Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ χερσόνησος Μικρό Καβούρι - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ νέου Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. 1ος 2016ΤΟ  ΠΛΗΡΕΣ  ΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:ΑΣΤΕΡΑΣ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  χερσόνησος  Μικρό  Καβούρι -

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  νέου   Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.  1ος 2016

& σε σύγκριση με το αρχικό Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.  7ος 2013

& το Π.Ε. 28/2015 του ΣτΕΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑI.  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΑΚΙΝΗΤΟ   …………………………………….. ΣΕΛ.: 2II. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ……………….. ΣΕΛ.: 4III.        ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

                  ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ  ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ  .... ΣΕΛ.:10IV.   ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ  ΚΑΘΕΣΤΩΣ  ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

           ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ–ΑΝΑΛΥΣΗ  ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.-3ος 2016.. ΣΕΛ.:13

V.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ &

         ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ –ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ

        ΑΝΑΛΥΣΗΣ   ΕΣΧΑΔΑ 2013 –  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

         ΣτΕ π.ε.28/2015 – νέου ΕΣΧΑΔΑ 2016. …… …….…….. ΣΕΛ.:23


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου