Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

ΘΕΣΕΙΣ και ΨΗΦΟΣ της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. επί του ΘΕΜΑΤΟΣ<< Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία του Γ.Νοσ.Ασκληπιείου Βούλας>> της 4ης/2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ διά Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Β.Β.Β.

 

 


                                                                                                                                     


                                                                                            Βούλα   20/04/2021

  blogs      : http://rikipvvv.blogspot.gr/                                                     Αριθμ. Πρωτοκ. : 021 / 2021          

   Ε-mail    : rikipvvv@gmail.com                                                                      

  Facebook: www.facebook.com/rikipvvv    

 

 

ΘΕΣΕΙΣ και ΨΗΦΟΣ της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. επί του ΘΕΜΑΤΟΣ της

4 ης/2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Διά Περιφοράς Συνεδρίασης   του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης,

της 20ης   Απριλίου  2021 -  ΤΡΊΤΗ 11:30’ – 12:00’

 

                                            ΘΕΜΑΤΑ :          1            | ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ :         -  

 

Οι ψήφοι και οι αιτιολογήσεις  ανά θέμα, αποτελούν και την  θέση της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  και των εκλεγμένων της, κ. Βέλλης Ανθής και κ. Ματόπουλου Αθανάσιου, στην δια  περιφοράς 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της 20 /04 / 2021.

Αυτές να ενσωματωθούν στα τηρούμενα πρακτικά της συνεδρίασης και να αναφέρονται στην κάθε απόφαση που θα δημοσιοποιηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με σαφή αναφορά στο παρόν έγγραφο.

 

Σύμφωνα με την

 

Πρόσκληση της 4ης Έκτακτης Διά Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019),το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020) καθώς το άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματοςσυγκαλείται η 4η/2021 Έκτακτη - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 20η Απριλίου ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης τις 11:30 και λήξης τις 12:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

1.   Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείου” Βούλας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

* Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις στην λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείου” Βούλας, επηρεάζουν άμεσα την δημόσια υγεία.

 

Θ Ε Μ Α

 

1.  Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείου” Βούλας.

 

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  και οι εκλεγμένοι της, κ. Βέλλη Ανθή και κ. Ματόπουλος Αθανάσιος τοποθετούνται και ψηφίζουν:  

Εισαγωγικά αναφέρουμε:

   Η απόφαση της κυβέρνησης για σταδιακή μετατροπή του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας σε νοσοκομείο μίας νόσου, COVID 19, έχει φανεί εδώ και περίπου δύο μήνες. Η σταδιακή δέσμευση μονάδων Μ.Ε.Θ. ανά κλινική περιόριζε την λειτουργική  τους επάρκεια  και στερούσε τις αναγκαίες υγειονομικές υπηρεσίες προς τους πολυάριθμους πολίτες της νοτιοανατολικής Αττικής.

Η τελευταία ντε φάκτο κατάργηση των καθημερινών εφημερίων του Ασκληπιείου για τα ορθοπεδικά περιστατικά στερεί από τους πολίτες σωτήριες υπηρεσίες που παρείχε το νοσοκομείο, με εμφανείς κινδύνους για την υγεία τους.

Οι υγειονομικοί και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας εδώ και ένα και πλέον χρόνο δίνουν 24ωρο καθημερινό αγώνα για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων κλινικών παρά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της πανδημίας.

Η μέχρι τώρα, και μόνο σε επίπεδο ρητορικής, στήριξη του Ασκληπιείου και των εργαζομένων δεν αρκεί πλέον και οφείλουμε ως πολίτες  και εκλεγμένοι αιρετοί να προβούμε σε δράσεις ενεργητικής στήριξης και συμπαράστασής τους, οι οποίες θα αποτελούν σαφές μήνυμα προς την κοινωνία και τους κυβερνώντες. 

Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  καλεί τους πολίτες και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αλλά και όλων των Δήμων της νοτιοανατολικής Αττικής να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων του Ασκληπιείου  για  συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνουν την Τετάρτη 21/04/2021, 19:00 μπροστά την κεντρική πύλη του Ασκληπιείου’’. Το αίτημα μας για  την άμεση σύγκληση του Δ.Σ. του Δήμου Β.Β.Β., ζητούσε να συμμετέχει  με παρέμβαση του  Σωματείου Εργαζομένων του Ασκληπιείου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για συγκεκριμένες δράσεις και σύνταξη ψηφίσματος, που θα δηλώνει ότι η κοινωνία, το  Δ.Σ. και η διοίκηση του Δήμου στηρίζουν και παρέχουν κάθε βοήθεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και στο σύνολο των εργαζομένων του.

