Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Διευκρινίσεις σχετικά με την πώληση έδωσε η εταιρεία Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης - 6/3/2015

Διευκρινίσεις σχετικά με την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της έδωσε                              
σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης
                                                                                                                            6/3/2015
Με αυτό το Πρακτικό Επεξεργασίας απορρίπτεται,όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είχε προταθεί στο
Συμβούλιο της Επικρατείας με πρόταση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
 28/2015 Πρακτικό Επεξεργασίας του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Στη σχετική ανακοίνωση της Αστήρ Παλάς τονίζεται ότι
 
"Η Εταιρία μας πληροφορήθηκε χθες τη δημοσίευση του με αριθμό 28/2015 Πρακτικού Επεξεργασίας του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
με το οποίο περατώθηκε η κανονιστική επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου 
Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) αναφορικά με την έκταση του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Με αυτό το Πρακτικό Επεξεργασίας απορρίπτεται το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο είχε προταθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με 
πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Η Εταιρία μας μελετά το εν λόγω Πρακτικό Επεξεργασίας, προκειμένου να διαμορφώσει υπεύθυνη γνώμη για το ακριβές περιεχόμενό του. Πάντως,
 η απόρριψη του προαναφερθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος έχει ως συνέπεια την οριστική ματαίωση της σχετικής αναβλητικής αίρεσης, 
υπό την οποία –μεταξύ άλλων- τελεί η σύμβαση πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εταιρίας μας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
και το ΤΑΙΠΕΔ προς το Στρατηγικό Επενδυτή Apollo Investment HoldCo, και συνακόλουθα τη ματαίωση και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρίας, η οποία αποφασίστηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μας της 11ης Νοεμβρίου 2014.

Οι συνέπειες της απόρριψης του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος επί της σύμβασης πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εταιρίας 
μας   αφορούν στα συμβαλλόμενα στην εν λόγω σύμβαση μέρη, δηλαδή αφενός μεν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΑΙΠΕΔ, 
αφετέρου δε την Apollo Investment HoldCo.

Η Εταιρία μας θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις περιέλθουν σε γνώση της".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου