζοντας από τη διαλογή στη πηγή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωση και η συμμετοχή των δημοτών.

Ως πολίτες και δημότες δεν δεχόμαστε την επιχειρούμενη υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης απορριμμάτων, την κατασπατάληση των δημοτικών αποθεματικών και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

                                                                                ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Κατάθεση προτάσεων ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2017 στα όρια της Δημοτικής κοινότητας Βούλας.
                                                           Βούλα  11/6/2016     

  blogs     : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                Αριθμ. Πρωτοκ. : 034/2016          

   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                     

  Facebook     : www.facebook.com/rikipvvv                       ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ    ΕΠΕΙΓΟΝ        

                                                                                    Προς :

                                                                                     Κο Δήμαρχο

                                                                                              Κα Πρόεδρο & Συμβούλους

                                                                                                    Δημοτικής Κοινότητας Βούλας                  Κατάθεση προτάσεων ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. για την κατάρτιση του

τεχνικού προγράμματος 2017  στα όρια της  Δημοτικής κοινότητας  Βούλας.

 
  Ανταποκρινόμενοι στην προσπάθεια που γίνεται για την κατάρτιση του  τεχνικού προγράμματος 2017  στα όρια της  Δημοτικής κοινότητας  Βούλας,η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης, μετά την επεξεργασία στα συλλογικά όργανα της κίνησης και τις θεματικές  ομάδες εργασίας, καταθέτει  τις προτάσεις που υποβάλλονται.


            ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2017

1.     Συνέχιση της αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών ( ενεργειακής – αντισεισμικής –προσβασιμότητας – εκσυγχρονισμού) σε όλες τις δομές του Δήμου.

2.     Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους και δημοτικά κτίρια, με την ανάπτυξη Δημοτικού δικτύου Wi-Fi. 

3.     Μελέτη και εφαρμογή εκσυγχρονισμού κτηρίου  Πνευματικής Εστίας Βούλας, καθώς   και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άρτια διεξαγωγή των  εκδηλώσεων.

4.     Μελέτη και υλοποίηση Δημοτικής δανειστικής βιβλιοθήκης. Αρχικά μπορεί να χωροθετηθεί σε υπάρχουσα σχολική βιβλιοθήκη, με ενσωμάτωση των βιβλίων που  βρίσκονται σε αποθήκευση στην Πνευματική Εστία Βούλας. 

5.     Μελέτη και άμεση υλοποίηση κινηματογραφικής λέσχης στον πολυχώρο της «ΙΩΝΙΑ»,           
              με τακτικές εβδομαδιαίες προβολές.

6.     Μελέτη και προγραμματισμός για την δημιουργία θερινού κινηματογράφου στον διεκδικούμενο από τον Δήμο χώρο του π. κάμπινγκ Βούλας, προτείνεται η ονομασία «ΒΙΟΛΕΤΑ» ή  «ΠΛΑΝΗΤΗΣ», αναβιώνοντας τον παλαιό θερινό κινηματογράφο. 

7.   Δημιουργία Δημοτικής βάσης δεδομένων  με αρχείο των mails των φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κινήσεων πολιτών, ομάδων εθελοντών και πολιτών, το οποίο θα επιτρέψει την διαβούλευση - ανταλλαγή  απόψεων σε θέματα τα οποία τους αφορούν άμεσα

8.     Βελτίωση κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών.
       Η δυνατότητα πρόσβασης στις όλες τις Δημοτικές υπηρεσίες και δομές ατόμων ΑΜΕΑ.

9.     Η προμήθεια όλου του αναγκαίου σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των υπηρεσιών του Δήμου.

10.  Λήψη των αναγκαίων ενεργειών για την δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Λ. Βουλιαγμένης-Δερβενακίων – Βουτυρά – Προόδου.
Συγκεκριμένα να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για τις αναγκαίες Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, και να γίνει παράλληλα η απαλλοτρίωση του χώρου σαν εκτός σχεδίου περιοχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής  Γραμματείας Αθλητισμού  (κατάθεση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στο ταμείο παρακαταθηκών & δανείων  υπέρ των δικαιούχων που θα αναγνωριστούν μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία).

11.  Ενημέρωση και συστράτευση των πολιτών στη εφαρμογή της διαχείρισης απορριμμάτων, με τη βιώσιμη και περιβαλλοντολογικά ορθή μέθοδο της διαλογής στην πηγή. Η χωροθέτηση σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης κάδων σε όλο το εύρος της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, ξεχωριστών ανά είδος κάδων συλλογής των ανακυκλούμενων απορριμμάτων και η τακτική  αποκομιδή τους.

12.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΔΡΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΥΜΗΤΤΟ

  Να μην μειωθεί ούτε κατ' ελάχιστο το ισοζύγιο πρασίνου.    
              Ο  Σ.Π.Α.Υ.  να στηριχτεί στο έργο του και σε συνεργασία και κοινές παραδοχές με την       
              Γεν.Γραμ. Πολιτικής Προστασίας-Πυροσβεστική υπηρεσία – Δασαρχείο και με τους πολίτες
              να συμμετέχουν να  διαμορφώσουν το πλαίσιο της αναγκαίας συστράτευσης για την
              ανάδειξη και προστασία του συνόλου του ορεινού όγκου του Υμηττού.