Το ψήφισμα πρέπει να λάβει άμεσα ευρεία δημοσιότητα και να σταλεί στην κυβέρνηση και στη Βουλή: διεκδικούμε την επαναφορά των καθημερινών εφημερίων  του Ασκληπιείου για τα ορθοπεδικά περιστατικά αλλά και την ενεργή στήριξη της πολιτείας στον εκσυγχρονισμό του  Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας, τη διατήρηση του συνόλου του σημερινού του χώρου και τον πλήρη Δημόσιο χαρακτήρα του, σε επίπεδο ιδιοκτησιακό και υγειονομικό.

Οι πολίτες δικαιούνται καθολική και δωρεάν πρόσβαση σε Δημόσιο σύστημα υγείας που θα έχει επαρκή στελέχωση με μόνιμο προσωπικό με αξιοπρεπείς μισθούς και σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και υποδομές. 

Ο αγώνας για το σκοπό αυτό δεν έχει χρώμα και κόμμα, είναι αγώνας ζωής και ανήκει σε όλους τους πολίτες.

--------------------------------------- 

      Η  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  συνέταξε και προτείνει το παρακάτω ψήφισμα για τη διαρκή στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας και του συνόλου των εργαζομένων του.

Σύνταξη  ψηφίσματος  στήριξης  του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας και του συνόλου των εργαζομένων του. 

Η Πρόταση  της   ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πιστεύει ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πρέπει να παρέχει καθολικά δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.                                        

 Όλα τα Δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν για την προάσπιση της Δημόσιας υγείας και στηρίζουμε το έργο τους.  

Στα πλαίσια αυτά ομόφωνα αποφασίζει, συντάσσει και υπογράφει το ψήφισμα  αμέριστης στήριξής του στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας και στο σύνολο των εργαζομένων του.

Η στήριξη αυτή του και Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου Β.Β.Β. είναι πολύπλευρη  έχει διαρκή και δυναμικό χαρακτήρα.

Διεκδικούμε μαζί με τους πολίτες:

·         Τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας σε επίπεδο ιδιοκτησιακό και υγειονομικό

·         Τη διατήρηση του συνόλου του σημερινού χώρου του Ασκληπιείου

·         Το διαρκή εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού

·         Την επαρκή στελέχωση με μόνιμο προσωπικό

·         Την αξιοπρεπή αμοιβή των εργαζομένων

·         Την ΑΜΕΣΗ ανάκληση της απόφασης για κατάργηση των καθημερινών εφημερίων για τα ορθοπεδικά περιστατικά

Ο Δήμος θα προσφέρει στο Ασκληπιείο κάθε δυνατή βοήθεια σε όλα τα επίπεδα για τη στήριξη και τη διευκόλυνση στο έργο του.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Β.Β.Β. απευθύνει κάλεσμα στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας σε όλους τους πολίτες και καλεί τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της νοτιοανατολικής Αττικής, στους πολίτες των οποίων παρέχει υπηρεσίες υγείας το Ασκληπιείο Βούλας, να συντάξουν ανάλογα ψηφίσματα.»

                                       ---------------------------

ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

    Με το προτεινόμενο ψήφισμα, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε μετά τη τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον κ. Δήμαρχο και  την προσπάθεια που έγινε να συμπεριλάβει τις προτάσεις του ψηφίσματος της  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. που θεωρούμε ότι αποτελούν σαφές μήνυμα στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας και του συνόλου των εργαζομένων του, συμφωνούμε.

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να ενσωματωθεί στο ψήφισμα,  για να μην έχει απλώς χαρακτήρα θεωρητικής συμπαράστασης ότι:

‘’Η στήριξη αυτή του και Δημοτικού Συμβουλίου και του Δήμου Β.Β.Β. είναι πολύπλευρη  έχει διαρκή και δυναμικό χαρακτήρα.’’

Προτείνουμε δε μετά την ψήφιση του ψηφίσματος:

Το ψήφισμα να λάβει άμεσα ευρεία δημοσιότητα και να σταλεί στην κυβέρνηση και στη Βουλή. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Β.Β.Β. να απευθύνει κάλεσμα στήριξης του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας σε όλους τους πολίτες και να καλεί επισήμως τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της νοτιοανατολικής Αττικής, στους πολίτες των οποίων παρέχει υπηρεσίες υγείας το Ασκληπιείο Βούλας, να συντάξουν ανάλογα ψηφίσματα.


ψηφίζουμε

ΝΑΙ.

 


 

 

Για την  ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Βούλα 20/04/2021

 

Βέλλη  Ανθή                        Ματόπουλος Αθανάσιος.