 Διαμόρφωση διαδημοτικού αυτοδιοικητικού πλαισίου διεκδίκησης για την προστασία - 
             ανάπτυξη του  φυσικού οικοσυστήματος του  Υμηττού, με πολιτικές που υποστηρίζουν
              την ελεύθερη πρόσβαση,  προς  όφελος των τοπικών κοινωνιών.

 Μελέτη  χωροθέτησης προβλεπόμενων χρήσεων που έχει ανάγκη ο Δήμος, για την    
 προστασία   και ανάδειξη του ορεινού όγκου σαν τόπο υπερτοπικής φυσιολατρικής    
 αναψυχής  από τους πολίτες.
            Εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για τα έργα υποδομής και περιβαλλοντικής προστασίας.

13.  Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων - Υλοποίηση έργων οδοποιίας σε όλο τον  Δήμο, με προτεραιότητα στις περιοχές που υστερούν.
            Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ , στις δημόσιες υπηρεσίες, στους      
            Δημόσιους  κοινόχρηστους χώρους, στους χώρους αναψυχής κλπ.

     Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ  μέσω της
            ανάπτυξης  δικτύου πεζοδρόμων, αναβίωσης των ποδηλατοδρόμων και διεκδίκηση
            αναβάθμισης της Δημόσιας   Συγκοινωνίας .

     Δημιουργία αναγκαίων υποδομών στάθμευσης στους  βασικούς κεντρικούς πόλους κάθε πόλης με  Δημοτικούς χώρους στάθμευσης.

     Οι υπάρχοντες χώροι στάθμευσης που εξυπηρετούν τους πολίτες να σημανθούν κατάλληλα και να  πάψουν να είναι παραμάγαζο των κοντινών επιχειρήσεων.

14.  Η αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης και μερική διεύρυνση του, σε τομείς πρόσβασης –  σχεδιασμού παράτασης παραμονής στους περικλειομένους κοινόχρηστους χώρους  – διευκόλυνσης στάθμευσης.

15.  Να επικαιροποιηθεί η συγκοινωνιακή μελέτη και να υλοποιηθούν  άμεσα τα συμπεράσματα της για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση  των μαθητών του 3ου Δημοτικού, αλλά και πεζών στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα .

16.  Να γίνει ανάλογη συγκοινωνιακή μελέτη για την ασφαλή άφιξη – αναχώρηση   των μαθητών σε όλα τα σχολεία της περιοχής.

17.  Στην παραλιακή μεταξύ οδού Ήρας και Διός να ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία  και να τοποθετηθεί φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

18.  Μέριμνα για την  κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών, με τακτικά δρομολόγια και διασύνδεση με το κέντρο της πόλης και με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε σημεία όπου σήμερα παρουσιάζονται ελλείψεις (Πανόραμα – Εξοχή όρια με Δίλοφο – Πηγαδάκια, κλπ )

19.  Οριοθέτηση του Λυκορέματος της περιοχής Δικηγορικά, και απελευθέρωση της κοίτης του από εμπόδια με επίλυση της διοχέτευσης των ροών μέσα στον αστικό χώρο μέχρις απολήξεως τους στην θάλασσα, για την αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία.

20.  Καταγραφή, έλεγχος, τακτική συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων.  

21.  Έλεγχος της ποιότητας – καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Υδάτων και έγκαιρη δημοσιοποίηση των απ[αποτελεσμάτων..

22.  Συνεχής μέριμνα της αναβάθμισης όλων των Δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την χρήση  τους σαν σημεία κοινωνικής συνάντησης και αναφοράς.

23.   Δράσεις, έργα  και ανάληψη ευθύνης για την προστασία, ανάδειξη, καθαρισμό και αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε  όλους τους Δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβάνοντας τις παραλίες και τους ορεινούς όγκους.

24.  Η τελική φάση ανάπλασης της πλατείας Ιμίων να γίνει με συναπόφαση Δήμου – Δημοτών μετά από ευρεία διαβούλευση και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων.

25.  Για την πλατεία Πηγαδακίων να αναζητηθεί άμεσα η βέλτιστη λύση για την κατασκευή της πολυαναμενόμενης πλατείας.

26.  Για τις ελεύθερες παραλίες της Βούλας και όσες η πολιτεία δεν μεριμνά για την προσβασιμότητα και προστασία τους, ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την  απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο, με ταυτόχρονη ανάληψη κι υλοποίηση παρεμβάσεων που θα  διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, την προστασία των παραλιών και την καθαριότητα τους. Τελικά να διεκδικηθεί η παραχώρηση χρήσης στον Δήμο όλων των παραλιών.   


                                                                                        Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β. -

                                                                             Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Βούλας


                                                                                               Βαρδαβάς  Μανώλης