===========================================

το τελικό ψήφισμα στήριξης του Ασκληπιείου Βούλας που πρότεινε  ο Δήμαρχος την Τρίτη 20/4/2021 το μεσημέρι.

 Ψήφισμα

Χαιρετίζουμε την προσφορά του ιατρικού, υγειονομικού και λοιπού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείου” Βούλας αλλά και όλων των υγειονομικών μονάδων της χώρας μας για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν διαρκώς για την στήριξη της υγείας του πληθυσμού και ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο της πανδημίας. Είμαστε αρωγοί τους και καλούμε την Πολιτεία να αναγνωρίσει τον αγώνα και την προσφορά τους επιλύοντας χρόνια προβλήματα και επενδύοντας ακόμα περισσότερο στον τομέα της δημόσιας υγείας και στις υποδομές της.

Θεωρούμε ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για την υγειονομική περίθαλψη των περίπου 1,2 εκατομμύρια κατοίκων της Ν.Α. Αττικής την απόφαση κατάργησης των καθημερινών εφημεριών των ορθοπεδικών περιστατικών του Γ.Ν. “Ασκληπιείο”

Βούλας, που αποτελούν διαχρονική παράδοση δεκαετιών, με αποτέλεσμα το μοναδικό νοσοκομείο της Νοτιοανατολικής Αττικής να περιορίζεται σε μία εφημερία κάθε τέσσερις μέρες.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) αναφέρει ότι “Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας”. Επίσης το άρθρο 102 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρει ότι “Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων”.

Η στήριξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας είναι δεδομένη και διαχρονική. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

- Τη μέριμνα προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου, με την υποστήριξη από την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου στην Τεχνική Υπηρεσία του Ασκληπιείου, όποτε αυτή ζητήθηκε.

- Τις δωρεές υγειονομικού υλικού (μάσκες, αντισηπτικά κ.α.) για την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

- Τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας του Ασκληπιείου με την απαγόρευση, αλλά και την τήρηση της απαγόρευσης αυτής (σφράγιση), οχλουσών χρήσεων στο περιβάλλον του νοσοκομείου και ειδικά τη λειτουργία νυχτερινών κέντρων στην παραλιακή ζώνη.

- Τη δυναμική και άρτια νομικά τεκμηριωμένη παρέμβαση στα αρμόδια δικαστήρια, μετά από γνωστοποίηση του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου, κατά της διεκδίκησης της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 46 στρεμμάτων της έκτασης που στεγάζεται το νοσοκομείο.

- Συνεχής τεχνική υποστήριξη σε ότι απαιτείται (λυόμενο εξεταστικό κέντρο, δημιουργία εμβολιαστικών αιθουσών κ.α.) του Κέντρου Υγείας Βάρης.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της με την απόφαση αυτή και παράλληλα, την αγωνία της για το γεγονός πως πλέον το 20% των κατοίκων του λεκανοπεδίου είναι υποχρεωμένοι τις μέρες που δεν εφημερεύει το Ασκληπιείο, να μετακινηθούν από 20 έως ακόμα και 80 χιλιόμετρα προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζητάει από τις αρμόδιες αρχές, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου όχι μόνο να διατηρηθούν οι εφημερίες των ορθοπεδικών κλινικών σε καθημερινή βάση, αλλά να επεκταθούν και στις υπόλοιπες ειδικότητες. Αν αυτό για τεχνικούς λόγους δεν είναι εφικτό σε βάσει δωδεκάμηνου, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον κατά τους θερινούς μήνες (Μάιου – Οκτώβριο) όπου ο πραγματικός πληθυσμός της περιοχής σχεδόν διπλασιάζεται λόγω υψηλής επισκεψιμότητας.

Η πρόσβαση όλων σε επαρκείς δομές δημόσιας υγείας είναι ύψιστο αγαθό και ειδικά κατά τον τελευταίο χρόνο έχει αποδειχθεί απόλυτα αναγκαίο.

Ως δημοτικό συμβούλιο ζητούμε:

• Τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας σε επίπεδο ιδιοκτησιακό και υγειονομικό

• Τη διατήρηση του συνόλου του σημερινού χώρου του Ασκληπιείου, θέμα για το οποίο ο Δήμος έχει εμπλακεί σε δικαστικό αγώνα

• Το διαρκή εκσυχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού του νοσοκομείου

• Την επαρκή στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και την άμεση ρύθμιση των εργασιακών ζητημάτων του προσωπικού έτσι ώστε αυτό να επικεντρωθεί απερίσπαστο στο έργο του

• Την άμεση λήψη απόφασης για επέκταση της καθημερινής ορθοπεδικής εφημερίας του Ασκληπιείου σε γενική εφημερία

----------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου